Projektansvarlig

Styrk rådgivningen og landmandens nytteværdi

Projektet har til formål at sikre størst mulig nytteværdi hos landmanden af rådgivningskonceptet ”Forpligtende Rådgivning". Rådgivningskonceptet udgør rygraden i bl.a. den rådgivningspraksis, der anvendes i mark- og kvægkampagner, og som er en af de allervigtigste grundsten i fremtidens rådgivning. I projektet videreudvikles konceptet og der bygges videre på de erfaringer, der er opnået. For at øge anvendelsen iværksættes en række udviklingstiltag, som skal sikre, at rådgivningen får endnu større nytteværdi for landmanden, fordi den bliver opsøgende, tværfagligt, målrettet og opfølgende. Projektet har desuden til formål at udvikle øget samarbejde de enkelte rådgivere imellem for at optimere landmandens nytteværdi af rådgivningen. Ved erfaringsudveksling, benchmarking og best practice udvikles effektiviteten og kvaliteten i rådgivningen, hvilket kommer alle landmænd til gode.