Projektansvarlig
Videnspredning for projektet
Krydsning vinder frem

Artikel i Effektivt Landbrug 28/11-2012. Interview med Anders Fogh

NTM på krydsningsdyr

Artikel fra Landbrugsavisen d. 30. november 2012

NTM på krydsningsdyr

Artikel fra Effektivt Landbrug d. 4. december 2012

Mangefarvede køer giver mig flest penge

Artikel i Landbrugsavisen fra Agromek 2012

Bedre holdbarhed med krydsning

Artikel fra Avlsnyt nr. 3 2012 v. Poul Bech Sørensen

Krydsninger imponerede

Artikel i Landbrugsavisen 14-7 2012

Oplagte Gevinster Ved Krydsning

Artikel i Effektivt Landbrug 4-4 2012

Fastlæggelse af værdien af krydsning og implementering af Kombi-Kryds – Demonstration

Det er projektets overordnede formål at øge vidensniveauet om krydsning og derigennem øge anvendelsen af systematiske krydsningsprogrammer. Det sker via demonstration af den viden, der skabes i projektet ”Fastlæggelse af værdien af krydsning og implementering af Kombi-Kryds – Udvikling” samt øvrig information om krydsning.

Vidensniveauet øges ved:
1. Fremstilling af anvendelses- og rådgivningskoncept for Kombi-Kryds samt øvrige krydsningsmetoder
2. Regionale mødeaktiviteter
3. Landsdækkende mødeaktivitet
4. Massiv information i landbrugsmedier
5. Deltagelse i kvæg-events
6. Opretholdelse og ajourføring af temaside om krydsning på Videncentret for Landbrugs hjemmeside
7. Organisering af en gruppe af specialiserede krydsningsrådgivere
8. Udarbejdelse af det organisatoriske grundlag for en platform for fremtidig rådgivning om krydsning
9. Opfølgning og rådgivning i de 5 demonstrationsbesætninger.

Kombi-Kryds - styring og muligheder

Indlæg under temaet : "Sundheden" på Kvæg Kongres 2012 v. Morten Kargo

Drægtighedschancen øges når malkekøer insemineres med kødkvægsæd

Landmænd med malkekøer får bedre drægtighedsresultater ved at inseminere med kødkvæg.

Krydsning – et stærkt alternativ

Informationsfolder om krydsning brugt ved Landsskuet 2012, Agromek 2012 og andre mødet

Krydsningsfrodighed og raceavl kan gå hånd i hånd

Artikel til "Mælkeproducenten" september 2012

Lidt om krydsning og andet

Indlæg ved rådgivermøde v. Viking Danmark 17/01-2012

Kombi-Kryds - Din avlskonsulent kan skræddersy Kombi-Kryds til din besætning

Roll up anvendt i forbindelse med Landsskuet 2012 og andre møder om krydsning

Har renavl værdi i fremtiden? – Selvfølgelig!

Overhead ved præsentation i Hærvej Holstein 21/11-2012

Krydsning - herunder ideen bag Kombi Kryds

Overhead anvendt i forbindelse ved RDM-møde i Vorbasse 26/01-2012

Hans Gejl - Krydsningsresultater November 2012

Information til Viking Danmark's områdemøde i Rødding

Indbydelse til krydsnings møde hos Jesper Dahl, Thisted

Møde i erfagruppen hos Jesper Dahl, tirsdag den 22. maj, kl. 19.30

Stikord til møde om krydsning d. 12-11 2012

Nyt om krydsning ved staldbesøg d. 12-11 2012 v. Morten Kargo, AU/VFL

NTM på krydsningsdyr

Krydsnings-NTM offentliggøres på Dyreregistrering første gang i november 2012

Udvalgte køer til Agromek

Udvalgte krydsningskøer til Agromek 2012

Takkebrev til udstillere af køer på Landskuet 2012

Takkebrev til udstillere af krydsningskøer på Landskuet 2012

Afsluttende rapport