Projektansvarlig

Udvikling af økologisk jordbrug via formidling af den nyeste viden

Adgang til nyeste viden for de økologiske landmænd indenfor alle produktionsgrene.

Projektet sikrer, at landmænd og rådgivere har adgang til den nyeste viden, der er brug for i den fortsatte udvikling af økologisk jordbrugsproduktion. Projektet fokuserer på vækst og indtjening på de økologiske bedrifter, med en særlig fokus på indsatsområder, der kan understøtte ØkologiVisionen.

Projektet fokuserer på at skabe overblik og systematiserer den nyeste viden, så den kan bruges af de økologiske landmænd og deres rådgivere. Viden fra både nationale og internationale kilder gøres således effektivt tilgængeligt via informationsmotorvejen LandbrugsInfo.

Projektet omfatter alle væsentlige områder indenfor økologisk landbrug og vil i særlig grad lægge vægt på ny viden omkring rammevilkår og miljølovgivning. Derudover opdaterer projektet den nyeste viden indenfor økologisk plante- kvæg- og svineproduktion, energi- og klimaområdet samt markedet for økologiske produkter.  

Økologiens historie de sidste 25 år

Landskonsulent Erik Fog – en af pionererne inden for økologi – fejrede den 1. februar 2012 25-års jubilæum hos Videncentret for Landbrug, Økologi.

Sygestier – økologisk svineproduktion

Dette er et kort sammendrag af reglerne for sygestier i økologisk svineproduktion.

Vejledning i økosygestier

Præsentation af dansk økologisk landbrug

Artikel, der beskriver dansk økologisk landbrug, herunder udvikling, mål og principper, kontrol og mærkning, hjemmemarkedssalg, forbrugere, eksport og import, rådgivning, forskning, uddannelse, organisationer og udsigterne.

Arealkrav til stalde med økologiske ungdyr i fællesboks

I økologireglerne er der særlige arealkrav til stalde, som skal overholdes, men i ”Lov om hold af malkekvæg” er arealkravet i visse tilfælde større end økologikravet.

Brug af ensilerings- og konserveringsmidler til øko-foder

Økologer må gerne bruge syrer til konservering herunder ensilering og crimpning.

Anbefalinger til fælles EU-regler for økologisk fjerkræ i ny rapport fra EGTOP

EU-Kommissionens ekspertgruppe (EGTOP), der bistår med teknisk rådgivning om økologisk produktion, har netop fremlagt en rapport med deres anbefalinger for kommende økologiske fjerkræregler.

Økologi ordliste

Ord eller begreber, der typisk anvendes i økologisk jordbrug.

Økologi ordliste sorteret alfabetisk

Ord eller begreber, der typisk anvendes i økologisk jordbrug.

Fremavl af økologisk udsæd

Der er en række forhold omkring fremavl på økologiske bedrifter, der er vigtige at være opmærksom på. Det gælder gyldige fremavlskontrakter og brug af kasseret fremavl, halm og frarens på økologiske bedrifter.

Økologisk landbrugsuddannelse i Holland

Warmonderhof er hollandsk økologisk landbrugsskole, som har tæt samarbejde med skoler og gårde i Tyskland, men international udveksling af elever er vanskelig vurderer dansk ekspert.

Kattendorfer Hof – et nordtysk solidarisk landbrug

Nær Hamburg findes Europas største solidariske landbrug, hvor en kreds af forbrugere ejer gården. Det giver sikkerhed i finansiering og omvendt giver det forbrugerne lokale og friske basisvarer.

Økologi i Holland og Nordtyskland

Hestemælk og andet godt fra jord til bord, herunder forbrugerejet landbrug nær Hamburg indgik på studietur til hollandsk økomesse i Zwolle i slutningen af januar 2012.

Kæmpe økostald til køer og grise i Holland

Økologisk landmand Jan Duijndam har udviklet en kohave-stald, som han ansøger om at få godkendt. Der er tale om en åben stald på en halv hektar med plads til køer, grise og forbrugere samt solceller på taget.

Kompost på hollandsk

Kompost bruges i vid udstrækning i hollandsk landbrug

Undervisningsmateriale om Økologi

Her finder du links til sider som indeholder artikler, filer og film inden for emnet økologi, som kan anvendes til undervisningsmateriale.

Undervisningsmateriale om økologisk svineproduktion

Liste over materialer egnet til undervisning om økologisk svineproduktion.

Undervisningsmateriale om økologisk kvægproduktion

Liste over materialer egnet til undervisning om økologisk kvægproduktion.

Undervisningsmateriale om økologisk planteproduktion

Liste over materialer egnet til undervisning om økologisk planteproduktion.

Undervisningsmateriale om økologisk produktionsøkonomi

Liste over materialer egnet til undervisning om økologisk produktionsøkonomi

Økologiske kogebøger til kvægbedriften

For at ensarte og gøre de enkelte arbejdsopgaver på kvæggården kendte for eventuelt skiftende medarbejdere kan landmanden hænge plastholdere op med korte og letforståelige beskrivelser af, hvordan tingene skal gøres.

Valg af økologisk bælgsæd til storskala dyrkning og fodringsforsøg

I projekt ØkoProtein venter man på lige nu resultater af analyser af indhold af råprotein og aminosyrer i lupiner og hestebønner. Analyserne skal bestemme hvilke prøver, man sender til forarbejdning hos Agro Korn A/S og FermentationExperts A/S.

Anmeldeordning ved omlægning til økosvineproduktion

Den 1. december 2012 kom der en ny mulighed for at anmelde ændringer på bedriften ved omlægning til økologisk svineproduktion i stedet for en dyr og tidskrævende miljøansøgning.

Afsluttende rapport