Live økonyheder fra fransk fødevaremesse

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Søren Nilausen og Maj Nørgaard, Landscentret, Økologi, vil løbende sende nyt fra SIAL i dagene den 18.-20. oktober 2008.

Ø kologi

17-10-2008

Maj og Søren inden afrejsen, foto: Tomas Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning Nyheder fra fransk fødevaremesse med økofokus

Du kan få nyeste viden med særligt økofokus fra den franske fødevaremesse; Søren Nilausen og Maj Nørgaard, Landscentret, Økologi, vil løbende sende nyt fra messen i dagene den 17.-20. oktober.


De
har lovet at sende artikler hjem fra turen, så vi får ny viden direkte, når den præsenteres i Frankrig på SIAL. Alle er velkomne til at kommentere på bloggen, der oprettes kort før afrejse med direkte adgang fra økologi-siden på LandbrugsInfo. På SIAL udstiller i alt 5,300 virksomheder fra 99 lande. Der er to danske økologiske virksomheder, der udstiller på messen.

Læs bloggen

 

Søren Nilausen og Erik Fog, Økologi parat til at fortælle nyt, foto: Tomas Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning Tidligere erfaringer

 

Økologi på Landscentret har tidligere haft gode erfaringer med at formidle artikler direkte hjem fra udlandet.

Økologi havde to medarbejdere til den svenske økokongres, "Ekokonferens", arrangeret af Centrum för uthålligt lantbruk og Sveriges lantbruksuniversitet i november 2007. De sendte artikler hjem fra turen, så vi fik direkte viden fra stormødet i Sverige.

 

I marts 2007 deltog en medarbejder fra Landscentret, Økologi på den tyske økologikongres i dagene 20.-23. marts 2007. Her skrev han blandt andet: "Et interessant hollandsk studie blev fremlagt i formiddags. Forbrug af energi pr. ha og pr. produktenhed, og ditto for udledning af drivhusgasser (CO2, N2O og CH4) I sammenligning af kvægbrug med mælkeproduktion havde de økologiske 50 pct. mindre energiforbrug pr. ha. og 25 pct. mindre pr. ton mælk. Drivhusgasser blev der udledt 40 pct. mindre pr. ha. og bare 10 pct. mindre pr. ton mælk. En del drivhusgasser hos økologerne kommer af større andel afgræsning og stalde med dybstrøelse."

Thomas og Michael på vej til Australien

Landscentret, Økologi var repræsenteret på den internationale IFOAM økologi-kongres den 20. til 23. september 2005. Her blev der sendt artikler hjem både fra selve kongressen og fra studieture i australsk økologisk jordbrug. Læs blandt den spændende slutning på opholdet: "En ung kvinde kommer hen til vores bord og spørger, hvem vi er. Vores fremmede herkomst blandt de unge mennesker i pubben lader sig ikke skjule. Davenia, som siger hun er lærerinde for aboriginals børn, bliver mere end interesseret, da hun hører, vi arbejder med økologisk landbrug, forskning og rådgivning. Hun vil egentlig godt vide, hvad hendes forældre, der driver 3500 hektar med fårehold, kvæg og planteavl i The Outback i Victoria, 350 km herfra, skal gøre i stedet for at sprøjte mod ukrudt. Det er adskillige øl for sent at besvare den slags spørgsmål tilfredsstillende. Davenia kommer frem til, at hendes bror, som skal overtage gården, har brug for et eller andet, der få ham til at tro lidt mere på fremtiden. Der er de sidste fire år faldet så lidt regn, at det efterhånden ikke kan betale sig at køre gården videre. - Climate change, siger hun. Hvad skal de gøre? Vi kan ikke love, at hverken økologi på den gård eller generelt kan redde noget som helst. Men efter denne tankevækkende afslutning på vores hyggeaften i Adelaide, dannes et særlig billede dybt inde i os alle; vi tager en særlig besked med hjem fra Australien."

Læs artiklerne.


Af Tomas Fibiger Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi

Succes med ø kologi