Projektansvarlig

Virksomheds- og ledelsesrådgivning

Projektet har til formål at yde en målrettet rådgivningen til virksomhedslandmænd og landmænd med ledelsesudfordringer, således disse ikke alene i produktionssammenhæng, men også på virksomhedsniveau og som ledere kan optimere virksomhedens drift og udvikling. Projektet indeholder udvikling og implementering af koncepter for rådgivning målrettet virksomheds-landmænd bl.a. på områder som virksomhedens strategiske udvikling, ledelsesværktøjer og formuepleje. Tilsvarende udvikles og tilbydes rådgivningskoncepter for HR rådgivning, koncernregnskab- og økonomi samt porteføljeledelse.

Gårdrådskonference

Projektet har understøttet udvikling og udbud af Gårdrådskonferencen 2008.

Virksomheds- og ledelsesrådgivning

Virksomheds- og ledelsesrådgivning: Virksomhedslandmænds behov for rådgivning En kundeanalyse blandt vækstlandbrug og lead-users (Et del-projekt støttet under Promilleafgiftsfonden 2008 nr. 29) Udarbejdet af Karsten Bove, Markedschef Vækstlandbrug Salg & Marketing, Udvikling

HR-kongres og lederkurser

Projektet har i samarbejde med LEILA understøttet udvikling og udbud af HR-kongres og lederkurser.

Selskaber

På baggrund af de lovmæssige krav og landbruget som branche, har vi udviklet hjælpe-værktøjer til brug for revisors afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten for selskaber. Herved sikres landmanden, at årsrapporten giver et retvisende billede og dermed kan anvende årsrapporten som et troværdigt beslutningsgrundlag, dels til den daglige økonomistyring, dels til kreditgivernes vurdering af virksomhedens kreditværdighed.

Temadage og lederkursus

DLBR Ledelsesrådgivning udbyder diverse temadage og lederkurser.

Virksomheds- og ledelsesrådgivning

Afsluttende rapport