Projektansvarlig
Videnspredning for projektet
Fremtidens kvægforskning skal ud på staldgangen

Artikel i LandbrugsAvisen 20. januar 2012

Tjener 200.000 kr. ekstra på bedre græs

Artikel fra LandbrugsAvisen 3. august 2012

God begyndelse til den perfekte majsmark

Artikel bragt i Magasinet Kvæg, marts 2012

Tjek prognosen før du rører græsset

Artikel bragt i Magasinet Kvæg, april 2012

Fire landmænd bliver en del af grovfoderskolen

Artikel bragt i Magasinet Kvæg, juni 2012

Erfaringsudveksling skal gøre os klogere

Artikel bragt i Magasinet Kvæg, nov. 2012

En tur i Grovfoderskolen

Artikel i Økologi & Erhverv den 30. november 2012

Fire landmænd bliver en del af Grovfoderskolen

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, juni 2012

Landmænd samarbejder om produktion af grovfoder

Artikel fra Fagmagsinet Kvæg, oktober 2012

Grovfoderskolen

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, november 2012

Rådgivere holdt Jens i hånden og gjorde ham til grovfoder-mester

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, december 2012

Frisk-analyser sparer mig for dyr protein

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, august 2013

Økonomisk robust grovfoderproduktion

Projektets overordnede mål er at styrke kvægbrugets konkurrenceevne gennem produktion af grovfoder med en høj værdi til mælkeproduktion.

Formålene er at:

  • Undersøge produktionsværdien for højtydende malkekvægsbesætninger af grovfoderstrategier baseret på rajsvingel-rødkløver/rajgræs-hvidkløver græsblandinger kombineret med slætstrategier med maksimal/normal NDF-fordøjelighed af græsensilagen samt vekselvirkninger mellem disse faktorer.
  • Implementere mobilt NIR-udstyr til on-farm analyse af grovfoder i kvægrådgivningen.
  • Opbygge en platform til formidling af viden om grovfoderproduktion og aktiv brug af registreringer i grovfoderforsyningen blandt landmænd og konsulenter.

Produktionsværdien af græsblandinger med svingelgræs og rødkløver undersøges via en praksisbaseret forsøgsplatform i form af tre kvægklynger á otte besætninger. Desuden tilvejebringes og formidles viden om, hvordan mobil NIR-teknologi kan styrke rådgivningen ved on-farm analyse af grovfoder og fuldfoder. Endelig opbygges en platform til formidling af viden om grovfoderproduktion med fokus på forbedringstiltag, der giver plus på bundlinien.

Videncentret flytter forskningen ud på staldgangen

Besætningsforsøg i storskala skal give klart svar på hvilken grovfoderstrategi, der giver den bedste produktionsøkonomi.

Prøveudtagning i grovfoder – anbefalinger

Opfølgning på ensilageprøver udtaget i starten af fodringssæsonen er en rigtig god idé, men det er ikke lige meget, hvordan de opfølgende prøver udtages og behandles.

Prøveudtagning i grovfoder

- anbefalinger

Hagenbjerggaard

Handlingsplan - Grovfoderskolen

Lyngsø Søndergaard

Handlingsplan - Grovfoderskolen

Kjeldgaard

Handlingsplan - Grovfoderskolen

Vestergaard

Handlingsplan - Grovfoderskolen

NIR-teknik genkender arter i græsblandinger

NIR (Near infrared) bruges til at bestemme næringsstofindhold i foderprøver, men i fremtiden vil NIR-teknikken måske også kunne anvendes til bestemmelse af græsblandingens sammensætning.

Avl for bedre persistens i rødkløver

Ved European Grassland Federations Konference i Polen i juni 2012 var et af emnerne Persistens i rødkløver.

Fytoøstrogener i ren rødkløver på forventet niveau

Under indsamling af erfaringer med dyrkning af rødkløver i renbestand i 2011, blev der også udtaget prøver til analyse for fytoøstrogener. Resultaterne viser et fytoøstrogenindhold på niveau med tidligere danske og udenlandske undersøgelser.

Hagenbjerggaard

Beskrivelse af bedrift 1 i Grovfoderskolen.

Kjeldgaard

Beskrivelse af bedrift 3 i Grovfoderskolen.

Lyngsø Søndergård

Beskrivelse af bedrift 2 i Grovfoderskolen.

Vestergaard

Beskrivelse af bedrift 4 i grovfoderskolen.

Høststrategi for majshelsæd i Grovfoderskolen

Planlægning er en vigtig del af Grovfoderskolen. Du kan her læse Journalist Torben Worsøe´s reportage fra strategimødet. I november udgaven af fagmagasinet Kvæg, vil Torben Worsøe følge op på, hvordan majshøsten så forløb set i forhold til planen.

Vurdér ensilagen på flere tal

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, marts 2012

Indvirkning af energi- og proteinproduktion på økonomi og mælkeydelse

Skyhøje priser på indkøbt protein og energi betyder, at grovfoderets kvalitet er altafgørende for en god foderøkonomi. I græsblanding 45 kræves en femslætstrategi for at opnå dette.

Præsentation: De bedste strategier for foder til kvæg

Indlæg på Plantekongres 2013.

10. Hvor er græsset grønnest?

Konsulent Vibeke Duchwaider, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Afsluttende rapport

Fotos - Kjeldgaard

Bedrift 3 - Grovfoderskolen.

Fotos - Vestergaard

Bedrift 4 - Grovfoderskolen.

Handlingsplan - Kjeldgaard 2013

Grovfoderskolen.