Se krydsningskalve i praksis

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Kom til åbent hus: Onsdag den 1. februar 2012 kl. 11.00-15.00.

Kjargaarden I/S, Sundsvej 24, 7430 Ikast (Parkering ved indkørsel A og C)

På Kjargaarden i Sunds er der ca. 300 krydsningskalve af malkekvæg og kødkvæg, som er født i juli-oktober 2011. De er med i en afprøvning af krydsningskalves potentiale for kødproduktion. Det skal blandt andet undersøges, om krydsningskalvene er egnet til Danish Crowns nye koncept for kalve under otte måneder. På Kjargaarden er der ca. 2.700 kalve på stald, og der leveres årligt ca. 3.500 kalve til slagtning. Der produceres Dansk Kalv.  

Hør om krydsningskalve fra inseminering til slagtning

- i gårdens værksted kl. 11.30 og 13.30:

Formål med projekt med krydsningskalve v/kvægbruger og formand for Forum for Okse- og kalvekød Vagn Rasmussen

Hvordan er det gået med kælvninger, livskraft, størrelse, mælkeydelse? v/specialkonsulent Morten Kargo, Videncentret for Landbrug

Kødkvægssæd til malkekøer – hvordan styres det i praksis? v/avlsrådgiver Lars Kloster, VikingDanmark

Fodring og tilvækst hos krydsningskalve v/forskningsleder Mogens Vestergaard, AU, Foulum og teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug

Praktiske erfaringer med krydsningskalve v/slagtekalveproducent Karsten Willumsen

Hvorfor er det en god ide at lave gode krydsningskalve? v/direktør Lorenz Hansen, Danish Crown.
 

Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding til arrangementet. Danish Crown vil være vært ved kalvesteaks.

 

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 01 - 2012