Projektansvarlig

Landbrugsfaglige tilbud i landbrugsuddannelsen

Projektets formål er at sikre fagligt velkvalificerede og motiverede elever og ansatte på fremtidens landbrug, for fortsat at sikre et så højt fagligt vidensniveau som muligt i landbrugserhvervet.

Fra landmænd og deres landbrugselever er der stor efterspørgsel efter faglige tilbud i løbet af landbrugs-uddannelsen for at fremme, motivere og fastholde. Vi er bevidst om, at der fra vores samarbejdspartnere i Landbrug & Fødevarer samt landbrugsskolerne sker en aktiv indsats for at rekruttere til uddannelsen og dermed erhvervet. I 2012 vil vi således støtte op omkring vore samarbejdspartneres rekrutteringsindsats ved at tilbyde aktiviteter, der kan fremme fastholdelsen af unge i uddannelsen og senere i erhvervet som ansatte i landbrugserhvervets hele værdikæde. Vi udvikler løbende nye og aktuelle aktiviteter som dagslange konferencer med aktuelle landbrugsfaglige emner samt regionale temaaftner, nye landbrugsfaglige kurser og ERFA-grupper, hvor vi inviterer lokale rådgivere og andre ressourcepersoner til at give oplæg i ERFA grupperne om aktuelle faglige emner. Aktiviteterne, der skal fremme fastholdelsen af eleverne, udvikles i samarbejde med landbrugsskolerne, der sammen med landbruget har interesse i at sikre, at vi fastholder de unge i landbrugsuddannelsen og i erhvervet. Information, rådgivning og udstillingsaktiviteter i relation til de unge under uddannelse er ligeledes en del af projektet. Aktiviteterne koordineres for at sikre, at der forekommer tilstrækkelig relevant information omkring de gode arbejdspladser og de tilbud, der er til unge under uddannelse i landbruget.

LU Konference - Finansiering af selvejet

Gråsten Landbrugsskole, den 5. marts 2012

Økologikonference - Er du fremtidens økologiske landmand?

Kalø Økologiske Landbrugsskole, den 2. oktober 2012

Konference - Forsyning og afsætning i landbruget

Grindsted Landbrugsskole, den 1. november 2012

Finansiering af selvejet

Program til konference Gråsten Landsbrugskole, den 5. marts 2012

Økologi konference - folder

Kalø Øko. Landbrugsskole, den 2. oktober 2012

Invitation - DM i pløjnining 2012

Odder - 26.-27. oktober 2012

Resultater - DM i pløjnining 2012

Odder - 26.-27. oktober 2012

LandboUngdom på Agromek 2012

Herning, den 27.-30. november 2012

FarmMatch - Unge landmænd til stævnemøde med gårdejere

Møde om etablering og generationsskifte på Agroskolen, 2012

Konference - Forsynings- og afsætningsmuligheder i landbruget

Program - Grindsted Landbrugsskole, den 1. november 2012

Afsluttende rapport