Projektansvarlig

Få maksimal udbytte af nye metoder på avlsområdet

Formålet med projektet er, gennem information, at opnå et maksimalt avlsmæssigt niveau i den danske malkekvægspopulation

I projektet skal informeres om genomisk selektion. Derudover skal der informeres om nyt indenfor avlsværdital og avlsværdivurdering. Herved udnyttes det potentiale for produktivitetsstigning, som ligger i nye og eksisterende værktøjer i avlsarbejdet.

Informationsindsatsen er rettet mod både kvægbrugere og kvægavlsrådgivere. Informationen sker gennem KvægInfo, foredrag, informationsmøder og artikler til relevante kvægavlsblade.

Program for Avlsseminar for Blonde D'Aquitaine

Program for Avlsseminar for Blonde D'Aquitaine, 15. januar 2012 på FortWest v. Anders Fogh

Fra registrering i din besætning til indeks

Indlæg på avlsseminar for Blonde D'Aquitaine d. 15. januar 2012 på FortWest v. Anders Fogh

NTM har givet kvægbruget stor produktivitetsstigning

Interview med Anders Fogh og Morten Kargo til Margasinet Kvæg nr. 1 - januar 2012 s. 18 og 19

NTM virker i praksis

Interview med Anders Fogh og Morten Kargo til Margasinet Kvæg nr. 1 - januar 2012 s. 20

NTM - en sikker vej til fremgang

Interview med Anders Fogh og Morten Kargo til Margasinet Kvæg nr. 1 - januar 2012 s. 21

Frankrig forbedrer avlsværdital for yversundhed

I efteråret 2011 er Frankrig begyndt at beregne avlsværdital for yversundhed baseret på sygdomsdiagnoser, ligesom vi kender i de nordiske lande. Derved får franske kvægbrugere bedre mulighed for at vælge tyre, som giver god yversundhed.

Program for uddannelsesdag, Sverige januar 2012

Program for uddannelsesdag i Jönköping og Uppsala d. 17. og 18. januar 2012 med indlæg af Anders Fogh

Utbildnings och diskussionsdag rörande Handdatorprogrammet

Indlæg på uddannelsesdag i Jönköping og Uppsala d. 17. og 18. januar 2012 v. Anders Fogh

Avlsseminar for Angus - januar 2012 program

Dansk Aberdeen-Angus forening - Indbyder til avlsseminar 21/01-2012 med indlæg v. bl.a. Anders Fogh

Hvordan sikres avlsmæssig fremgang for racen

Indlæg på Avlsseminar for Aberdeen-Angus forening, Horsens, Januar 2012 v. Anders Fogh

Data fra Lely-malkerobotter giver muligheder

Artikel til Dansk Holstein nr. 1 februar 2012 v. Anders Fogh og Uffe Lauritsen

Avl og registrering

Indlæg på RYK brugermøde februar 2012 v. Anders Fogh

Værdi af mere systematisk registrering af afstamning hos kødkvæg

Indlæg på RYK brugermøde februar 2012 v. Anders Fogh

Forbedrede avlsværdital for ydelse

Artikel til Avlsnyt nr. 1 - marts 2012 af Anders Fogh, Emma Carlen og Elina Paakala

NTM er dit indeks

1. del af artikelserie om "Det nordiske toatl merit index" til Avlsnyt nr. 1 - marts 2012 af Emma Carlen, Anders fogh og Elina Paakala

Justeringer af NTM for VikingRed og Jersey

Artikel til Avlsnyt nr. 1 - marts 2012 af Anders Fogh, Emma Carlen og Elina Paakala

Avl for flere levende kalve og ungdyr

Artikel til Avlsnyt nr. 1 - marts 2012 af Line Hjortø Buch, Anders Fogh, Emma Carlen og Terhi Vahlsten

Avl for flere levende kalve og ungdyr

Bilag til indlæg under tema "Sundheden" Kvæg Kongres 2012 v. Line Hjortø Buch

Avl for flere levende kalve og ungdyr

Dias fra indlæg under tema "Sundheden - 40" Kvæg Kongres 2012 v. Line Hjortø Buch

