Projektansvarlig

Målrettede virkemidler under Grøn Vækst - Promille & EU

 

Projektet formidler viden om og demonstrerer, hvordan landmanden kan målrette en række virkemidler, der skal gøre det lettere at leve op til vækst samt natur- og miljømålsætninger under Grøn Vækst. Det kan f.eks. være minivådområder, dyrkningstiltag, eller drænfiltre.

Arbejdspakkerne i projektet er medfinansieret af f.eks. GUDP, EU, De strategiske forskningsråd, og Kattegat-Skagerak (KASK-programmet).

Formålet er at formidle til landmanden, hvordan han kan indrette og tilpasse produktionen på sin bedrift, så landbrugsproduktionen fortsat er konkurrencedygtig og medvirker til implementeringen af natur- og miljømålsætningerne i den danske lovgivning.

Smart Natura’s Danske website

Smart Natura’s engelske website

Samlet oversigt over møder i Smart Natura

Møder, oplælg m.m. i delprojektet 2412 Smart Natura under Målredette virkemidler under Grøn Vækst i 2012.

Brochure i Smart Natura

Velkommen til et naturligt samarbejde.

Barriereundersøgelsen - Smart Natura

Spørgeskema rettet mod lodsejere i de to pilotområder

De vigtigste resultater fra Aquarius

Aquarius-projektet består af syv internationale projekter, der arbejder for, at landmænd og øvrige lodsejere kan fungere som forvaltere af et godt vandmiljø og samtidig drive en effektiv og lønsom produktion. Resultaterne er nu samlet i en brochure.

Aquarius Fact Sheet - Willow Planting

Willow plantations in high risk areas of nitrogen run off can be a cost effective solution. Mapping of the high risk areas is crucial.

Invitation til miljøudflugt til Mariager Fjord

Ingeniørforeningen i Danmark og Aquarius inviterer til miljøudflugt til Mariager Fjord den 1. maj 2012. Kom og hør, hvordan vi sammen kan gribe arbejdet med vandforvaltningen an. Benyt muligheden for at drøfte tanker og finde løsninger i fællesskab.

Et modelkoncept til udpegning af nitratfølsomme landbrugsarealer

Der er udarbejdet et modelkoncept til fastsættelse af kvælstofreduktionskapacitet på oplandsniveau i oplandet til Mariager Fjord.

Muligheder for nedsættelse af kvælstofudvaskning fra kvægbrug

I forbindelse med stigende temperaturer sker der en omlægning af sædskiftet på kvægbrug fra græs til majs. Det kan få betydning for kvælstofudvaskningen fra kvægbrug.

The farmer as water manager

Præsentation: Aquarius - bridging the gaps between science, regulation and practice in water environment management through stakeholder involvement

CLIWAT konference den 5. januar 2012.

Præsentation: Det siger EU - Guideline nr. 8 om involvering

Plantekongres 2012, Herning Kongrescenter den 11. januar 2012.

Besøg fra Hushållningssällskapet Halland

Dagsorden til besøg den 30.-31. januar 2012.

Præsentation: Projekter, Innovation og Forretning - hvordan arbejder vi på VFL og i DLBR?

Bsøg fra Hushållningssälskapet Halland den 30.-31. januar 2012.

Præsentation: Aktiv involvering af interessenter i den fremtidige vand- og naturindsats

IDA møde, Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge den 2. februar 2012.

Billede fra posterudstilling fra messe

Projektmesse, udbredelse i egen organisation den 6. februar 2012.

Præsentation: Se mulighederne i Grøn Vækst - Lederuddannelsen på landbrugsskolerne

Uddannelsesmuligheder, Beder Landbrugsskole den 7. marts 2012.

Præsentation: Grøn Vækst en mulighed?

Kvægkonges, Herning den 28. februar 2012.

Præsentation: Vand- og Naturplanerne - og sammenhæng til anden planlægning

Vandplansmøde, Hinnerup, DLMO den 12. marts 2012.

Arbejdsdokument: Projektskitse til opskalering af Aquarius og Limfjorden

Diverse møder marts-juni 2012 omkring Limfjorden.

Præsentation: Vandprojekt i Nordjylland?

Opskalering Aquarius/Limfjorden - marts-juni 2012.

Dialog-spørgeskema: Local Deals for Better Water Management

Dialog med EWS og RISE om "Local Deals for Better Water Management".

Spørgeskema + svar fra Aquarius

Dialog med EWS og RISE om "Local Deals for Better Water Management".

Præsentation: Aktiv involvering af interessenter i den fremtidige vand- og naturindsats

Teknik og Miljøudvalget, Mariager Fjord Kommune den 10. april 2012.

Præsentation: Betingelser for landbrugets samarbejde

Natur- og Miljøkonference, KTC og Envina den 23. maj 2012.

