Projektansvarlig
Videnspredning for projektet
Sådan ser du ind i fremtiden

Artikel bragt i Magasinet Kvæg, Jan. 2012

Optimal forderforsyning og afgrødevalg

Formål:
Projektets overodnede formål er at optimere foderforsyningen og afgrødevalget på kvæg- og svinebrug.
Der anlægges en tværfagligt helhedsorienteret synsvinkel i projektet således miljøbelastningen søges minimeret under skyldigt hensyn til dyrenes sundhed og velfærd og landmændenes produktionsøkonomi på tværs af mark og stald.

Indhold:
Eksisterende værktøjer vil blive udvidet med moduler, der kan beregne de bedriftsspecifikke maskin- og arbejdsomkostninger i marken. Desuden vil der på basis af det nye værktøjer blive udviklet tilsvarende it-programmer til økologiske malkekvægbedrifter og konventionelle svinebedrifter.
Samtidig ønskes fordele og udfordringer ved dyrkning og fodring med dansk dyrket kernemajs yderligere belyst.

Projektet medvirker til at fremme den faglige og bæredygtige udvikling for hele værdikæden gennem praksisnær vidensdannelse og formidling samt gennem udvikling af effektive teknologier og løsninger, der kan understøtte produktion og forarbejdning i alle dele af landet i både stor og lille skala.

Vejledning - MarKo

En kort introduktion til regnearket MarKo. Gældende for version 2.9, 2.10, 2.11 og 2.13.

Slætgræsundersøgelsen 2012

Udviklingen i slætgræsset rundt i landet kan nu følges her på siden frem mod slættidspunktet. Kvæg- og planteavlskonsulenterne fra DLBR rådgivningscentrene udtager hver uge prøver af udvalgte slætgræsmarker.

Følg græsudviklingen

Den første slætprognose ligger nu klar på Landbrugsinfo og viser godt udbytte og højt proteinindhold. Følg prognosen hver uge gennem hele sæsonen, så du kan vælge det optimale tidspunkt for slæt i dit område.

Strategi for grovfoderproduktion og - foderforsyning

Med regnearket MarKo er der nu mulighed for at vurdere de økonomiske konsekvenser af forskellige grovfoderforsyningsstrategier. Der beregnes både foderbehov og markplan og de økonomiske konsekvenser af forskellige strategier sammenlignes.

Græsvæksten eksploderet

Det varme vejr har betydet, at mange marker nu er klar til høst. Derfor er det vigtigt, at følge slætgræsprognosen tæt.

De sidste majsanalyser viser fortsat lavt tørstofindhold

Mange steder i landet venter man nu på det tørvejr, der skal gøre markerne farbare, så høsten kan bjærges. Ugens majsprøver viser kun svage stigninger i tørstofindhold.

De bedste kolbemajs er klar til høst

På øerne er kolbemajsen klar til høst, mens det kniber at nå det ønskede tørstofindhold på 54 – 56 % i Jylland.

Optimal foderforsyning – nye muligheder med programmet FMS (Foder-Mark-System)

Programmet MarKo, der tidligere er udviklet i et samarbejde mellem VFL-Kvæg og -Planteproduktion, er i år videreudviklet i samarbejde med Videncenter for Svineproduktion.

Variation i tildelingen af hjemmeblandet foder i AMS

Ny undersøgelse viser stor variation i udfodret mængde af hjemmeblandet foder i AMS.

Rapport - hjemmeblandet foder i AMS

Bilag til KvægInfo nr. 2326

De bedste strategier for foder til malkekøer

Høje priser på indkøbt foder har øget interessen for nye strategier for foderforsyningen.

Præsentation: De bedste strategier for foder til kvæg

Indlæg på Plantekongres 2013.

Økonomi i grovfodersystemer

Indlæg på Grovfoderseminar 2013.

Afsluttende rapport