Projektansvarlig

Målrettede virkemidler under Grøn Vækst - Promille

Projektet formidler viden om og demonstrerer, hvordan landmanden kan målrette en række virkemidler, der skal gøre det lettere at leve op til vækst samt natur- og miljømålsætninger under Grøn Vækst. Det kan f.eks. være minivådområder, dyrkningstiltag, eller drænfiltre.

Arbejdspakkerne i projektet er medfinansieret af f.eks. GUDP, EU, De strategiske forskningsråd, og Kattegat-Skagerak (KASK-programmet).

Formålet er at formidle til landmanden, hvordan han kan indrette og tilpasse produktionen på sin bedrift, så landbrugsproduktionen fortsat er konkurrencedygtig og medvirker til implementeringen af natur- og miljømålsætningerne i den danske lovgivning.

Afgrænsning af randzonen ved søer uden tydelig kant

For nogle søer er det vanskeligt at finde kanten, hvorfra randzonen skal anlægges. Videncentret giver her et bud på, hvordan overgangen mellem bevoksning af vand- og sumpplanter og egentlige landplanter lokaliseres, så randzonen kan fastlægges.

Spørg kommunen, om der er tale om vandløb efter vandløbsloven

Udfyld skabelonen og send den til kommunen, hvis du ønsker en afklaring, om et vandløb, der er angivet på NaturErhvervstyrelsens kortmateriale, er et vandløb efter vandløbsloven.

Etablering af plantedække i 10 meter randzonen

For mange kan det være en fordel allerede her i foråret at etablere plantedækket i de nye 10 meter randzoner.

Randzoner - definitioner

Vejledningsmateriale med definition af vandløb med krav om randzoner og hvem der er myndighed for vandløb, randzoner og kontrol.

Krav til plantedække i de kommende 10 m randzoner

Randzoneloven, der træder i kraft 1. september 2012, fastlægger ikke særlige krav til plantedækket. For at få udbetalt kompensation skal randzonen overholde plantedækkekravene under Enkeltbetalingsordningen eller være etableret med juletræer.

Afsluttende rapport