Projektansvarlig

Højere fodereffektivitet ved brug af vægtdata i foderstyringen

Det overordnede formål med projektets to arbejdspakker er at øge fodereffektiviteten ved at inddrage eksisterende information om køernes vægt i systemer til foderstyring.

Formålet med den ene arbejdspakke er at inddrage vægtinformation i den løbende evaluering af fodertildelingen. Formålet med den anden arbejdspakke er at undersøge mulighederne for at øge fodereffektiviteten ved at styre fodertildelingen på basis af køernes vægtudvikling i stedet for alene at styre fodertildelingen på basis af ydelse og afstand fra kælvning.

I Arbejdspakke 1 anvendes algoritmer til tolkning af information om køernes vægt og vægtudvikling gennem laktationen, og algoritmerne indarbejdes i de it-systemer, der almindeligvis bruges til evaluering af fodertildelingen. Det sker gennem en kombination af litteraturgennemgang, statistisk analyse, indhentning af erfaringer på studietur  samt dialog med mælkeproducenter om præsentation af udvalgte nøgletal.
Arbejdspakke 2 vil gennemføre en analyse af vægtdata fra praksis for at belyse, om køernes ydelse afhænger af vægtudviklingen gennem laktationen som forventet på basis af resultater fra tidligere forsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter. På baggrund af analysens resultater laves en række simuleringer i programmet SimHerd. Simuleringerne danner grundlaget for formidling af viden om, hvordan en fodringsstrategi baseret på vægt skal fungere med hensyn til holdstørrelse, flytning af køer, antal foderblandinger mv.

Studietur til Israel

Resumé fra studieturen den 3.-6. september 2012

Ensartet fodring giver 12.000 kg. EKM i Israel

Ensartethed i både fodersammensætning og blandeforløb via fælles fodercentral er måske en af forklaringerne på, at israelske køer trodser varmen og gennemsnitligt leverer 12.000 kg. EKM. En model, som danske kvægbønder måske burde skele til.

Israeli Management

Dairy farming, technology and management in Israel

Gå-hjem-møde

Studieturen til Israel sept. 2012

Daily Body Weight

Automated daily body weight measurements in dairy cattle.

Israel Herd Book Afimilk Fertility Soloutions

ICBA Israel Cattle Breeder's Association

Afsluttende rapport