Projektansvarlig

Landmanden som virksomhedsleder

Formålet med projektet er at styrke ledelses- og udviklingskraften hos landmænd, der ejer og/eller leder landbrugsvirksomheder med ansatte. Som virksomhedsledere skal de udfordres på og understøttes i, hvorledes de fremadrettet vil udvikle deres virksomhed til en profitabel forretning, god arbejdsplads og et aktiv for det samfund, den er en markant del af.

I projektet gennemføres aktiviteter indenfor følgende områder:
• Udvikling og evaluering af værktøjer, metoder og processer, hvor landmanden får identificeret egne styrker og udviklingsområder som virksomhedsleder samt opfølgende aftale om, hvordan hans egen viden og kompetencer indenfor ledelse, innovation, strategi og forretningsudvikling kan suppleres ved hjælp af virksomhedsrådgivere.
• Videreudvikling af de kompetencer, landmanden stiller krav om, at hans rådgivere besidder. Det drejer sig især om kompetencer indenfor ledelse samt kompetencer, der bidrager til, at rådgiveren i samarbejde med landmanden sikrer en succesfuld og bæredygtig udvikling af den enkelte landbrugs-virksomhed.
• Udvikling af pilotforløb, hvor landmanden i samarbejde med udvalgte rådgivere kortlægger og prioriteter indsatsområder, der skal styrke bedriftens indtjening og udviklingsområder med strategier, handlings-planer og opfølgning.
• Udvikling og evaluering af forskellige former for møder, seminarer og springboards samt netværksaktiviteter for vækstorienterede landmænd med fokus på strategi, forretningsudvikling, ledelse og innovation i landbrugsvirksomhederne.

Segmentering af landbrug

Danmarkskort der viser deltidsbrug og fordelingen af kvægbedrifter, plantebedrifter med svin, plantebedrifter og øvrige bedrifter.

Segmentering af landbrug

Danmarkskort der viser heltidsbrug og fordelingen af kvægbedrifter, plantebedrifter med svin, plantebedrifter og øvrige bedrifter.

Status rådgivningsvirksomheder

Faser i forbindelse med Virksomhedsrådgivning.

Uddannelse for virksomhedsrådgivere - Dine kunders forretning

Materiale fra Modul I - Afholdt 10. september 2012

Uddannelse for virksomhedsrådgivere - Dine kunders forretning

Materiale fra modu II - Afholdt 19. - 20. september 2012.

Uddannelse for virksomhedsrådgivere - Dine kunders forretning

Eksekveringsgruppe - Afholdt den 22. oktober 2012

Uddannelse for virksomhedsrådgivere - Dine kunders forretning

Materiale fra modul III - Afholdt 5.-6. november 2012.

Uddannelse for virksomhedsrådgivere - Dine kunders forretning

Eksekveringsgruppe - Afholdt 21. november 2012. Deltagelse i springboard ved Connect Denmark

Uddannelse for Virksomhedsrådgivere - Dine kunders forretning

Projektoplæg april 2012 - Opgaver i forbindelse med design af uddannelsen.

Uddannelse for virksomhedsrådgivere - Dine kunders forretning

Behovsanalyse vedr. virksomhedsrådgivning hos landmanden.

Bestyrelse og advisory boards i landbrugsvirksomheder

Kompetencedatabase, aftalegrundlag og kontrakter ved indtrædelse og oprettelse af gårdråd og advisory boards, VIP-koncept og forslag løbende rapportering fra landbrugsvirksomheder til banker og kreditforeninger.

Virksomhedsrådgivning og rapporteringssystem

Forslag til løbende rapportering af virksomhedslandbrug til banker og kreditforeninger mv.

Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-Personprofil.

Virksomhedsøkonomer hos LRØ. Opfølgning på handlingsplan og 360 graders analyse

Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-personprofiler

For virksomhedsøkonomer i LRØ

Effektkort - Den målrettede proces

Se pp. om Effektkort - Den målrettede proces.

Afsluttende rapport

VirksomhedsRådgivning - Produkter & ydelser

Idéoplæg til forretningsudvikling.

VirksomhedsRådgivning - Værttøjer & inputs

Idéoplæg til forretningsudvikling.

VirksomhedsRådgivning - Organisering

Idéoplæg til forretningsudvikling.

VirksomhedsRådgivning - Mål - vision

Idéoplæg til forretningsudvikling.

VirksomhedsRådgivning

Kompetencer

Kunder

Se powerpoint.

Den målrettede proces

Se effektkort.

Eksempel på VIF-arrangement

Se eksempel.

Overblik over Forretningsområdet Virksomhedsrådgivning

Planchen under overblik viser eksempler på indsatsomårder, der skal understøtte visionen for Virksomhedsrådgivning - helt overordnet.

Guide til Very Important Farmers-arrangementer

VIF arrangementer stiller skarpt på aktuelle udfordringer og vigtige emner, som optager store og/eller komplekse landbrugsvirksomheder.

6. Evaluering

2. Find det rigtige tema

4. Kend din rolle

5. Kommunikation

3. Lav en drejebog

1. Skab et koncept

Virksomhedsrådgiverens kompetenceprofil – hvem er virksomhedsrådgiveren?

Virksomhedsrådgiver har fokus på den samlede virksomhed, når han rådgiver.

VIF-arrangement

Se skitse.

Effekt og effektmåling - anbefalinger

Se anbefalinger.

Bestyrelsesseminar 24. april 2012

Udvikling af program til bestyrelsesseminar og evaluering - netværksmøde

Evaluering af netværkdsmøder i Connect Denmark

Resultat af interview af deltagere

Netværksmøde for virksomhedsrådgivere

Netværksmøde med fokus på rådgivning til landbrugsvirksomheder med udviklingskraft

Sæt dine bestyrelseskompetencer i spil og bliv udfordret!

Bliv en del af det landsdækkende netværk af kandidater til selskabsbestyrelser og advisory boards.

Kompetencehjulet kortlægger bestyrelsens behov

Med kompetencehjulet kan du analysere kompetencebehovene i selskabsbestyrelser og advisory boards og dermed varetage rollen som rekrutterings- eller udviklingskonsulent for virksomheder, der har behov for nye kompetencer eller bestyrelsesmedlemmer.