Projektansvarlig

Fastlæggelse af værdien af krydsning og implementering af Kombi-Kryds – Udvikling

Det er projektets formål at beregne krydsningsfrodigheden for økonomisk vigtige egenskaber samt at beregne den økonomiske effekt af at anvende krydsning. Målet er desuden at udvikle simulerings-programmet SimHerd til ”Simherd Crossbred”, så det vil være i stand til at beregne den økonomiske effekt af krydsning i den enkelte besætning. Baseret på kendskab til de enkelte racers niveauer for egenskaberne samt krydsningsfrodighederne beregnet i projektet munder projektet ud i anbefalinger til racevalg og valg af krydsningssystem for 4 forskellige produktionssystemer.

Data fra besætninger, der anvender systematisk krydsning - herunder Kombi-Kryds - editeres, så krydsningsfrodigheden kan beregnes. Den økonomiske effekt af krydsning beregnes på to måder i projektet: 1) Ved at summere effekten af krydsningsfrodigheden for enkeltegenskaber samt 2) Ved at beregne forskellen i økonomisk afkast imellem renracede dyr og krydsninger (HF * Nordisk Rødt krydsninger, HF * Jersey krydsninger, og Nordisk Rødt * Jersey krydsninger) på basis af registreringer og aktuelle økonomiske forudsætninger i 4 udvalgte besætninger. Simuleringsprogrammet SimHerd, der er udviklet ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Institut for Husdyrbiologi-og -sundhed, videreudvikles, så effekten af forskellige krydsnings-systemer kan afprøves i forskellige produktionssystemer. Det færdigudviklede ”Simherd Crossbred” anvendes til fastlæggelse af de forskellige racers og krydsnings-systemers egnethed under forskellige produktionsforhold.

Krydsningsfrodighed og raceavl kan gå hånd i hånd

For de, der ikke vil slippe renavlen, men gerne hente gevinsten ved krydsningsfrodighed, er Kombi-Kryds løsningen.

Short communication: Is crossbreeding only beneficial

Artikel til Journal of Dairy Science

Anvendelse af KK-excelark ved brugskrydsning

Informationmateriale til avlsrådgivere om brug af KombiKryds Exel-regneark

Combi-Cross - management and possibilities

Indlæg ved Cattle Breeders Round Table 5. - 6. marts 2012 i Hamar - Norge

Krydsning – et stærkt alternativ

Informationsfolder om krydsning brugt ved Landsskuet 2012, Agromek 2012 og andre mødet

Kombi-Kryds - Årets projekt

Præsentation anvendt i forbindelse med fremlæggelse af nominerede projekter til årets projekt på VFL

Krydsningsfrodighed og raceavl kan gå hånd i hånd

Artikel til "Mælkeproducenten" september 2012

Lidt om krydsning og andet

Indlæg ved rådgivermøde v. Viking Danmark 17/01-2012

Kombi-Kryds - styring og muligheder

Indlæg under temaet : "Sundheden" på Kvæg Kongres 2012 v. Morten Kargo

Drægtighedschancen øges når malkekøer insemineres med kødkvægsæd

Landmænd med malkekøer får bedre drægtighedsresultater ved at inseminere med kødkvæg.

NTM på krydsningsdyr

Krydsnings-NTM offentliggøres på Dyreregistrering første gang i november 2012

Afsluttende rapport