De første forsøgsresultater med krydsningskalve

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Krydsningerne er lige nu 20 pct. foran de renracede tyrekalve.

I forsøget med krydsningskalve går der seks grupper med kalve på Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC). Den seneste vejning af kalvene fandt sted 20. december og viste, at:

  • De letteste er renracede Jerseytyrekalve, der i gennemsnit vejer 140 kg
  • De letteste krydsningskalve er Jerseykvierne, der i gennemsnit vejer 160 kg
  • De tungeste krydsningskalve er Holsteintyrene, der i gennemsnit vejer 225 kg
  • Den sidste måneds tilvækst var ca. 1.200 g/dag for Jerseykrydsningskvierne
  • Den sidste måneds tilvækst var over 1.700 g/dag for Holsteinkrydsningstyrene
  • Krydsningerne er (på tværs af køn) ca. 20 pct. foran de renracede tyrekalve i tilvækst
  • Krydsningstyrene er vokset 15-20 pct. mere end krydsningskvierne
  • Holsteinkrydsningerne er vokset ca. 25 pct. mere end Jerseykrydsningerne.

De seks grupper a 12 kalve er følgende:
Holstein x kødkvægskvier, Holstein x kødkvægs­tyre, Jersey x kødkvægskvier, Jersey x kødkvægstyre samt referencegrupperne renracede Holsteintyre og renracede Jerseytyre.

Kalvene på KFC er født fra midten af juli til slutningen af august, og der forventes en fortsat stigning i tilvæksten frem til ottemåneders alderen, hvor de skal slagtes. 

 

Land TV: Længe leve tyrekalven, uge 35, 2011  

 

Læs også:
Spændende muligheder i malkekvæg x kødkvæg
Det går fornuftigt med krydsningskalvene

 

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 01 - 2012