Projektansvarlig

Fra ide til færdigt byggeri genbevilling fra 2011

Formål:
I projektet demonstreres et værktøj, der sikrer, at landmanden får konkretiseret og kvalitetssikret sine byggeplaner og efterfølgende får projekteret samt gennemført nybyggeri eller renovering. Værktøjet er en ny ”rådgivningspakke”, som et tværfagligt team af konsulenter efteruddannes til at anvende og demonstrere med henblik på at hjælpe landmanden optimalt gennem byggeprocessen.

Værktøjet skal være dynamisk, og ”rådgivningspakken” skal kunne tilpasses landmandens konkrete behov. Det er et værktøj, der skal sikre, at de rigtige spørgsmål bliver stillet på de rigtige tidspunkter, hvorved de faglige afklaringer sker i den del af processen, hvor det er mest optimalt. Det vil sikre landmanden en hurtigere, billigere og mere tryg byggeproces. Den grundige proces vil sikre et mere langtidssikret byggeri med et minimum af tilbageløb.

Indhold:
Projektet er en genbevilling det tilsvarende ”ide til færdigt byggeri” projekt i 2010 og 2011.