Projektansvarlig
Videnspredning for projektet
Artikel: "Slangeudlægning koster 30 procent kvælstof"

Artikel i Effektivt Landbrug den 3. marts 2012

Artikel: "Ud med gødningen"

Artikel i Effektivt Landbrug den 9. marts 2012.

Artikel: "Forsuring skaber stor efterspørgsel"

Artikel i Effektivt Landbrug den 3. marts 2012.

Artikel. "Det har stadig været en mild vinter og det fremmer græsukrudt"

Artikel i Effektivt Landbrug den 11. februar 2012.

Artikel: "Matrigon eller Galera til ukrudtsbekæmpelse i raps"

Artikel i Effektivt Landbrug den 17. marts 2012.

Artikel: "Kig efter glimmerbøsser tre gange om ugen"

Artikel i Effektivt Landbrug den 23. marts 2012.

Artikel: " Overraskende gulrustangreb i denne uge"

Artikel i Effektivt Landbrug den 24. marts 2012.

Artikel; "Tørt efterår spændte ben for målinger."

Artikel i Effektivt Landbrug den 24. marts 2012.

Artikel: "Fire strategier til svampebekæmpelse i vinterhvede."

Artikel i Effektivt Landbrug den 21. april 2012.

Artikel: "Vinterrapsen usædvanligt ramt af gråskimmel"

Artikel i LandbrugsAvisen den 20. april 2012.

Artikel: "Svampebekæmpelse i raps er en forsikringssprøjtning"

Artikel i Effektivt Landbrug den 25. april 2012.

Artikel: "Tvivlsomt om skadedyr skal bekæmpes i vinterraps."

Artikel i Effektivt Landbrug den 28. april 2012.

Artikel: "Rettidig bekæmpelse i majs."

Artikel i Effektivt Landbrug den 28. april 2012.

Artikel: "Svampeangreb kan gøre vårbyg uegnet til maltbyg"

Artikel i Effektivt Landbrug den 28. april 2012.

Artikel: "Efterafgrøde af alm. rajgræs påvirker ikke udbyttet."

Artikel i Kvæg nr. 3 marts 2012.

Artikel: "God begyndelse til den perfekte majsmark."

Artikel i Kvæg nr. 3 marts 2012.

Artikel: "Græsblandinger - en palet af muligheder."

Artikel i Kvæg nr. 1 januar 2012.

Artikel: "Strandsvingel til fugtige marker."

Artikel i Kvæg nr. 1 januar 2012.

Artikel: "Pas på billig majsudsæd."

Artikel i Kvæg nr. 1 januar 2012.

Artikel: "Spild ikke gødningen"

Artikel i LandbrugsAvisen den 30. marts 2012.

Artikel: "Alarm efter fund af gulrust i resistent triticale."

Artikel i LandbrugsAvisen den 30. marts 2012.

Artikel: "Tørt vejr fremmer bormangel i rapsen."

Artikel i LandbrugsAvisen den 6. april 2012.

Artikel: "Risiko for øget manganmangel."

Artikel i LandbrugsAvisen den 13. april 2012.

Artikel: "Nu skal gulrust bekæmpes i triticale."

Artikel i Effektivt Landbrug den 7. april 2012.

Artikel: "Ukrudtsbekæmpelse i ærter giver ikke merudbytte."

Artikel i Effektivt Landbrug den 7. april 2012.

Artikel: "Endnu for tidligt at afgøre tvivlsomme hvedemarkers skæbne."

Artikel i Effektivt Landbrug den 27. marts 2012.

Artikel: "Vinterbyg kræver en god start."

Artikel i Effektivt Landbrug den 27. marts 2012.

Artikel: "Bekæmp ukrudtet, inden det har mere end 1-2 løvblade."

Artikel i Effektivt Landbrug den 31. marts 2012.

Artikel: "Engbrandbæger bekæmpes ved afpudsning."

Artikel i Effektivt Landbrug den 31. marts 2012.

Artikel: " Giften fra sort natskygge reduceres med saftafløb."

Artikel i Effektivt Landbrug den 31. marts 2012.

Artikel: "Kvæg tåler op til fem procent af vårbrandbæger i foderet i en periode."

Artikel i Effektivt Landbrug den 31. marts 2012.

Artikel: "Optimér græsdyrkningen med den rigtige strategi."

Artikel i Effektivt Landbrug den 31. marts 2012.

Artikler: "Hvedebladplet i upløjede marker med forfrugt hvede" og "Angreb af stankelben i marker efter græs."