Præsentation: Succes gennem reelt samarbejde mellem ligeværdige parter

Natur- og Miljøkonference, KTC og ENVINA den 23. maj 2012.

Præsentation: Aquarius - Et samarbejds- og udviklingsprojekt om landmanden som vandforvalter

Indlæg for 4 kommuner og Institut for Skov og Landskab KU den 11. juni 2012.

Præsentation: Catchment based advisory in a Danish context - how to succeed

Indlæg for landbrugsorganisation, der arbejder med miljørådgivning, Stockholm den 26. august 2012.

Arbejdsdokument: Plan for distribuering af Aquarius info

Plan for distribuering af Aquarius-info.

Brev til rådgivningscentret om Aquarius

Brev til ledende miljø- og plantechefer den 5. november 2012.

WaterCAP. Interviews med centrale EU-repræsentanter

Dagsorden for møder, Bruxelles, 18.-19. januar 2012.

WaterCAP. Medarrangør af Key Stakeholder Workshop

Rapport og link, Bruxelles, 19. marts 2012.

WaterCAP. Deltagelse i Workshop: "Challenges and solutions for managing water"

Review, Skotland, 15.-17. april 2012.

WaterCAP. Deltagelse i Workshop: "Challenges and solutions for managing water"

Agenda, Skotland, 15.-17. april 2012.

WaterCAP. Input til Final Report

Skejby, november/december 2012.

WaterCAP. Bidrage til og deltagelse i workshop: "Building with eco system services"

Dagsorden, Aarhus, 15.-16. maj 2012.

WaterCAP. Bidrage til og deltagelse i workshop: "Building with eco system services"

Rapport, Aarhus, 15.-16. maj 2012.

WaterCAP. Workshop Hamborg

Dagsorden, Hamborg, 4.-5. september 2012.

WaterCAP. Deltaget i syntesemøde

Dagsorden, Rotterdam, 9.-10. oktober 2012.

WaterCAP. Deltagelse, præsentation og netværk på Green Week

Bruxelles, 22.-25. maj 2012.

WaterCAP. WaterCap Gocard

Cypern m.m., fra 29. oktober 2012 og frem.

WaterCAP. Seminar om tørke

Program, Cypern, 30.-31. oktober 2012.

WaterCAP. Seminar om tørke

Præsentation, Cypern, 30.-31. oktober 2012.

WaterCAP. Seminar om tørke

Case, Cypern, 30.-31. oktober 2012.

WaterCAP. Bemærkninger til tema SIC adapt: „N° Ic Improve coordination between EU Directives to facilitate adaptation”

Skejby, 20. juni 2012.

WaterCAP. Roll-up om WaterCAP på poster-session

Roll-up. København, Cypern og danske netværksmøder for uddannelsesinstitutioner, 24. oktober 2012 m.v.

WaterCAP. Roll-up om WaterCAP på poster-session

Mail med invitation. København, Cypern og danske netværksmøder for uddannelsesinstitutioner, 24. oktober 2012 m.v.

WaterCAP. Præsentation af WaterCAP cluster concept for andet cluster: "Baltic Impulse"

Præsentation, Helsinki, 21. november 2012.

WaterCAP. Via "fitness check" interviews og direkte mail korrespondance bidraget til Blue Print

Blueprint rapport. Skejby/EU, forår/sommer 2012.

WaterCAP. Via "fitness check" interviews og direkte mail korrespondance bidraget til Blue Print

Mailkorrespondance. Skejby/EU, forår/sommer 2012.

WaterCAP. Setup og input til 14 WOWstories

Skejby, efterår 2012.

WaterCAP. Projektets hjemmeside - ansvarlig for kommunikationen og administration

Skejby, hele året 2012.

WaterCAP. Implementering og drift af sociale medier

Skejby, hele året 2012.

LISA Attraktivt boende bok

LISA Attraktivt boende bok 13 april 2012

LISA dagordning

LISA dagordning styrgruppsmöte 2012-03-20

LISA Epinion Fremtidens bygdeturisme

LISA Epinion Fremtidens bygdeturisme Skandinavie. Revideret rapport 04012011

LISA Invitation til temamøde

LISA Invitation til temamøde tirsdag den 22. maj 2012 på Gammel Estrup i Auning.

LISA Indbydelse

Indbydelse til afslutningskonference på Varbergs Kurort den 8. og 9. maj 2012.

LISA program for partnermøde februar 2012

LISA slutrapport 2

LISA slutrapport 1

LISA workshop: Tomme bygninger på landet – anvendelse til turister? Februar 2012

LISA forskningsrapport: Stedsidentiteter – en analyse af 4 skandinaviske landsbyer

LISA program for partnermøde januar 2012

LISA invitationsliste til temamøde om Fremtidens landsbyturisme

LISA Arrangementer 2012

LISA evaluering af slutkonference, maj 2012

Afsluttende rapport