Projektansvarlig

MultiTrust – Multikriteriel vurdering og kommunikation af effekterne af økologiske fødevaresystemer

At analysere og afprøve hvordan nye metoder til multikriteriel analyse kan bidrage til at dokumentere og formidle en samlet vurdering af effekterne af økologiske fødevaresystemer på samfundet og miljøet, og samtidig udvikle åben og troværdig kommunikation af de komplekse sammenhænge og dermed fremme en langsigtet vækst af økologisk jordbrugsproduktion.

Projektet gennemføres som en del af Organic RDD-programmet og består af følgende aktiviteter:
• Gennemgang af eksisterende metoder til multikriteriel analyse og vurdering af, hvordan de på forskellig vis kan belyse effekterne af økologisk fødevareproduktion.
• På basis af de kendte metoder udvikles model for multikriteriel analyse, der er skræddersyet til de særlige forhold og principper i økologisk jordbrug og som åbner de bedste muligheder for kommunikation af egenskaberne i det samlede økologiske fødevaresystem.
• En prototype til konkret multikriteriel analyse af økologisk jordbrug udvikles og afprøves i samarbejde med økologiske landmænd og virksomheder og resultaterne af disse afprøvninger præsenteres for repræsentanter for forbrugere, handlende, myndigheder, journalister og politikere for at afklare om de udviklede metoder giver anledning til en større forståelse, interesse og tillid til økologiske fødevaresystemer.
• Resultaterne bliver formidlet via videnskabelige og populære artikler samt konferencer og arrangementer.

Videncentret deltager i hele projektet og har som vigtigste opgaver at indsamle viden om metoder til multikriteriel vurdering, der bruges i udlandet til karakterisering af økologisk jordbrug, at organisere og afprøve prototype-metoden sammen med danske økologiske landmænd og konsulenter, og at formidle projektets resultater i forhold til økologiske landmænd og virksomheder.

Helhedsvurderinger af økologi

Klumme bragt i Økologi & Erhverv den 9. marts 2012

Sustainability in Danish (organic) agriculture

PowerPoint præsentation af projektet MultiTrust fra november 2012

Multitrust WP 3

Oplæg til struktur for D3 1 1

Sescription Workshop 6.1

Program fra MultiTrust Workshop på IFSA symposium 2012

Afsluttende rapport