Projektansvarlig

Målrettet rådgivning ved brug af kommunikationsteknologier - udvikling

Formål med projektet er at udnytte kommunikationsteknologier i form af personalisérbar portal teknologi; web 3.0 og mobile enheder (smartphones, tablets) til at bringe teoretisk viden ud i praktisk anvendelse med henblik på at styrke den enkelte bedrifts produktivitetsvækst og konkurrenceevne under samtidig hensyntagen til natur, miljø, klima og dyrevelfærd. For at dette kan lykkes, er der hele tiden skarp fokus på at levere landmanden målrettet problem identificerende og beslutningsstøttende information, i en form, der får landmanden til at forholde sig til og bruge informationen.

Indhold:I 2012 vil der blive arbejdet med
• Udnyttelse af det nye Landmand.dk’s tekniske fundament til at alarmere landmanden, når han skal forholde sig eller håndterer en problemstilling.
• Produktion af en dynamisk oversigt over ”Hvad gælder for min ejendom”, idet der trækkes på data fra offentlige systemer så f.eks. Danmarks Miljøportal.
• Brug af QR koder placeret rundt i produktionsmiljøet, så f.eks. den udenlandske medarbejder på stedet via sin smartphone kan tilgå instruktions materiale.
• Etablering af Agro Labs, der løbende vil præsentere eksisterende IKT produkter og teknologier med anvisninger og eksempler på, hvordan disse kan udnyttes i landbruget.

Lav din egne QR koder

Brug QR koder placeret rundt i produktionsmiljøet til via en smartphone at henvise til vejledninger i form af web sider eller små video klip.

Alternativer til Skyline efter deres konkurs

Skylines konkurs og nedlukning pr. 1. juli vil give problemer i områder, hvor kobbernetværket ikke er godt nok. Mobilt bredbånd kan i nogle områder være et brugbart alternativ. På Djursland og visse steder nord for Randers Fjord er der lokale egnsnet.

Webinar ved brug af Megameeting

Megameeting er en webbaseret platform, som du kan anvende til afholdelse af webinars. Under afvikling af et webinar kan denne optages og efterfølgende vises via hjemmesider.

Android apps til håndtering af stedfæstede informationer

Ofte er der behov for at stedfæste informationer – f.eks. pletter med flyvehavre; en sten; et defekt hegn eller hydranter. Dette kan håndteres med en android smartphone og en app, der sammenkæder GPS placering med den information, som brugeren lægger ind.

iPhone apps til håndtering af stedfæstede informationer

Ofte er der behov for at stedfæste informationer – f.eks. pletter med flyvehavre; en sten; et defekt hegn eller hydranter. Dette kan håndteres ved brug af iPhone og en app, der sammenkæder GPS placering med den information, som brugeren lægger ind.

Robust smartphone, der kan holde til landmandslivet

En robust smartphone som Samsung Xcover klarer uden problemer det barske liv i landmandens bukselomme inklusiv utilsigtede "udflugter" ned på spalte eller klinkegulv. Det er erfaringen efter godt et halvt års afprøvning.

Adgang til demo YouTube konto

Vil du teste brugen af YouTube kan det ske ved at bruge nedenstående oplysninger. Du bør dog oprette din egen YouTube konto, så snart du er parat til at bruge YouTube til noget seriøst.

Sched : Værktøj til produktion af mobil og online programmer for arrangementer

Sched.org er et online værktøj til produktion af programmer for arrangementer, der involverer lokaler/steder, præsentationer og deltagere. Det er let at bruge; resultatet er tilpasset print, web og mobil og netværk mellem deltagere understøttes.

App med program for Plantekongres 2013

Er du på Plantekongres 2013, kan du downloade en android app, hvor du kan se hele kongres programmet og du kan lave din egen personlige plan for hvilke sessioner, du vil deltage i.

Fokusgrupper Web & IT

Se rapport af fokusgrupper.