Artikler i Effektivt Landbrug den 15. maj 2012.

Artikler: "Se efter trips i rug og triticale" og "Engelske erfaringer med glimmerbøsser i vinterraps"

Artikler i Effektivt Landbrug den 12. maj 2012.

Artikler: "Vækstregulering i vårsæd", "Er der nok opbevaringskapacitet for gylle på kvægbrug"

Artikler i Effektivt Landbrug den 22. maj 2012.

Artikel: "Stor variation i vandingsbehov"

Artikel i Effektivt Landbrug den 23. maj 2012.

Artikel: "Så stor er gevinsten ved vanding."

Artikel i Effektivt Landbrug den 23. maj 2012.

Artikel: "Sparer energi og tid i majsen."

Artikel i LandbrugNord den 14. maj 2012.

Fokus grovfoder - artikler om grovfoderekskursionen 2012

Artikler i LandbrugsAvisen den 22. juni 2012.

Artikler: "DLF: Mere protein med specialblandinger" og "Få etableret miljøgræsset bedst muligt"

Artikler i LandbrugsAvisen den 22. juni 2012.

Artikel: "Grovfoderdag var trækplaster"

Artikel i Effektivt Landbrug den 15. juni 2012.

Artikel: "Økologer bør overveje hestebønner."

Artikel i Effektivt Landbrug den 15. juni 2012.

Artikel: "Kan majs sås direkte i stub?"

Artikel i Effektivt Landbrug den 23. maj 2012.

Artikel: "Radrenser med kamera og gps giver høj stabilitet."

Artikel i Effektivt Landbrug den 19. juni 2012.

Artikel: "Pløjefri dyrkning af majs er godt, hvis der er risiko for sandflugt"

Artikel i Effektivt Landbrug den 19. juni 2012.

Artikel: "Sikker etablering med rillesåning."

Artikel i Effektivt Landbrug den 19. juni 2012.

Artikel: "Aksfusarium kan kun bekæmpes under blomstring"

Artikel i Effektivt Landbrug den 26. maj 2012.

Artikel: "Kraftige angreb af sadelgalmyg i vårbyg og vinterhvede"

Artikel i Effektivt Landbrug den 26. maj 2012.

Artikel: "Nyt udstyr til rillesåning af efterafgrøde i majs."

Artikel i Effektivt Landbrug den 12. juni 2012.

Artikel: "Radrensning tæt på rækken i majs."

Artikel i Effektivt Landbrug den 12. juni 2012.

Artikel: "Hestebønne kan være en vigtig proteinkilde"

Artikel i Effektivt Landbrug den 12. juni 2012.

Artikel: "Overset sygdom fundet i al undersøgt vinterraps"

Artikel i Effektivt Landbrug den 16. juni 2012.

Artikel: "Så efterafgrøder i majs nu"

Artikel i LandbrugsAvisen den 8. juni 2012.

Artikel: "Efterafgrøde-regler ændres"

Artikel i LandbrugsAvisen den 8. juni 2012.

Artikel: "Grovfoderekskursion 2012 foregår i Himmerland"

Artikel i Effektivt Landbrug den 24. juni 2012.

Artikel: "Bederoer svampebekæmpes ved 10 procent angreb."

Artikel i Effektivt Landbrug den 30. juni 2012.

Artikel: "Allerede nu er der bladlus i majs"

Artikel i Effektivt Landbrug den 30. juni 2012.

Artikel: "God etablering kan give 300 kr. ekstra pr. hektar"

Artikel i Effektivt Landbrug den 30. juni 2012.

Artikel: "Krav om vellykkede mellemafgrøder"

Artikel i Effektivt Landbrug den 30. juni 2012.

Artikel: "Snart kan hestebønner betale sig for alle"

Artikel i Maskinbladet den 29. juni 2012.

Artikel: "Lav status over ukrudtet før der høstes"

Arikel i Effektivt Landbrug den 11. august 2012

Artikel: "Skal der sås raps elelr høstes korn, når tiden er knap?"

Artikel i Effektivt Landbrug den 21. august 2012.

Artikel: "Gylle til efterafgrøder forud for sukkerroer."

Artikel i LandbrugsAvisen den 10. august 2012.

Artikel: "Tilbyder gratis test for resistens."

Artikel i EffektivtLandbrug den 11. august 2012.

Artikel: "Endnu flere ukrudtmidler må nu kun anvendes én gang pr. vækstsæson"

Artikel i Effektivt Landbrug den 1. september 2012.

Artikel: "Rapsjordlopper er registreret for første gang i denne uge"

Artikel i Effektivt Landbrug den 1. september 2012.

