Projektansvarlig
Videnspredning for projektet
Arbejdsmiljø face to face

Magasinet Arbejdsmiljø nr. 3, 2012

Rejsende i arbejdsmiljø

Magasinet Arbejdsmiljø nr. 3, 2012

Højtryksrensning er årsag til mange skader

Artikel fra Fagmagasinet Svin, april 2012

God drøftelse af arbejdsmiljø

Artikel bragt i Penge og Ledelse - maj 2012

Ulykker i høsten koster liv

Artikel fra LandbrugsAvisen, 17. august 2012

Færre ulykker med traktorer

Artikel fra MaskinBladet - 16. oktober 2012

2012 bliver et ulykkeligt år

Artikel bragt i Maskinbladet den 27. november 2012

Køerne skal stadig fodres og malkes

Artikel fra Nordjyske Stiftstidende den 17. marts 2013

Landmænd løber risiko

Artikel fra Nordjyske Stiftstidende den 17. marts 2013

Landbrugsaktion med succes

Artikel fra 3F Grønt Punkt, marts 2013

Landmænd tager selv de farlige opgaver

Artikel fra LandbrugsAvisens netavis, den 18. marts 2013

På vej mod nul arbejdsulykker

Formålet med projektet er at få yderligere reduceret antallet af arbejdsulykker og nedslidningsramte i landbru-get. Desuden er målet klart at nå nul dødsulykker i landbruget.

Der er til stadighed for mange arbejdsulykker og dødsulykker i landbruget. Ulykker som primært har vist sig at skyldes - ikke så meget tekniske fejl – men menneskelige fejl.

Menneskelige fejl, der i høj grad skyldes uvidenhed, travlhed, accept af risici, manglende oplæring og mang-lende prioritering af et sundt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Information og dialog synes at være de primære redskaber for at nå målet, men indsatsen er flerstrenget med en kombination af flere virkemidler.

Nærværende projekt vil bidrage til en virkningsfuld arbejdsmiljøindsats, der vil bygge på
• en flerstrenget indsats med kombination af mange virkemidler
• integration af både pisk, gulerod og prædiken
• integration i virksomhedernes strategi og drift

Indsatsen vil koncentreres omkring følgende 4 indsatsområder:
• Viden om ulykker i landbruget
• Incitamenterne for et godt arbejdsmiljø (gulerod)
• Formidling og bearbejdning af lovgivning
• Nedslidning – støv og ergonomi

Tilsyn med den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdstilsynet fører nu tilsyn med, om bedriften har haft den lovpligtige årlige drøftelse om arbejdsmiljø. Hjælp til drøftelsen kan hentes hos den lokale arbejdsmiljøkonsulent.

Alle virksomheder skal afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse

Bilag til artiklen "Tilsyn med den årlige arbejdsmiljødrøftelse"

Dagsorden for erfamøde med arbejdsmiljøkonsulenter

Den 2. og 3. februar 2012

Indlæg omkring de 8 sikkerhedsled

Erfamøde den 2. og 3. februar 2012

Kandidater søges til Landbrugets arbejdsmiljøpris 2012

Er dit arbejdsmiljø 25.000 kr. værd? Så har din arbejdsplads chancen for at blive kandidat til årets arbejdsmiljøpris.

Oversigt over deltagere ved AT-mødet

Torsdag den 24. maj 2012 i Vejle

Udenlandske medarbejdere skal have godkendt deres kvalifikationer

Udenlandske medarbejdere skal have godkendt deres kvalifikationer til at udføre særligt risikofyldte arbejdsopgaver. Det samme gælder danskere, som har fået deres kvalifikationer i udlandet.

Arbejdstilsynet kommer på besøg

Arbejdstilsynet er i gang med at besøge landbrug – blandt andet for at kontrollere, at den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse er gennemført. Opdater dine kontaktoplysninger, hvis du vil undgå uanmeldt besøg.

Gode råd i forbindelse med køb af gardin

Artikel bragt i Magasinet Kvæg, nr. 6 - juni 2012

Undgå at ferieafløseren kommer til skade

Vær opmærksom på, at ferieafløsere og sæsonarbejdere ikke altid er rutinerede med arbejdet på bedriften. Derfor er ekstra opmærksomhed på arbejdssikkerheden vigtig. Husk også, at arbejdsskadeforsikring er et krav.

Arbejdstilsynet har fokus på arbejde i højden

Arbejde, der foregår over to meter oppe, er omfattet af reglerne for arbejde i højden, lød det på Grovfoderekskursion 2012.

Undgå at ferieafløseren kommer til skade

Vær opmærksom på, at ferieafløsere og sæsonarbejdere ikke altid er rutinerede med arbejdet på bedriften. Husk også, at arbejdsskadeforsikring er et krav.

Landbruget har fokus på arbejdsulykker

Med oplysningskampagner og ny folder sætter landbrugets organisationer fokus på arbejdsulykker på landet.

Ny vejledning om sikker håndtering af halmballer

Transport og lagring af halmballer er blandt de arbejdsopgaver i landbruget, hvor der sker mange alvorlige ulykker.

Halmballer

– Sikker håndtering i landbruget

Bøder for manglende anmeldelse af arbejdsskader

Ny lov giver mulighed for bøder til virksomheder, som ikke overholder deres anmeldepligt i forbindelse med arbejdsulykker.

Dødsulykker i landbruget nærmer sig trist rekord

Artikel, Videncenter for arbejdsmiljø - 15. oktober 2012

Mere dialog er én af vejene til bedre sikkerhed i landbruget

Artikel fra Videncentret for Landbrug.dk - 19. september 2012

Kvæggård modtog Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2012

Stor fokus på god kommunikation mellem leder og medarbejdere samt klart definerede arbejdsopgaver gør Salsbjerggård til modtager af Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2012.

Se til venstre og undgå ulykker

Artikel bragt på vfl.dk

Prisvindende landmænd inspirerer til sikkert arbejdsmiljø

Artikel fra VFL.dk - dec. 2012

Idéudviklingskonference

Koldkærgård, den 06. december 2012

Lad ikke sne og frost give arbejdsulykker

Hvis sneen falder og frosten sætter ind i julen, er det vigtigt at være opmærksom på de glatte overflader på bedriften. Mængden af arbejdsulykker øges, når kulden sætter ind.

15 dødsfald i landbruget i 2012

Artikel, Tv- og radiosport, den 30. december 2012

Sid godt i førerhuset

Pjece, arbejdssikkerhed

Landbrugsulykker i Danmark 2007-2010

Analyse og beskrivelse af ulykker, sket under arbejde i landbruget og behandlet på skadestuer i Danmark.

Spørgeskema

Hvilke arbejdsopgaver giver dig ondt i kroppen?

Sikkerhedsled diagram

Oversigt over de 8 sikkerhedslev

Afsluttende rapport