Ny hjemmeside for involverende proces i oplandet til Norsminde Fjord

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Et lokalt samarbejdsforum for interessenter og landmænd i oplandet til Norsminde Fjord, som arbejder for at finde innovative og smarte virkemidler, der medvirker til opnåelse af god miljøtilstand og muliggør tilstedeværelse og udvikling af landbruget.

Læs mere: http://oplandsråd-norsminde-fjord.dk/