Projektansvarlig

Målrettede virkemidler under Grøn Vækst - Promille & DSF

Projektet formidler viden om og demonstrerer, hvordan landmanden kan målrette en række virkemidler, der skal gøre det lettere at leve op til vækst samt natur- og miljømålsætninger under Grøn Vækst. Det kan f.eks. være minivådområder, dyrkningstiltag, eller drænfiltre.

Arbejdspakkerne i projektet er medfinansieret af f.eks. GUDP, EU, De strategiske forskningsråd, og Kattegat-Skagerak (KASK-programmet).

Formålet er at formidle til landmanden, hvordan han kan indrette og tilpasse produktionen på sin bedrift, så landbrugsproduktionen fortsat er konkurrencedygtig og medvirker til implementeringen af natur- og miljømålsætningerne i den danske lovgivning.

Seminar: Nitratreduktion i undergrunden - kan vi forudsige, hvor det sker?

NiCA afholdt d. 19. januar 2012 et velbesøgt seminar om de foreløbige projektresultater.

Perspektiver for landbruget

Indlæg fra NiCA seminar 19. januar 2012.

Stor interesse for mere målrettet kvælstofregulering

Omtale af NiCA seminar d. 19. januar 2012 fra vfl.dk.

Ny hjemmeside for involverende proces i oplandet til Norsminde Fjord

Et lokalt samarbejdsforum for interessenter og landmænd i oplandet til Norsminde Fjord, som arbejder for at finde innovative og smarte virkemidler, der medvirker til opnåelse af god miljøtilstand og muliggør tilstedeværelse og udvikling af landbruget.

Ida Auken tager første spadestik

Miljøminister Ida Auken besøgte den 22. august SupremeTech-testanlægget ved Gjern, hvor hun tog de første officielle spadestik til etableringen af anlægget.

Artikel: Nitratreduktion i grundvand som virkemiddel

Artikel i Vand & Jord, september 2012.

Poster: Nitrate reduction in groundwater as a measure for reducing nitrate load to surface waters

NiCA-poster på Østersøkonferencen "A Greener Agriculture for at Bluer Baltic Sea", oktober 2012.

Præsentation: Mapping nitrate reduction from field to streams

NiCA indlæg på ISFA-konference, juli 2012.

SupremeTech workshop for projektpartnere

Program for SupremteTech workshop, september 2012.

Artikel: Problematisk dansk implementering

Artikel i Vand & Jord, september 2012.

Poster: Nature management as an agricultural branch putting best practice - into practice

Poster til Knowledge Market session på Natura 2000-seminar, december 2012.

Afsluttende rapport