Projektansvarlig
Videnspredning for projektet
Tavlemøder gav drastisk fald i kalvedødelighed

Artikel fra LandbrugsAvisen, Penge og Ledelse, 2. marts 2012

Lean i kvægbruget

Formålet med dette projekt er at sprede viden om anvendelsen af Lean-værktøjer gennem en række demonstrationsaktiviteter samt at fastholde brugen af nye og allerede udviklede Lean-værktøjer. Værktøjerne bygger på erfaringer fra en række andre virksomhedstyper og er blevet videreudviklet til kvægbruget i 2010 og 2011. Disse projekter har vist, at der er store gevinster at hente ved at indføre Lean-værktøjer på kvægbrug, men for at sikre en større udbredelse vil der gennem dette projekt ske en målrettet demonstrations- og formidlingsindsats.

I projektet demonstreres helt nye Lean-værktøjer som 9 spildtyper, TPM (Total Production Maintenance) og Kaizen (løbende forbedringer) på udvalgte bedrifter. Projektet ”Lean i kvægbruget” sikrer, at der sker en kobling og synergi mellem de førnævnte værktøjer samt Lean-værktøjerne 5S, værdistrømsanalyse og tavlemøder fra 2010 og dermed den videre udbredelse af Lean-værktøjer i kvægbruget. Dette vil ske gennem en række demonstrationsaktiviteter på udvalgte bedrifter, ved gennemførsel af landmandskurser for driftsledere, undervisning på landbrugsskoler samt en række andre kommunikationsaktiviteter som deltagelse i faglige arrangementer og erfa-dage.

Med anvendelsen af Lean og en række andre praktiske ledelsesværktøjer sikres både kvalitet og effektivitet i det udførte arbejde samtidig med, at de ansatte opnår langt større engagement, arbejdstilfredshed og bedre arbejdsmiljø, fordi de involveres aktivt i den løbende optimering på bedriften.

Lean i landbruget

Workshop på landbrugsskolernes lederuddannelser.

Ny bog om Lean i kvægbruget

Lean i kvægbruget griber om sig, fordi metoden skaber resultater.

Kort intro til Lean værktøjerne

Bedriften - Dias fra Kvæg Kongres 2012

Når Lean bliver en succes

Lean kan blive en succes for ALLE. På Slumstrup Møllegård I/S har de fundet ud af, hvad der skal til, for at det er en succes hos dem.

Testværter søges til afprøvning af nye Lean værktøjerktøjer

Har du lyst til at afprøve et Lean værktøj i dit kvægbruget i 2012?

Projekt Arbejdsplanlægning, Kvæg

Evaluering af demonstrationsprojektet 2011

Hvad er Kanban?

Kanban betyder signal, og det bruges til at sende signal om, at man er ved at løbe tør for noget.

Lean skaber værdi på kvægbedrifter

Artikel fra Produktionsøkonomi Kvæg 2012

Hvad er Lean?

Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Lean betyder "trimmet" og går ud på at øge produktiviteten gennem effektivisering. Nogen siger, at Lean er sund fornuft sat i system.

Lean værktøjer

Vejledning - Lean effektmåling

Leder

Tavlemøder - Lean effektmåling

Leder

Tavlemøder - Lean effektmåling

Medarbejder

Tavlemøder - Lean effektmåling

Employee

VSA - Lean effektmåling

Leder

VSA - Lean - effektmåling

Medarbejder

VSA - Lean effektmåling

Employee

Kanban - Lean effektmåling

Leder

Kanban - Lean effektmåling

Medarbejder

Kanban - Lean effektmåling

Employee

TPM - Lean effektmåling

Leder

TPM - Lean effektmåling

Medarbejder

TPM - Lean effektmåling

Employee

Opfølgning - Lean effektmåling

Leder

Vejledning og skemaer til effektmåling

Effektmåling af Leanværktøjer

Nye Leanværktøjer sparer tid og penge

Sæt vedligeholdelseskontoen på skrump med værktøjet TPM – og få system i indkøb og lagerstyring med værktøjet Kanban.

Leanrådgivere i kvægbruget

Lean er en meget praktisk ledelsesstil, der blev introduceret i kvægbruget for to år siden. Leanrådgivning udbydes i dag på linje med fx fodrings- og sundhedsrådgivning.

Resultater af Lean i kvægbruget

Lean er solidt forankret på mange kvægbedrifter. Resultatet er ofte et bedre overblik for ejeren og mere engagerede medarbejdere, der tager et større ansvar.

Hvad er TPM?

I en travl hverdag på bedriften, er der en konto som har det med at løbe løbsk - vedligeholdelseskontoen. Spørgsmålet er altid, hvorfor vedligeholdelseskontoen er så stor, og hvordan man får taget hånd om vedligeholdelsen?

Trivsel og arbejdsmiljø

Medarbejdernes trivsel er vigtig for en funktionel og dynamisk besætning.

Effektmåling af Leanværktøjer

VSA analyse

Skitse af værdistrøms analyse - et værktøj til rådgivere

Logistik, Lean og tidsforbrug – hænger sammen

Mange tror, at logistik, og dermed Lean, kun er noget, der vedrører virksomheder med store lagre og meget transport. Kvægbruget i Danmark tilhører i den grad virksomheder med stort lager og meget transport.

Skema - flytning af dyr

Skema til artiklen: Logistik, Lean og tidsforbrug – hænger sammen

Skema Fodring

Skema til artiklen: Logistik, Lean og tidsforbrug – hænger sammen

Japansk orden og et enestående it-værktøj

Lean blev et ud af to projekter der blev kåret til årets projekt 2012 på Videncentret for Landbrug.

Effektrapport 2012 - Lean i kvægbruget

Evaluering af demonstrationsprojektet 2012 - Videncentret for Landbrug, januar 2013

Vejledning til udførelse af vedligeholdsopgaver

Niels Bjerre, Lomborg

Billeder og gode ideer fra 2012

Samlingen af billeder er primært taget hos de 22 testværter

Præsentation af Lean

Sparringsdag den 25.09.2012

Tjekliste til Periodiske arbejdsopgaver

Arbejdsplanlægningsværktøj. Version 1.0

Præsentation af Projekt ”Lean i kvægbruget"

Centermøder januar 2012

Hvordan får du motiverede medarbejdere?

Præsentation

Det gode årdgivningsmøde

Brugt hos kommende Lean testværter

Referat af møde - ledelsesværktøjer

Beslutningsreferat af møde den 25. september 2012

Erframøde vedr. Lean for driftsledere

Vestjysk Landboforening, 6. september 2012

Effektkort - Lean

Indsats, adfærd, resultat og strategi

Guide til brug af TMP

Lean værktøj

TPM - Bobcat 753

Lean værktøj

TPM New Holland TM 140

Lean værktøj

TPM - Trixton

Lean værktøj

TPM stamtræ

Lean værktøj

Vedligeholdelsesblad - markmaskiner

Lean værktøj

Visits på arbejdsplanlægning

Lean

Periodiske arbejdsopgaver

Arbejdsplanlægningsværktøj. Version 1.0

Afsluttende rapport