Projektansvarlig

Demonstration og formidling af de nyeste forskningsresultater fra Kvægbrugets Forsøgscenter

Formålet med projektet er at demonstrere, hvordan videnskabelige resultater kan implementeres i praksis på kvægbedrifter med gevinst for kvægbrugere. Kvægbrugets Forsøgscenter vil stille forskningsresultater opnået i de moderne faciliteter hurtigst muligt til rådighed for det samlede danske kvægbrug.

Aktiviteterne består blandt andet i at opdatere forsøgsfaciliteter, så de til enhver tid kan benyttes til gennemførelse af anvendelsesorienterede forskningsprojekter i hele værdikæden fra jord til bord.

En anden væsentlig aktivitet er at formidle og demonstere videnskabelige resultater. De forsknings- og udviklingsprojekter, der løbende gennemføres på Kvægbrugets Forsøgscenter, er fokuseret på at løse aktuelle problemstillinger for danske kvægbrugere, hvorfor det er af stor værdi for kvægbrugerne, at der via formidling og demonstrationer satses på at få de videnskabelige resultater ud til kvægbruget.

Demonstration og formidling af de nyeste forskningsresultater

Kvægbrugets Forsøgs Center (KFC)

Afsluttende rapport

De første forsøgsresultater med krydsningskalve

Krydsningerne er lige nu 20 pct. foran de renracede tyrekalve.

Det går fornuftigt med krydsningskalvene

Slagtekalveproducent Karsten Willumsen, Kjargaarden, Sunds, har 300 krydsningskalve fra forsøget.

Se krydsningskalve i praksis

Kom til åbent hus: Onsdag den 1. februar 2012 kl. 11.00-15.00.

Markant mere kød på krydsningskalve

Krydsninger mellem kødkvæg og malke­kvæg viser høj slagteprocent og god tilvækst. Jersey krydsningerne har dog problemer med at holde kravet til formklassi­ficering på 5,5.

Betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion

Dias fra Fodringsdagen 2012 - v/Seniorforsker Martin Weisbjerg, Aarhus Universitet, Foulum

Proteinniveau til unge kvier

Dias fra Fodrinsdagen 2012 - v/Seniorforsker Martin Tang Sørensen og forskningsleder Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum

Betydning af proteinniveau og fordøjelighed af grovfoderet

Bilag fra Fodringsdagen 2012 - v/Ph.d. stud Lene Alstrup og seniorforsker Peter Lund, Aarhus Universitet, Foulum

Betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion

Bilag fra Fodringsdagen 2012 - v/Seniorforsker Martin Weisbjerg, Aarhus Universitet, Foulum

Proteinniveau til unge kvier

Bilag fra Fodringsdagen 2012 - v/Seniorforsker Martin Tang Sørensen og forskningsleder Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum

Stor interesse for krydsningskalve

At krydsningskalve er en win-win-model for både slagtekalve- og mælkeproducent sås tydeligt ved gårsdagens åbent-hus arrangement. Over 1.000 interesserede mødte op.

Fodring ved forskellige niveauer for tildeling af protein

Lav fordøjelighed af grovfoder reducerer foderoptagelse og mælkeydelse. Underforsyning med protein havde samme negative effekt på både højt og lavt fordøjeligt grovfoder.