Artikel: "Stadig bedre at forebygge end at helbrede"

Artikel i Effektivt Landbrug den 1. september 2012.

Artikel: "Lav pH-værdi kan forbedre sprøjteeffekten"

Artikel i Effektivt Landbrug den 21. juli 2012.

Artikel: "Fastlæg ukrudtssprøjtning i vinterraps nu"

Artikel i Effektivt Landbrug den 4. august 2012.

Artikel: "Kan vinterrapsen tåle forfrugtens ukrudtsmiddel?"

Artikel i Effektivt Landbrug den 4. august 2012.

Artikel: "Græs og raps kan bruge gylle nu."

Artikel i Effektivt Landbrug den 7. august 2012.

Artikel: "Stor forekomst af snegle kræver opmærksomhed"

Artikel i Effektivt Landbrug den 9. august 2012.

Artikel: "Læg strategien mod ukrudt i raps før såning."

Artikel i LandbrugsAvisen den 3. august 2012.

Artikel: "Øjeplet skal bekæmpes i en del majsmarker."

Artikel i LandbrugsAvisen den 20. juli 2012.

Artikel: "Bekæmp ukrudt og forebyg resistens."

Artikel i LandbrugsAvisen den 24. august 2012.

Artikel: "Pas på ny skjult sygdom i raps."

Artikel i LandbrugsAvisen den 24. august 2012.

Artikel: "Varm selv dine bønner."

Artikel i Økologi & Erhverv den 29. juni 2012.

Artikel: "Vinterraps får røde blade."

Artikel i Effektivt Landbrug den 19. oktober 2012.

Artikel: "Voldsom vækst i majsdyrkningen."

Artikel i Effektivt Landbrug den 16. oktober 2012.

Artikel: "Nyttedyr øgede udbyttet med tre hkg i forsøg."

Artikel i Effektivt Landbrug den 9. oktober 2012.

Artikel: "Tips om høst og lagring af majshelsæd.2

Artikel i Effektivt Landbrug den 9. oktober 2012.

Artikel: ""Fund af bladlus i tidligt sået vintersæd."

Artikel i Effektivt Landbrug den 20. oktober 2012.

Artikel: "Majshalvmøl fundet på Sjælland."

Artikel i Effektivt Landbrug den 13. oktober 2012.

Artikel: "Røde rapsplanter efter alt for meget vand."

Artikel i LandbrugsAvisen den 19. oktober 2012.

Artikel: "Vent på tørvejr før du høster majsmarken."

Artikel i LandbrugsAvisen den 19. oktober 2012.

Artikel: "Konsulenter advarer: Flere fund af resistente skadedyr"

Artikel i Effektivt Landbrug den 15. september 2012.

Artikel: "Test jorden for ærterodråd."

Artikel i EffektivtLandbrug den 22. september 2012.

Artikel: "Tænk på afdrift, når der sprøjtes i efteråret."

Artikel i EffektivtLandbrug den 29. september 2012.

Artikel: "Godt håndværk skal redde majsen."

Artikel i LandbrugsAvisen den 28. september 2012.

Artikel: "Pas på høj bom og afdrift."

Artikel i LandbrugsAvisen den 28. september 2012.

Artikel: "Størst risiko for høj udvaskning fra majs efter kløvergræs."

Artikel i EffektivtLandbrug den 30. oktober 2012.

Artikel: "Mange faktorer forklarer udbytteforskelle mellem forsøg og praksis."

Artikel i EffektivtLandbrug den 4. december 2012.

Artikel: "Flere SU-planteværnsmidler må nu kun anvendes én gang"

Artikel i EffektivtLandbrug den 8. december 2012.

Artikel: "Forsøg viser tab ved afvigelser i sådybden."

Artikel i EffektivtLandbrug den 8. december 2012.

Artikel: "På kanten af randzonen"

Artikel i Effektivt Landbrug den 15. december 2012.

Artikel: "God økonomi i at gå lige til kanten."

Artikel i EffektivtLandbrug den 15. december 2012.

Artikel: "Bekæmpelse af ukrudt kan nås endnu."

Artikel i LandbrugsAvisen den 26. oktober 2012.

Artikel: "Er din kabine godkendt til sprøjtearbejde?"

Artikel i LandbrugsAvisen den 26. oktober 2012.

Artikel: "Biogas-ideer tage med ind på foderbordet."

Artikel i Effektivt Landbrug den 28. november 2012.

Artikel: "Ukrudt udvikler resistens mod sprøjtemidler."

