Markant mere kød på krydsningskalve

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Krydsninger mellem kødkvæg og malke­kvæg viser høj slagteprocent og god tilvækst. Jersey krydsningerne har dog problemer med at holde kravet til formklassi­ficering på 5,5.

Tema: Fremtidens kalveproduktion

I jagten på en rentabel slagtekalveproduktion uden handyrpræmie blev 500 malkekøer i 2010 insemineret med kødkvægssæd i projektet ”Fremtidens Kalveproduktion”. Branchen håber, at projektet også vil vise en løsning i forhold til aflivning af Jerseytyrekalvene. 48 af de 500 krydsningskalve blev fulgt tæt på Kvægbrugets Forsøgscenter. Disse kalve er nu slagtet, og der danner sig et billede af forskellen mellem kødkvægskrydsninger og renracede malkekvægskalve. 

God slagtevægt og afregning
I toppen ligger DH-krydsningstyrene med en slagtekrop på 196 kg. DH-krydsningstyre afregnede dermed 47 % højere (godt 5.400 kr./kalv) end renracede DH-tyrekalve, mens DH-krydsningskvierne afregnede 13 % højere end renracede DH-tyre. Jerseykrydsningstyrene afregnede 89 % højere (godt 4.100 kr./kalv) end renracede Jerseytyre, og Jerseykrydsningskvierne afregnede 32 % højere end renracede Jerseytyre.
Krydsningseffekten er slået mest markant igennem på slagtekroppens vægt. Udover en højere tilvækst, skyldes det, at krydsningernes slagteprocent er to-fem procentenheder højere end hos de tilsvarende renracede tyre. Hos Jerseykrydsningstyrene er slagtekroppen hele 38 % tungere end de renracede Jerseytyre. Hos Jerseykrydsningskvierne er slagtevægten 10 % større end de renracede Jerseytyre. Jerseykrydsningstyrene havde således samme slagtevægt som en DH-krydsningskvie eller renracet DH tyr, dvs. godt 160 kg. Især Jerseykrydsningstyrene øgede bruttotilvæksten i forhold til renracede jerseytyre, da de voksede næsten 25 % mere end renracede Jerseytyre. Krydsningskvierne voksede derimod ikke mere end renracede Jerseytyre.

Problemer med klassificering

For at kunne afregnes under Danish Crowns nye kalvekøds-koncept ”Kalve under otte måneder” er kravet til form 5,51 på EUROP-skalaen. Det opnåede 10 af de 12 DH-krydsningstyre, mens fire ud af 12 DH-krydsningskvier og fem ud af 12 Jerseykrydsningstyre nåede kravet. Kun én Jersey krydsningskvie klarede kravet. Det kræver altså enten en tilpasning af konceptkravene eller andre produktioner, hvis f.eks. Jerseykrydsningskvier skal opfedes på en rentabel måde. Det vil være interessant at finde ud af, om alderen (og dermed vægten) skal være højere for disse kategorier. Derfor er der indsendt en ansøgning om at gennemføre et forsøg med krydsningskalve, der skal slagtes ved en højere alder (10-12 mdr.) for at se, om Jerseykrydsningskvier bedre kan indgå i en Dansk Kalv produktion (knap ti mdr.). Desuden vil økonomien blive vurderet for såvel otte som 10-12 måneder gamle krydsningskalve, så man får det bedst mulige grundlag for at vurdere, hvordan man fortsat kan have et koncept med maks. otte måneder gamle slagtekalve med særlig høj EUROP form til eksport, samtidig med at krydsningskalve, der ved otte måneders alderen er for små til at opfylde disse krav, i stedet fodres op til en højere slagtealder og indgår i Dansk Kalv konceptet.

Kalve slagtet otte måneder gamle

 

  JER tyr JER x tyr JER x kvie DH Tyr DH x tyr DH x kvie
Tilvækst, født til slagt, kg/dag 0,94 1,16 0,96 1,19 1,33 1,16
Tilvækst fra indsættelse til slagt 1,02 1,27 1,09 1,35 1,46 1,30
Vægt ved indsættelse 38 51 42 54 68 61
Vægt ved slagtning, kg 256 315 263 330 368 323
Slagtekrop, kg 118 162 129 162 196 164
Slagteprocent 48,1 53,2 51,7 51,3 55,5 52,8
EUROP form 2,8 5,4 4,6 3,5 6,5 5,5
Foderudnyttelse på KFC FE/kg tilv. (brutto) 4,4 4,0 4,6 4,2 4,0 4,4
Foderudnyttelse på KFC FE/kg tilv. (netto) 9,1 7,5 8,9 8,1 7,2 8,3
Foderpris kr./FE 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Foderforbrug 959 1.056 1.017 1.159 1.200 1.152
Foderomkostning 1.726 1.901 1.830 2.086 2.160 2.075
Foderdage 213 208 203 204 205 202
Pris kr./kg 18,60 25,50 22,40 22,80 27,80 25,50
Slagtepris kr./dyr 2.204 4.158 2.907 3.702 5.442 4.194
Handyrpræmie 0 200 0 200 400 0
Indkøbspris kalv 200 900 500 900 1.500 900
Restbeløb pr. foderdag, kr. 1,30 7,51 2,84 4,49 10,64 6,03

Der er ikke dyrlæge/medicin med i beregning.

 

Læs mere:

Mælkeproducent: Jersey x Blåkvæg fungerer godt

 

Slagtekalveproducent: Blåkvæg kan redde Jerseytyrene

 

Formkrav i nyt kalvekødskoncept kan forhandles

 

Drægtighedschancen øges når malkekøer insemineres med kødkvægssæd

 

Vikings produktblad om kødkvægskrydsninger