Sådan avler jeg min favoritko

Indlæg på Dansk Holstein's aftensmøde - VFL-kvæg kongres 2012 v. Anders Fogh

Fra registrering i din besætning til indeks

Indlæg v. Anders Fogh på seminar om avl og organisationsarbejde i Dansk Kødkvæg, fredag den 30. marts 2012 i LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens

Fantomforældregrupper hos kødkvæg

Indlæg v. Anders Fogh på seminar om avl og organisationsarbejde i Dansk Kødkvæg, fredag den 30. marts 2012 i LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens

Dansk Kødkvæg - Seminar om avl og organisationsarbejde

Propgram for seminar om avl og organisationsarbejde i Dansk Kødkvæg, fredag den 30. marts 2012 i LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens

Mulighed for genomisk selektion hos kødkvæg

Indlæg v. Anders Fogh på seminar om avl og organisationsarbejde i Dansk Kødkvæg, fredag den 30. marts 2012 i LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens

Data from milking robots open up new possibilities of genetic evaluations

Indlæg v. Line Hjortø Buch under Cattle Breeders Round Table d. 5. marts 2012 i Hamar, Norge

Kun svag sammenhæng mellem klovens farve og klovsygdomme

I en norsk undersøgelse er klovhornets farve og forekomsten af klovsygdomme registreret hos 2.600 NRF køer i 112 besætninger.

Avl for bedre og sundere klove

Artikel til Danske Mælkeproducenter nr. 4 2012 v. Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh

NTM virker i praksis

Artikel til margasinet Kvæg nr. 5 maj 2012 v. Anders Fogh og Torben Nørremark

Use of data from electronic milking meters and perspective in use of other objective measures

Indlæg på ICAR 28.-31. maj 2012 i Cork, Irland v. Anders Fogh

Use of data from electronic milk meters and perspectives in use of other objective measures

Bilag fra indlæg på ICAR's årlige møde d. 28.-31. maj 2012 i Cork, Irland v. Anders Fogh

Possibilities of implementing measures from Automatic Milking Systems in routine evaluations of Udder Conformation and Milking Speed

Indlæg på Interbull kongres 28. - 31. maj i Cork, Irland v. Kevin Byskov, Line Hjortø Buch, Anders Fogh og Gert Pedersen Aamand

Possibilities of implementing measures from Automatic Milking Systems in routine evaluations of Udder Conformation and Milking Speed

Paper/artikel til Interbull kongres 28. - 31. maj 2012 i Cork, Irland v. Kevin Byskov, Line Hjortø Buch, Anders Fogh og Gert Pedersen Aamand

Fremtidens avlsarbejde for Skotsk Højlandskvæg

Artikel til "Jubilæumsskrift 2012" for avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg, v. Anders Fogh og Jørn Pedersen

Kun svag sammenhæng mellem klovens farve og klovsygdomme

Artikel til Dansk Holstein nr. 2 - juni 2012 v. Anders Fogh, Kevin Byskov og Ulrik Sander Nielsen

NTM virker i alle besætninger

Artikel til Dansk Holstein nr. 2 - juni 2012 v. Anders Fogh

Avlens store forklaringsmæssige udfordring

Artikel til Dansk Holstein nr. 2 - juni 2012 v. Morten Kargo

Kan men få gode resultater med lavt NTM?

Artikel til Dansk Holstein nr. 2 - juni 2012, v. Anders Fogh

NTM - skræddersyet til nordiska landmænd

Artikel til Avlsnyt nr. 2 - juni 2012, v. Anders Fogh, Morten Kargo, Emma Carlén og Elina Paakala

Sikre avlsværdital for afprøvede nordiske tyre

Artikel til Avlsnyt nr. 2 - juni 2012, v. Anders Fogh, Emma Carlén og Elina Paakala

Program for Technical Meeting on Limousin Breeding, 15. januar 2012

Program for International Limousine kongres den 4. juli på Hotel Radisson i Aarhus

Breeding in Denmark – registrations, indices and breeding scheme

Indlæg på "International Limousin Congress 2012", Technical Meeting - Hotel Radisson, Denmark, Wednesday 4th July 2012 v, Anders Fogh

Søg internationale avlsværdital på alverdens tyre!