Artiekl i Effektivt Landbrug den 27. november 2012.

Artikel: "Skal vinterrapsen sprøjtes for græsukrudt inden nytår?"

Artikel i Effektivt Landbrug den 17. november 2012.

Artikel: "Svært at ramme plet med svampemidlet."

Artikel i Effektivt Landbrug den 5. januar 2013

Artikel: "Turnip yellows virus fundet i både sprøjtede og usprøjtede vinterrapsmarker."

Artikel i Effektivt Landbrug den 8. september 2012.

Artikel: "Rodukrudt i stub kan også bekæmpes i begyndelsen af oktober."

Artikel i Effektivt Landbrug den 8. september 2012.

Artikler: "Høj præcision trods vekslende kornstørrelser og "Anbefaler bomcirkulation og stor pumpekapacitet"

Artikel i Effektivt Landbrug den 15. december 2012.

Artikel: "Anbefaler omcirkulation og stor pumpekapacitet."

Artikel i EffektivtLandbrug den 15. december 2012.

Artikel: "Reglerne for efterafgrøder er ændret markant"

Artikel i Effektivt Landbrug den 18. august 2012.

Artikel: "Tjek kemikalierummet for ulovlige midler."

Artikel i LandbrugsAvisen den 17. august 2012.

Optimering af planteproduktionen

Formålet med projektet er at demonstrere og formidle ny viden, der kan danne baggrund for en optimering af produktionen under de givne rammevilkår, så der sikres en fortsat miljømæssig og driftsøkonomisk optimal planteproduktion. Projektet fokuserer på ny viden i relation til, at der skal sikres en tilpasning til de nye rammebetingelser inden for et bredt spektrum af forhold relateret til planteproduktionen. 

I projektet demonstreres og formidles ny viden om anvendelse af planteværnsmidler, hvor der fokuseres på udnyttelsen af tilpassede doseringer af de anvendte midler. Endvidere vil der blive fokuseret på synergieffekterne ved at kombinere kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøder.
Der demonstreres og formidles ny viden om mulighederne for at optimere grovfoderdyrkningen, herunder for at øge produktionen af hjemmeavlet protein.
Endvidere formidling af ny viden om, hvordan dyrkning af efter- og mellemafgrøder kan reducere udvaskningen af næringsstoffer. Samtidig demonstreres de alternative muligheder, der ligger i tidlig såning af vintersæd.

Der formidles ny viden om optimering af de dyrkningstekniske tiltag under hensyntagen til jordens frugtbar-hed. Endvidere videnformidling om, hvordan man sikrer et optimalt udbytte af markvanding, samt demonstration af, hvordan man kan udnytte nye dræningsmetoder og teknikker

Desuden formidling af ny viden om, hvordan man kan optimere dyrkningen af korn, raps og bælgsæd, såle-des at der opnås et højt udbytte og en højere produktion af hjemmeavlet protein.

Forbud mod anvendelse og besiddelse af 880 ”gamle” bekæmpelsesmidler

EU’s pesticidforordning, som trådte i kraft den 14. juni 2011, betyder, at det har været forbudt at anvende en lang række bekæmpelsesmidler siden forordningens ikrafttrædelse. En ny bekendtgørelse forbyder besiddelse af 880 midler pr. 2. september 2012.

Forholdsregler ved omsåning

Ved omsåning skal du være opmærksom på forbehold, når der er anvendt ukrudtsmidler.

Bekæmpelse af ukrudt i vårraps

Beskrivelse af mulighederne for kemisk eller mekanisk at bekæmpe ukrudt i vårraps.

Bekæmpelse af ukrudt i vinterraps

Beskrivelse af mulighederne for kemisk eller mekanisk at bekæmpe ukrudt i vinterraps. Kamille og burresnerre er vigtige ukrudtsarter i vinterraps.

Bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps

Til bekæmpelse af glimmerbøsser er der nu tre midler med hver sin virkemekanisme.

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd om foråret

Den supplerende forårsbekæmpelse retter sig primært mod at undgå opformering af ukrudt og forhindre høstbesvær. Hvis der ikke er bekæmpet ukrudt i efteråret eller græsukrudtet er et problem, bør der sprøjtes i første halvdel af april.

Håndtering af gylleprøver

Få svaret på hvordan de skal udtages og opbevares, hvilke analyser man skal vælge, hvad koster det, og hvor kan man få prøverne analyseret.

Undersøg triticale- og hvedemarkerne for gulrust

Der er fundet gulrust i triticalesorterne Tulus og Gringo på flere lokaliteter og også i Ragtac. Undersøg triticale- og hvedemarkerne for evt. angreb.

