Det går fornuftigt med krydsningskalvene

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Slagtekalveproducent Karsten Willumsen, Kjargaarden, Sunds, har 300 krydsningskalve fra forsøget.

Med jysk besindighed betegner Karsten Willumsen de 300 krydsninger mellem kød- og malkekvæg, han har gående som en del af forsøget, som ’fornuftige’. Der er god kødfylde på Holsteinkrydsningerne. Jerseykalvene giver mere grund til panderynker.

”Cirka en tredjedel af Jerseykrydsningerne ser ikke så godt ud. Men jeg tror mest, det handler om, at de var for små, da vi fik dem. Nogle af dem vejede kun omkring 30 kg, og sådan en kalv er det svært at få til noget på otte måneder. Så vi har lært, at de skal veje 50 kg, før vi tager dem,” fortæller Karsten Willumsen.

Derudover erfarer han, at der er forskel i temperament hos krydsningskalvene.

”Der er ingen tvivl om, at dem, der er krydset med Dansk Blåkvæg er noget nemmere at passe end Limousinekrydsningerne. Limousinekrydsningerne har noget mere temperament, mens Blåkvægkrydsninger er rolige og fx kun springer det halve af, hvad en renracet Holsteintyrekalv gør,” fortæller Karsten Willumsen.

Svært med kvierne
Halvdelen af de krydsningskalve, Karsten Willumsen har modtaget, er kvier. Og som slagtekalveproducent giver det visse problemer.

”Det er svært med de kvier. Når kalvene er højest fire måneder, skal de sorteres, og det er svært at have kvier nok til at lave et ensartet hold. Jeg kan ikke have dem til at gå ved siden af tyrene, og derudover mangler vi handyrpræmien. Så, som tingene ser ud nu, var det lettest at være fri for dem,” erkender han.

Kødmæssigt ser kvierne ellers godt ud. Karsten Willumsen gætter på, at tilvæksten er den samme som hos renracede Holsteintyrekalve, mens de i klassificering ligger to-tre klasser højere.

”Men mit ønske er da, at prisen på kønssorteret sæd kommer ned i det halve, og kvaliteten bliver dobbelt så god, for med den nye kategori for kalve under otte måneder, er kødkvægskrydsninger simpelthen den nye mulighed, vi ikke må lade gå fra os,” lyder det fra slagtekalveproducenten.

 

Læs også artiklerne
Spændende muligheder i malkekvæg x kødkvæg
De første forsøgsresultater med krydsningskalve

 

Land TV: Længe leve tyrekalven, uge 35, 2011

 

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 1 - 2012