Artikel til Dansk Holstein nr. 3 - september 2012 v. Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Mere sikre avlsværdital for genotypede køer

Artikel til Dansk Holstein nr. 3 - september 2012 v. Anders Fogh og Gert Pedersen Aamand

Find avlsværdital på genomisk tedtede hundyr

Artikel til Dansk Holstein nr. 3 - september 2012 v. Anders Fogh og Keld Christensen

Årsstatistik Avl - 2011/12

27. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, nu med engelske overskrifter og tabeltekster

aAa er uden effekt og kan være bekostelig

Artikel til "Bovilogisk" - september 2012 v. Morten Kargo og Anders Fogh

Avlsseminar for Skotsk Højlandskvæg 6/10-2012

Program for Avlsseminar for Skotsk Højlandskvæg. Lørdag d. 6. oktober 2012 i Give v. Anders Fogh

Fra registrering til indeks, samt betydningen af valg af avlstyr

Indlæg på avlsseminar for Skotsk Højland i Give d. 6. oktober 2012 v. Anders Fogh

Program for informationsmøde d. 9. okt. 2012

Program for informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby

Erfaringer med genomiske avlsværdital

Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Ulrik Sander Nielsen

Blendede avlsværdital hos køer

Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Jørn Pedersen

Strategier for genomiske test på besætningsniveau

Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Morten Kargo

Information til besætningsejere, som tester hundyr

Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Anders Fogh

Procedurer for rettelse af afstamning på genotypede dyr

Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Kevin Byskov

Planer for indsamling af vævsprøver

Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Anders Fogh

Robotdata – anvendelse i avlsmæssig sammenhæng

Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Kevin Byskov

Tilgængelighed af oplysninger på Dyreregistrering

Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Anders Fogh

Nyt om NTM

Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Morten Kargo

Nyt fra Interbull

Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Gert Pedersen Aamand

Værdi af kliniske reproduktionsregistreringer

Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Karina Elkjær

Brush-up på hanlig frugtbarhed

Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Jørn Pedersen

Slagtekalve – resultater og økonomi

Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Steen Hansen og Kevin Byskov

Tyrefædre hos Limousine vil give større avlsfremgang

Artikel til Limousine Nyt nr. 165 - november 2012 v. Anders Fogh og Jørn Pedersen

Drægtighedschancen øges når malkekøer insemineres med kødkvægsæd

Artikel til Limousine Nyt nr. 165 - november 2012 v. Anders Fogh og Kevin Byskov

Avl efter NTM betaler sig

Artikel til magasinet Kvæg - oktober 2012 v. Anders Fogh, Morten Kargo og Jannik Toft Andersen

Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater

Indlæg på avlskursus for kødkvægsproducenter - LandboNord, Brønderslev, oktober 2012 v. Anders Fogh

Individprøveresultater for kødkvægstyre

For at kunne udvælge tyre, som er genetisk overlegne med hensyn til tilvækst, ultralydsareal og foderudnyttelse, afprøves hvert år et antal tyre af de forskellige kødkvægsracer. Det er ejerne selv, som sørger for, at tyrene bliver afprøvet

Nyt om VFL Kvæg – avl

Indlæg på Dansk Holstein Avlsforum, Bygholm d. 20. november 2012 v. Anders Fogh

Bedre avlsværdital med data fra malkerobotter

Artikel til Avlsnyt nr. 4 - november 2012 v. Kevin Byskov og Anders Fogh

NTM sikrer balanceret avlsfremgang

Artikel til Avlsnyt nr. 4 - november 2012 v. Jukka Pösö, Elina Paakala, Emma Carlén og Anders Fogh

Afstamning rettes i nogle tilfælde for genomisk testede dyr

Artikel til Avlsnyt nr. 4 - november 2012 v. Kevin Byskov og Anders Fogh

Kvægbrugerne har styr på NTM!

Artikel til Avlsnyt nr. 4 - november 2012 v. Morten Kargo og Anders Fogh

Nu også NTM på krydsningsdyr

Artikel til Avlsnyt nr. 4 - november 2012 v. Morten Kargo og Anders Fogh

Tilmelding til mailservice

Vejledning i tilmelding til mailservice på kvægdatabasen

Avl efter NTM betaler sig

Artikel til magasinet Kvæg - oktober 2012 v. Anders Fogh, Morten Kargo og Jannik Toft Andersen

Afsluttende rapport