Projektansvarlig

Arbejdsplanlægning på operationelt plan

Projektet imødekommer det stigende behov for let anvendelige ledelsesværktøjer og virkningsfulde rådgivningsmetoder, der er opstået sideløbende med de voksende besætningsstørrelser i de sidste 10 år.

Formålet er at sikre effektiv ledelse på kvægbedrifterne gennem anvendelse af målrettede let anvendelige Lean-ledelsesværktøjer. Værktøjerne skal sikre en mere tidssvarende ledelsesmetode, der sikrer forbedret kommunikation, bedre ledelsesopfølgning og indkøring af nye medarbejdere samt opfølgning på trivslen mellem arbejdsgiver og medarbejdere.

Endvidere er projektets formål at medvirke til en mere effektiv og effektfuld implementering af nye arbejdsplanlægningsværktøjer hos landmænd, hvor traditionel rådgivning har manglende effekt.

Med reference til erfaringerne fra 2010 og 2011 med udvikling og demonstration af let anvendelige Lean-værktøjer vil der i projektet blive arbejdet med nye konkrete ledelsesværktøjer med udgangspunkt i Lean (A3, spørgeteknik, motivation af medarbejdere, personprofiler, trivselsundersøgelser, rekruttering og indkøring, plan-do-check-act, standard-do-check-act samt Kanban kort).

For det andet testes og afprøves en ny rådgivningsmetode, hvor en praktisk orienteret driftsleder yder rådgivning på staldgangen, når arbejdet udføres. Derved sikres en mere optimal effekt af rådgivningen ved, at driftslederen som rådgiverens forlængede arm i samarbejde med landmanden og de ansatte kan demonstrere og sparre på konkrete ledelses- og managementudfordringer i hverdagen.

Anbefalinger fra andre

Artikler og citater fra kvægbrugere og undervisere der anbefaler SOP.

Eksempler på SOP

Arbejdsprocedurer.

Smileys giver bedre arbejdsmiljø

Artikel fra VFL.dk - den 22. januar 2012

Enorm forskel i mælkeydelse pr. arbejdstime

De mest effektive bedrifter producerer dobbelt så meget mælk pr. arbejdstime som de mindst effektive, viser undersøgelse.

Tidsregistrering via touchskærm eller pc'er

Vi søger testpersoner

Tidsregistrering

Foretag egne tidsregistreringer og sammenlign dine resultater med andre bedrifter.

Røde, gule og grønne arbejdsdage

”Røde, gule og grønne dage” sikrer at vigtige arbejdsopgaver bliver udført selv på dage hvor intet går som planlagt. Med værktøjet kommer man på forkant med disse dage og alle medarbejdere ved hvad der forventes af dem i uventede situationer.

Arbejdsplaner

Med ”Arbejdsplaner” bliver arbejdsopgaverne sat i system. Det bliver synliggjort, hvem der er ansvarlig for forskellige opgaver. Samtidig bliver det nemmere at overtage for en kollega i forbindelse med ferie eller sygdom.

Vejledning til ”Smil til arbejdsopgaver”

Smil til arbejdsopgaverne

Få medarbejderne til at smile til arbejdsopgaverne med et lille simpelt trivselsværktøj.

Enorm forskel i mælkeydelse pr. arbejdstime

Alle kender ordsprogene ”tid er penge” og ”hvad der er sparet, er tjent”. Derfor er der ingen tvivl om, at tiden skal bruges fornuftigt og på at skabe værdi, specielt i disse tider.

Enorm forskel i mælkeydelse pr. arbejdstime

De mest effektive bedrifter producerer dobbelt så meget mælk pr. arbejdstime som de mindst effektive, viser undersøgelse.

”Lean i kvægbruget” & Arbejdsplanlægning på operationel plan

Præsentation på udviklingsdag, 25. sept. 2012

Tegninger brugt ved tavlemøder

Arbejdsplanslægning

Handlingsplan for ansættelse og udvikling

Bilag 4, 25. sept. 2012

Arbejdsplan eksempler

Arbejdsplanlægning

A3 - rapport

Omhandlende rapport, tidsplan og problemhandlingsplan

Præsentation - Lean i kvægbruget

Centermøde, januar 2012

Week planer

Spørgsmål til brug ved weekenplanneren

Spildspotter

Landmand og medarbejdere skal spotte spild hos hinanden.

Den gode jobstart

Indslusningsplan for nye medarbejdere

Hvad gik godt i sidste uge?

Inspiration til :-) fra sidste uge

Før ansættelse af en ny medarbejder

Hvilken medarbejderprofil skal der jagtes?

Forventningsafstemning

Kort om praksisnær produktionsrådgivning

FORBEDRINGSFORSLAG / GOOD IDEAS

Arbejdsplanlægning

Effekter med praksisnær rådgivning

Opsamling, januar 2013 Interview af de deltagende rådgivere.

Nøglemodellen

Bilag (arbejdsplanlægning)

Erfaringer med ansættelse af ny medarbejder

Beslutningsreferat af møde den 25. september 2012

Praksisnær driftsledelse

Dagsorden til Erfa-møde den 15. november 2012

Afsluttende rapport