Projektansvarlig

Udnyttelse af eksisterende data i avlsarbejdet

Det er helt afgørende for produktiviteten, at landmanden udnytter den tilgængelige viden og data i avlsarbejdet. Formålet med dette projekt er derfor at sikre, at landmanden modtager en optimal rådgivning om avl og herunder nye egenskaber i avlsarbejdet. Indhold og tidsplan Projektet "Udnyttelse af eksisterende data i avlsarbejdet" består af 4 selvstændige områder. bevægelse, malketid, huld og afgangsårsager. Bevægelse Bevægelse kan måske give endnu mere viden om holdbare lemmer. Dette skal undersøges blandt andet ved at beregne sammenhænge mellem bevægelse og andre egenskaber. Når dette er fastlagt, er der brug for en vurdering af, om og hvordan denne egenskab bedst muligt kan anvendes i avlsarbejdet. Det forventes at analyser for bevægelse er afsluttet primo 2008 Malketid Automatiske mælkemålere udgør efterhånden en stor procentdel af de mælkemålere, der anvendes i ydelseskontrollen. Ved anvendelse af automatiske mælkemålere registreres tiden (i minutter og sekunder), som malkemaskinen bruger på at malke koen. Malketid målt på denne måde er dermed en objektiv registrering. Der er beregnet foreløbige genetiske parametre på et større datasæt, men analysen er ikke færdiggjort. Der mangler stadig en definition af, hvilket mål der bør anvendes i avlsværdivurderingen. Det forventes at analyser for malketid er afsluttet i foråret 2008 Huld Der er beregnet genetiske parametre for huld på et stort datasæt og der beregnes rutinemæssigt avlsværdital for huld. Der er dog behov for en analyse af, på hvilken måde huld kan inddrages i avlsarbejdet. Huld kunne muligvis anvendes som indikatoregenskab i forhold til de egenskaber, der indgår i avlsmålet i dag. Det forventes at udviklingsarbejde for huld er afsluttet sommer 2008 Afgangsårsager I Kvægdatabasen er der registreringer af afgangsårsager på ca. 15% af dyrene. Disse registreringer af afgangsårsager kan muligvis anvendes avlsmæssigt. Den genetiske variation og arvbarheden skal beregnes for at vurdere muligheden for at udnytte egenskaben i avlsarbejdet. Det forventes at analyser for malketid er afsluttet i vinter 2008

Udnyttelse af eksisterende data i avlsarbejdet

Afsluttende rapport

Avl for bevægelse kan forbedre klovsundheden

En netop gennemført undersøgelse antyder, at bevægelse kan være med til at forbedre klovsundheden hos danske Holstein køer.

Afgangsårsager er arvbare - men flere registreringer efterlyses!

Afgangsårsager er arvbare, samtidig har nogle årsager en sammenhæng til de traditionelle avlsværdital. Flere registreringer er dog nødvendige for at få større sikkerhed.

Afgangsårsager – Reasons for Leaving the Herd

Farmers are asked to register why a cow or a calf leaves the herd and these data were analysed genetically. Although the number of farmers using this possibility is increasing, only about 25 % made use of it last year, and therefore the data basis is still scarce. Some of the first results (heritabilities and correlations) look quite promising, and farmers and herdsmen are encouraged to report the leaving causes more often.

Arveligheden for bevægelse er lav

Nye beregninger viser, at egenskaben bevægelse i ringe grad er arvelig, og at den har meget høj sammenhæng med andre lemmeegenskaber

Body Condition Score - Description and Use of a New Trait

A literature review on body condition score is presented. The final conclusion is that body condition score is not necessarily more useful than other traits already assessed, unless used as an additional trait in a fertility index.

Claw Trimming Records and Locomotion Can Improve Selection for Feet and Legs - dias

Since lameness is an increasing problem in modern dairying, efforts have been made to improve the trait genetically. The collection of claw trimming data and locomotion and their inclusion in a feet & leg index are recommended.

Klovproblemer Hvilke avlsmæssige tiltag kan vi gøre?

Indlæg på SDM's aftensmøde i Herning 2006

Malketid ud fra automatiske mjölkmätare

Indlæg fra Gemensamt svensk-dansk informationsmøde om avl, 2008

Malketid ud fra automatiske mælkemålere

Indlæg fra fælles svensk-dansk informationsmøde om avl, 2008

Lemmer i avlsmålet - hvad er næste skridt?

Indlæg på Dansk Kvægs kongres - aftensmøde 2008

Claw Trimming Records and Locomotion Can Improve Selection for Feet and Legs

Since lameness is an increasing problem in modern dairying, efforts have been made to improve the trait genetically. The collection of claw trimming data and locomotion and their inclusion in a feet & leg index are recommended.