Projektansvarlig

Konkurrence- og bæredygtigt byggeri

At udvikle og formidle viden og anbefalinger til landmænd om, hvordan landbrugsbyggerier kan være både konkurrence- og bæredygtige på samme tid.

I projektet ønskes der en analyse og evaluering af 4-6 nyere landbrugsejendomme med fokus på byggeri og anlæg. Projektet er inddelt i to overordnede temaer hhv. konkurrencedygtighed og bæredygtighed, og der vil i projektet søges erfaringer og potentialer for at disse temaer bliver en integreret del i forbindelse med planlægning af landbrugsbyggeri. Der vil fokuseres på, hvad der fungerer tilfredsstillende, og hvad der bør udvikles.

Konkurrencedygtigt byggeri giver lav fremstillingspris

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, december 2012

Nyt værktøj sikrer god logistik ved nybyggeri

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, januar 2013

God trivsel med udenlandsk arbejdskraft

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, januar 2013

Afsluttende rapport