Projektansvarlig

Markedsdrevet, højværdi økologisk kødproduktion med robuste dyr

Formålet med projektet er at skabe en udviklingsvej til at producere en større andel økologisk kød, som skiller sig væsentligt ud ved at have høj kød- og spisekvalitet, samtidig med at der stilles særlige krav til ikke-materielle kvaliteter, som tilsammen kan retfærdiggøre overfor forbrugeren at de økologiske kødprodukter skal sælges til en merpris i forhold til mere konventionelt producerede kødprodukter.

I projektets undersøges, demonstreres og koordineres forskellige indsatsområder til forbedring af sundhed og dyrevelfærd, samt forbedring af kødets kvalitet, smag og fedtsyresammensætning i en produktion af økologisk svine- og oksekød, der er baseret på en stor mængde græs og grønt grovfoder. Der undersøges, hvilken effekt valg af genotype, krydsningsavl og slagtetidspunkt har på kødkvalitet hos økologiske slagtesvin og slagtekalve. Derudover undersøges, hvilken betydning en stor andel græs og grønt grovfoder kan have på produktivitet, velfærd og kødkvalitet hos slagtesvin og slagtekvæg, samt hvordan der kan gøres en strategisk indsat for at reducere parasitbelastningen og ornelugt hos slagtesvin, der ikke kastreres. Sammenfattende forventes dette at stimulere til mere diversificerede kødprodukter, som gør det muligt at lave specifik markedsføring og dermed opnå en større produktion og højere markedsandel af økologisk kød.

Økologiske hangrise

Artikel fra Økologisk Nyhedsbrev nr. 1, 2012

Spoleorm - en hård nød at knække

Artikel af Helena Mejer i Magasinet Svin, december 2012

Hangrise lugter mere end forventet

Artikel fra Økologi & Erhverv, 19. oktober 2012

Er grisens spoleorm en saga blot?

Artikel fra Økologi & Erhverv den 10. august 2012

Video om ungdyr kød

Video lagt på YouTube den 10. september 2012

Video med interview af Bent Borg om projektet NoCast

Video fra YouTube af Tomas Fibiger Nørfelt, Videncentret for Landbrug Økologi, lagt på den 5. september 2012

Afsluttende rapport