ICT 2020

Præsentation på konference i Ungarn

Use of ICT in Danish Extension Activities

Præsentation på konferencen The 2012 National eXtension Conference October 1-4 at the Renaissance Hotel in Oklahoma City, OK

Invitation USA konference og road trip oktober 2012

Invitation udsendt til rådgivere og andre potentielt interesserede i at deltage i studietur til eXtension konference i Oklahoma, USA samt efterfølgende studietur.

Innovative Information Technologies in Agriculture

Program for konference 21-22. septeber i Debrecen, hvor Nicolai Fog Hansen som formand for EFITA var inviteret til at holde indlæg

Guided tur om GPS på Agromek 2012

I AgroLab regi blev der på Agromek tilbudt guidede ture rundt til en række leverandører af GPS teknologi og -systemer.

Præsentation af Landmand.dk på Agromek 2012

På Agromek 2012 var der fokus på at fremvise mulighederne med en personaliseret Landmand.dk og alarmer fra denne.

Guide til Danmarks Arealinformation

Aktiviteter vedrørende "Hvad gælder for min ejendom" affødte, at Miljøportalen udarbejdede en vejledning specifikt målrettet landmænd. Denne vejledning blev præsenteret for projektes landmandsgruppe, der efterfølgende foreslog en række tilretninger.

Alarm- og kalender-funktion på Landmand.dk

Landmand.dk indeholder en alarm- og kalender-funktion, som gør det muligt for providers at ”pushe” vigtige notifikationer eller informationer ud til specifikke brugere.

Sikkerhedsmodellen bag Landmand.dk

Sikkerhedsmodellen gør det muligt for brugere via single sign-on at navigere på tværs af landmand.dk og providersites uden at skulle logge ind. Modellen rummer også muligheden for at medsende brugerdata eller anden gemt information.

Referat af møde i Landmand.dk udviklergruppe - maj 2012

Referat af møde i Landmand.dk udviklergruppe mandag den 14. maj 2012. Mødet blev holdt hos: Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Referat af møde i Landmand.dk udviklergruppe - juni 2012

Referat af møde i Landmand.dk udviklergruppe mandag den 11. juni 2012 Mødet blev holdt hos: Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N

Referat af møde i Landmand.dk udviklergruppe - marts 2012

Referat af møde i Landmand.dk udviklergruppe tirsdag den 06. marts 2012 Mødet blev holdt i: Koldkærgård Konferencecenter Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N

Using QR codes for centent specific support in farm environment

Proposal submitted for AFITA / WCCA 2012 Conference

DLBR Fælles login

Missionen for DLBR Fælles Login er at gøre det let at identificere sig overfor VFL ITs systemer gennem en centraliseret autentificering i en føderation baseret på standarder på identity-området og uden at gå på kompromis med sikkerheden

Configuring WCF Service application to use AD FS 2.0

Configuring WCF Service application to use AD FS 2.0 - A step-by-step guide

Configuring ASP.NET application to use AD FS 2.0

Configuring ASP.NET application to use AD FS 2.0 - A step-by-step guide

Afsluttende rapport

Besøg på www.landmand.dk i april 2013

Dokumentation af udbredningspotentiale af alarmer udviklet til Landmand.dk

Desk top study om brugen af QR koder

Oversigt over relevante online artikler om brugen af QR koder i landbrugsmæssig sammenhæng og i andre sammenhænge med relevans for projektet.

Udvikler assistance fra free-lance udvikler på E-lance

Der blev købt assistance til udvikling af funktionaliteten i webtjeneste til generering af QR koder

Program præsentation af eXtension konference indlæg

Online abstract af indlægget Use of ICT in Danish agricultural extension activities

Præsentation af indtryk fra AFITA og eXtension konferencer

Præsentation benyttet ved intern vidensdelings seminar på Videncentret

Using QR codes for context specific support around the farm

To replace the use of printed Standard Operational Procedures (SOPs), a project is investigating the utilisation of QR codes and smartphones as means to access context specific instructions around the farm.

Registrering af www.agrolabs.dk

Domænet www.agrolabs.dk blev registreret med henblik på en direkte indgang til artikler publiceret i Agrolabs regi.