Liste – offentliggørelse af resultater og delresultater

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Udvikling af kvægbedriften – succesfuld planlægning
Projektets titel:

Udvikling af kvægbedriften - succesfuld planlægning

Titel/arrangement:

Medie/sted
(navn på tidsskrift, forlag...):

Udgivelses-nr./dato:

Forfatter/
Arrangør:

Workshop

1 dags arrangement med deltagelse fra Bygningsrådgivning.

P4 Østjylland, landsdækkende nyheder.

9.okt. 2008

Plan & Miljø

Nyhedsbrev

landbrugsinfo

14. okt. 2008

Plan & Miljø
KOB

Præsentation af projektet og vejledning om planlægning.

Agromek november 2008, Herning

25. - 29. nov. 2008

Plan & Miljø/landscentret

Guide
Værktøj til brug ved rådgivning

Landbrugsinfo
http://www.lr.dk/applikationer/kate/
viskategori.asp?ID=po001000010004100

Ultimo januar 2009

Plan & Miljø
KOB +TRE

Temadage - "Det handler om kvægstalden" med deltagelse af 120 landmænd og bygningskonsulenter

www.DLBRkvaegstalde.dk

Behandlingsafsnit - Inspirationshæfte

www.landbrugsinfo.dk


Krav fra fonden er formuleret med følgende tekst:
"Af listen skal det fremgå, hvordan og hvor resultaterne er offentliggjort eller planlagt offentliggjort.
Listen skal være detaljeret med titler på rapporter, artikler i tidsskrifter m.m., tidsskrifters navn og nummer, konkrete internetsider osv. Er der blevet lavet demonstrationsprojekter, åbent hus o.l. nævnes dato og sted."