Projektansvarlig

Bio-Methane Regions

Videncentret for Landbrug har givet tilsagn om deltagelse i et EU projekt finansieret af Intelligent Energy Europe med 12 deltagende lande. I projektet vil en række delaktiviteter under punktet ”Demonstration af forudsætningerne for etablering af bioenergianlæg med fokus på biomasseressourcer, biomassepotentialer, miljøeffekter, logistik og infrastruktur på bedriftsniveau og i lokalområdet” blive gennemført i EU-projektet.

I projektet fokuseres på regionale eller lokale modeller for afsætning af biogas og på hvorledes landmænd kan eje bioenergianlæg og levere til forskellige afsætningskanaler, hvor der er særligt fokus på at udvikle et grønt gasmarked, samt afsætning af certificeret biogas til naturgasnettet. Lokale modeller fra Region Midt og Region Nord er inspirationskilder og nævnt eksplicit. Det samme gælder biogas fællesanlæg som andelsselskab.

Nytteværdien for landmanden er deltagelse i projektet omkring biogasudviklingen og den fleksible afsætningsstruktur, hvor forskellige typer biogasanlæg kan levere gas til et logistiksystem og distribuere biogassen, hvor det er mest hensigtsmæssigt – og f.eks. få adgang til et fremtidigt europæisk biogasmarked.

Dette er også grundlaget for et samarbejde med Energinet.dk om en dansk biogasmarkedsmodel, der opererer med et nært samspil mellem biogasproduktionen, forsyning af et nærmarked og forsendelse af biogas til naturgasnettet.

Møde i den danske biometan rådgivningskomite

Møde i den danske biometan rådgivningskomite. Fredag den 25. november 2011 hos Landbrug & Fødevarer i København.

Præsentation v/ Olav Ramsussen, VFL

Komitemøde den 25. november 2011. Præsentation v/ Olav Ramsussen, VFL

Referat

Referat af møde i den danske biometan rådgivningskomite den 9. maj 2012 hos energinet.dk i Fredericia.

Møde den danske biometan rådgivningskomite

Møde i den danske biometan rådgivningskomite. Onsdag den 31. oktober 2012 hos HMN i Viborg.

Artikel

Artike "Borgere og biogas" - December 2012.

Billede

Billede. Biogas og økologisk landbrug - en god cocktail.

Præsentation

Power Point præsentation. Best Practice - konkrete eksempler biometan produktion anlæg.

Præsentation

Power Point præsentation. Fremme af biometan og dets markedsudvikling gennem lokale og regionale partnerskaber.

Præsentation engelsk

Power Point præsentation. Engelsk. Country specific conditions.

Præsentation - Biochemistry Fundamentals

Power Point præsentation v/ professor Richard Dinsdale. Inaugural Bio-Methane Regions Event. 26th-27th og May 2011 - University of Glamorgan, South Wales.

Program

DLBR Biogas på godt og ondt. Seminar den 1. marts på Nupark 51, Holstebro.

Program

Biogas - muligheder og begrænsninger. Seminar den 1. marts 2013 på Nupark 51, Holstebro.

Præsentation

Power Point præsentation v/ Sandra Esteves og Tim Patterson. Status of AD/Biogas/Biomethane in England and Wales. Kick-off meeting 24-25 May 2011, Cardiff, South Wales.

Præsentation

Power Point præsentation v/ Michael Harasek, Vienna University og Technonoly. Biogas: Characteristics, Clean up Technologies and Upgrading. Kick-off Biomethane Regions. Training session May 26, 2011.

Bio-methane projektet

Artikel på Videncentret for Landbrug's hjemmeside.

Præsentation

Power Point præsentation. Bio natural gas into the Danish natural gas grid. København den 24. november 2011.

Præsentation

Power Point præsentation v/ John Bøgild Hansen. Biogas Upgrading and High Temperature Electrolysis.

Præsentation

Power Point præsentation v/ Dr. Julie Williams and Dr. Sandra Esteves. Digestates: Characteristics, Processing and Utilisation. Inaugural Bio-Methane Regions Event. 26-27 May 2011, University of Glamorgan, South Wales.

Præsentation

Power Point præsentation v/ Knud Boesgaard Sørensen, Energinet.dk Establishing a European Green Gas Market. København den 24. november 2011.

Præsentation

Power Point præsentation v/ Gregg Williams og Des Devlin. Feedstocks: Characteristics, Pre-Treatments. Inaugural Bio-Methane Regions Event. 26-27 May 2011, University of Glarmorgan, South Wales.

Website

Gas kalkulator DK - Biometan website.

Præsentation

Hovedtendenser biogasudviklingen i Europa.

Introduktion

Introduktion til produktion af biometan fra biogas.

Bog

Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012.

Nyhed på website

Nordjyder skal få varmen ved bioenergi. Artikel på vfl.dk.

Nyhed på website

Nordjyder skal få varmen ved bioenergi. Artikel på vfl.dk.

Præsentation

Power Point præsentation v/ Leif Raun. Biogas assistance in Denmark. 26. september 2012 - Pescare, Italy.

Præsentation

Power Point præsentation v/ Mikael Kau, CTO, Blue Planet Innovation. Gas Highway. Tallin, 6. december 2011.

Præsentation

Power Point præsentation v/ leif Raun. Plant design in Denmark. 25. september 2012, Pescara, Italy

Program

Seminar - Biogas - Muligheder og begrænsninger. Nupark 51 i Holstebro. 1. marts 2013.

Seminar - studietur

Holstebro - temadag

Website

Suppliers Directory - DK - Biomethan website.

Præsentation

Swedish experiences for transportation.

Brochure

Teknisk brochure - Biometan Regioner.

Præsentation

v/ Lars Byberg, CEO, Bioenergi Vest A/S. The flexible Biogas Grid.

Afsluttende rapport