Foder og Miljø

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Se publikationer om foder og miljø.

Projektets resultater og aktiviteter præsenteres blandt andet via VSP hjemmesiden og Landbrugsinfo som regneark, notater, opslagstabeller og som indlæg på kongres for svineproducenter. En del også som nyheder på VSP hjemmesiden.

Normerne for aminosyrer til smågrise og til ung-/slagtesvin er ændret. Effektiviteten af fytaseproduktet Ronozyme-NP er værdisat. Normen for vitamin E angives i internationale enheder (IU) samt hvad det svarer til i mg ved forskellige vitamin E produkter.

Et nyt regneark, der er baseret på den aktuelle definition af dyrenheder, erstatter et forældet program, og er suppleret med vejledningstekster og eksempler på manual beregning af foldstørrelser.

I denne artikel, kan du læse om arealbehov til grise, der holdes på friland samt anvende et regneark til beregning af arealkrav og foldstørrelse. Artiklen er opdateret i november 2012. Opdateringen indebærer bl.a. at det gamle regneprogram baseret på dyreenhedsdefinition fra 2002, er erstattet af et regneark, som regner ud fra definitionen af dyreenheder gældende fra 2010.

Normtal 2012: Udskillelsen af kvælstof (ab dyr) er angivet som total med fordelingen på fast gødning og urin i parentes. Emissionen af ammoniak er angivet som total i stald og lager samt bidrag fra stald henholdsvis lager i parentes. Indholdet af NH4-N er beregnet ud fra gødningens indhold af total N samt de NH4-procenter, der er angivet i DJF-rapport Husdyrbrug, nr. 36, 2001.

Hvad koster miljøkrav til foder og mark

Fodernormer, der giver den bedste bundlinje