Projektansvarlig

Målrettede virkemidler under Grøn Vækst - Promille & GUDP

Projektet formidler viden om og demonstrerer, hvordan landmanden kan målrette en række virkemidler, der skal gøre det lettere at leve op til vækst samt natur- og miljømålsætninger under Grøn Vækst. Det kan f.eks. være minivådområder, dyrkningstiltag, eller drænfiltre.

Arbejdspakkerne i projektet er medfinansieret af f.eks. GUDP, EU, De strategiske forskningsråd, og Kattegat-Skagerak (KASK-programmet).

Formålet er at formidle til landmanden, hvordan han kan indrette og tilpasse produktionen på sin bedrift, så landbrugsproduktionen fortsat er konkurrencedygtig og medvirker til implementeringen af natur- og miljømålsætningerne i den danske lovgivning.

Landmanden som Vandforvalter. Præsentation

LHN, 3. december 2012.

Landmanden som Vandforvalter. Manual

LHN, 3. december 2012.

Landmanden som Vandforvalter. Kick-Off - dagsorden og oplæg til samarbejde

VFL, 15. november 2012.

Landmanden som Vandforvalter. Kick-Off - VFL indspil

VFL, 15. november 2012.

Landmanden som Vandforvalter. Oprettelse af vandråd

Sektorbestyrelsen, Planteproduktion, 13. december 2012.

Landmanden som Vandforvalter. Møde i Lundgaards Bæk gruppen

Bramslev Bakker, 18. december 2012.

Landmanden som Vandforvalter. Diverse presseomtaler og pressemeddelelse

Omtaler, nationalt, 24.-25. maj 2012.

Landmanden som Vandforvalter. Diverse presseomtaler og pressemeddelelse

Pressemeddelelse på VFL.dk og omtale på GUDP web. Nationalt, 24.-25. maj 2012.

Erfaring med kortlægning af eksisterende dræn

Erfaringer fra kortlægning af eksisterende dræn i 800 ha stort opland beskrives. Viden om drænenes beliggenhed forsvinder med tiden, og derfor er det vigtigt fremadrettet at gemme de digitale drændata.

Afsluttende rapport