Projektansvarlig

Foder og miljø

Det overordnede formål med projektet er at sikre, at den bedst mulige viden er til rådighed til at minimere foderets indhold af protein og fosfor, så omkostningerne ved at leve op til miljøkrav bliver mindst mulige for svineproducenterne.

Projektet omfatter gennemførelse af forsøg med protein og aminosyrer til slagtesvin for at finde den billigste måde at leve op til BAT-krav for ammoniakfordampning. Desuden indsamles data og der laves beregninger til den årlige opdatering af normerne for svinegødningens indhold af  N og P, samt viden om valg af råprotein- og fosforniveau ved miljøansøgninger under de gældende BAT-krav, og der udvikles beregningsmodeller i regneark til hjælp ved miljøansøgninger.

Foder og Miljø

Se publikationer om foder og miljø.

Afsluttende rapport