Projektansvarlig

Dynamiske deltidsbedrifter – Dynamisk rådgivning

Formålet med projektet er, at deltidslandmænd oplever en konkurrencedygtig og dynamisk rådgivning, som giver med- og modspil i udviklingen af et mangfoldigt deltidslandbrug og medvirker til at skabe en god forretning på bedriften samt til det gode liv i landdistriktet. Deltidslandmænd og landboere skal i endnu højere grad opleve at få inspiration fra rådgivere, der kan udfordre dem såvel landbrugsfagligt, natur- og miljømæssigt, som menneskeligt i udviklingen af deres bedrift. Rådgivningen til deltidslandmænd skal have fokus på såvel forretningsudviklingen af virksomheden, de økonomiske forudsætninger og muligheder som tilrettelæggelse af produktionen og differentiering af produkter – og samtidig medvirke til, at familien får et attraktivt liv på landet. Projektet vil endvidere sikre opmærksomhed på deltidslandmændenes samfunds-mæssige og økonomiske betydning samt deres produktionsmæssige udfordringer.

Der vil blive tilrettelagt en studietur der vil medvirke til viden om ny og innovativ rådgivning til deltidslandmænd.
Aktiviteterne vil være:
• Idegenerering og udvikling af rådgivning og netværk, der skaber effekt og værditilvækst på forskellige typer af deltidsbedrifter
• Afdækning af viden fra andre lande, der arbejder målrettet med rådgivning af deltidslandmænd
• Aktiviteter som skærper rådgivningsvirksomhedernes og rådgiverenes opmærksomhed i forhold til målgruppens differentierede og mangfoldige behov
• Information og markedsføring, der er målrettet deltidslandmandens udfordringer og opgaver, samt sikrer en høj kendskabsgrad hos og udbredelse af værdiskabende rådgivning til deltidslandmænd
• Deltagelse i en proces, der skal føre til en kortlægning af deltidslandmændenes samfundsmæssige og økonomiske betydning samt deres produktionsmæssige udfordringer.

Business Case

Skabelon Business case - deltidsprodukter

Pjece - Deltidslandbrug i Danmark - hvad nu?

Endeligt program for workshop - Videre med deltidslandbrug - 19. september 2012

Oplæg til værdiskabende regnskab fokusgrupper

Hvordan skaber vi endnu større værdi for deltidslandmænd i forbindelse med regnskabet.

Oplæg til udviklingsgrupper målrettet rådgivere af deltidslandmænd

Videncentret for Landbrug vil gerne være med til at etablere nogle udviklings- og/eller erfagrupper på tværs af landet, så vi kan skabe nogle små dynamiske grupper der kan skabe lokale forandringer for kundesegmentet.

Afholdt møde omkring samfundsanalyse 12. marts 2012

Dagsorden for første møde omkring samfundsøkonomisk analyse.

DLBR Markedsanalyse: Deltidslandmænd 2012

Formålet med markedsanalysen var at få mere viden om deltids- og fritidslandmænds behov og forventninger til rådgivningen, deres faglige interesser samt ønsker til kommunikation og arrangementer.

Fremtidens FlexNyt

Koncept for hvorledes erhvervspotentialet for et produkt kan nås - her FlexNyt

Afsluttende rapport