Projektansvarlig

Aquarius genbevilling fra 2011

Det overordnede formål for den danske del af det treårige projekt er:

  • At undersøge, hvorledes landbrug og vandforvaltning bedst tilpasses fremtidens klima.
  • At undersøge, hvorledes landbruget aktivt kan medvirke til opfyldelse af målene i vandrammedirektivet under fremtidens klima.
  • At udarbejde anbefalinger til administratorer og politikere på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan.

Muligheder for nedsættelse af kvælstofudvaskning fra kvægbrug

I forbindelse med stigende temperaturer sker der en omlægning af sædskiftet på kvægbrug fra græs til majs. Det kan få betydning for kvælstofudvaskningen fra kvægbrug.

Invitation til miljøudflugt til Mariager Fjord

Ingeniørforeningen i Danmark og Aquarius inviterer til miljøudflugt til Mariager Fjord den 1. maj 2012. Kom og hør, hvordan vi sammen kan gribe arbejdet med vandforvaltningen an. Benyt muligheden for at drøfte tanker og finde løsninger i fællesskab.

Et modelkoncept til udpegning af nitratfølsomme landbrugsarealer

Der er udarbejdet et modelkoncept til fastsættelse af kvælstofreduktionskapacitet på oplandsniveau i oplandet til Mariager Fjord.

Aquarius Fact Sheet - Willow Planting

Willow plantations in high risk areas of nitrogen run off can be a cost effective solution. Mapping of the high risk areas is crucial.

The farmer as water manager

Præsentation: Aquarius - bridging the gaps between science, regulation and practice in water environment management through stakeholder involvement

CLIWAT konference den 5. januar 2012.

Præsentation: Det siger EU - Guideline nr. 8 om involvering

Plantekongres 2012, Herning Kongrescenter den 11. januar 2012.

Besøg fra Hushållningssällskapet Halland

Dagsorden til besøg den 30.-31. januar 2012.

Præsentation: Projekter, Innovation og Forretning - hvordan arbejder vi på VFL og i DLBR?

Bsøg fra Hushållningssälskapet Halland den 30.-31. januar 2012.

Præsentation: Aktiv involvering af interessenter i den fremtidige vand- og naturindsats

IDA møde, Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge den 2. februar 2012.

Billede fra posterudstilling fra messe

Projektmesse, udbredelse i egen organisation den 6. februar 2012.

Præsentation: Se mulighederne i Grøn Vækst - Lederuddannelsen på landbrugsskolerne

Uddannelsesmuligheder, Beder Landbrugsskole den 7. marts 2012.

Præsentation: Grøn Vækst en mulighed?

Kvægkonges, Herning den 28. februar 2012.

Præsentation: Vand- og Naturplanerne - og sammenhæng til anden planlægning

Vandplansmøde, Hinnerup, DLMO den 12. marts 2012.

Arbejdsdokument: Projektskitse til opskalering af Aquarius og Limfjorden

Diverse møder marts-juni 2012 omkring Limfjorden.

Præsentation: Vandprojekt i Nordjylland?

Opskalering Aquarius/Limfjorden - marts-juni 2012.

Dialog-spørgeskema: Local Deals for Better Water Management

Dialog med EWS og RISE om "Local Deals for Better Water Management".

Spørgeskema + svar fra Aquarius

Dialog med EWS og RISE om "Local Deals for Better Water Management".

Præsentation: Aktiv involvering af interessenter i den fremtidige vand- og naturindsats

Teknik og Miljøudvalget, Mariager Fjord Kommune den 10. april 2012.

Præsentation: Betingelser for landbrugets samarbejde

Natur- og Miljøkonference, KTC og Envina den 23. maj 2012.

Præsentation: Succes gennem reelt samarbejde mellem ligeværdige parter

Natur- og Miljøkonference, KTC og ENVINA den 23. maj 2012.

Præsentation: Aquarius - Et samarbejds- og udviklingsprojekt om landmanden som vandforvalter

Indlæg for 4 kommuner og Institut for Skov og Landskab KU den 11. juni 2012.

Præsentation: Catchment based advisory in a Danish context - how to succeed

Indlæg for landbrugsorganisation, der arbejder med miljørådgivning, Stockholm den 26. august 2012.

Arbejdsdokument: Plan for distribuering af Aquarius info

Plan for distribuering af Aquarius-info.

Brev til rådgivningscentret om Aquarius

Brev til ledende miljø- og plantechefer den 5. november 2012.

De vigtigste resultater fra Aquarius

Aquarius-projektet består af syv internationale projekter, der arbejder for, at landmænd og øvrige lodsejere kan fungere som forvaltere af et godt vandmiljø og samtidig drive en effektiv og lønsom produktion. Resultaterne er nu samlet i en brochure.