Projektansvarlig

Udvikling af kvægbedriften - succesfuld planlægning

Projektets formål er at give den enkelte mælkeproducent det bedst mulige grundlag for en succesfuld udvidelse af kvægbedriften, under hensyntagen til miljø, landskabelige værdier, fødevaresikkerhed, velfærd og produktivitet. I projektet arbejdes der både med rådgivning om indretning og funktion i selve stalden og den overordnede placering og disponering af produktionsanlæggene. Der arbejdes tæt sammen med eksperter, landmænd og leverandører i forbindelse med formidlingen af viden via workshops, faglige indlæg, tema-møder og besøg i nye anlæg.

Udvikling af kvægbedriften - succesfuld planlægning

Afsluttende rapport

Udvikling af kvægbedriften – succesfuld planlægning

Logistik i og infrastruktur omkring større kvægstaldeEt projekt støttet af promilleafgiftsfonden, 2008.

Liste – offentliggørelse af resultater og delresultater

Udvikling af kvægbedriften – succesfuld planlægning