Forslag til dysevalg i tripletten

En 025 (lilla) lavdriftdyse/refleksdyse er anvendelig til mange opgaver.

Undersøg vinterrapsmarkerne for glimmerbøsser nu

Det varme vejr har nogle steder lokket glimmerbøsserne på vingerne, og der meldes nu om angreb i de første marker. Med udsigt til varmt vejr er det derfor vigtigt at tjekke rapsmarkerne for eventuelle angreb hver anden dag.

Knækkefodsyge i vintersæd

Behovet for at bekæmpe knækkefodsyge er normalt yderst begrænset, og det forventes også at være tilfældet i år.

Svampebekæmpelse i triticale

Vær opmærksom på tidlige angreb af gulrust.

Registreringsnettet for skadegørere starter primo april 2012

Du kan følge udviklingen af forskellige skadegørere på Landbrugsinfo fra primo april.

Såning af majs

Så majs, når der er udsigt til en uges godt vejr, og jordtemperaturen er 8 °C. Så ikke i hjulspor. Placér startgødningen i 10 cm dybde.

Ukrudt i ærter

Ukrudtsbekæmpelse i ærter er primært rettet mod at undgå høstbesvær og opformering af ukrudt.

Svampebekæmpelse i vinterbyg

Strategi for svampebekæmpelse i vinterbyg beskrives.

Bekæmpelse af gulrust i triticale

I de længst udviklede triticalemarker med gulrust er det aktuelt at iværksætte svampebekæmpelse.

Bladribbesnudebiller i gule fangbakker

Forekomster af bladribbesnudebiller i vinterraps kan kun følges via gule fangbakker.

Ukrudt i sukkerroer og foderroer

Rettidighed er vigtig ved bekæmpelse af ukrudt i roer. Det skyldes ikke mindst de begrænsninger, der er for doseringen af mange midler.

Ukrudt i vårsæd med udlæg af rent græs, kløvergræs eller lucerne

Bekæmp ukrudtet med et skånsomt ukrudtsmiddel, mens det er helt småt.

Ukrudt i vårsæd

Bekæmp ukrudtet, inden det har mere end 1-2 løvblade. Vurder, om snerlepileurt er spiret frem inden sprøjtningen.

Ukrudt i vårbyg og ærter med udlæg af kløver og græs til frø

Skånsomme og effektive løsninger mod ukrudt i vårbyg og ærter med udlæg af græs og kløver til frøavl.

Svampebekæmpelse i rug

Strategi for svampebekæmpelse i rug beskrives.

Ukrudtsbekæmpelse i hestebønne

Ukrudt bekæmpes kemisk før fremspiring og evt. mekanisk efter fremspiring.

Svampebekæmpelse i vinterhvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning

Ved svampebekæmpelse i hvede, med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning, skal der være tilstrækkelig effekt mod både hvedebladplet og Septoria, da begge svampe kan optræde.

Ukrudt i forårsudlæg af kløvergræs eller græs uden dæksæd

Overvej, om det er nødvendigt at sprøjte for ukrudt i det nye udlæg. Er det nødvendigt, får du den bedste effekt ved at sprøjte, mens ukrudtet er helt småt.

Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd

Forholdsregler, når man sprøjter vintersæden, hvor der er isået vårsæd.

Lys bladplet i vinterraps

Der er modtaget meldinger om angreb af lys bladplet i nogle vinterrapsmarker.

Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker

Forebyg at ukrudtet breder sig på permanente græsarealer og på arealer med græs i omdrift. Arealer skal leve op til kravene om plantedække, hvis de danner grundlag for det støtteberettigede areal.

Forbud mod anvendelse og besiddelse af ”gamle” bekæmpelsesmidler

Opdatering af PlanteNyt nr. 519 om samme emne.

Vækstreguleringsmidlet Cerone godkendt igen

Vækstreguleringsmidlet Cerone (ethephon 480 g/l) er netop blevet godkendt igen, men der er flere ændringer i godkendelsen i forhold til den tidligere godkendelse.

Frostsvidninger i vinterraps

De seneste dage er modtaget henvendelser om frostsvedne blade i vinterraps fra mange områder af landet.

Svampebekæmpelse i vinterhvede

Læs om fire strategier på baggrund af smittetryk, sortsvalg, risiko for resistens.

Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring

Svampebekæmpelse i raps må i et vist omfang stadig betragtes som en forsikringssprøjtning. Behovet kan være svært at afgøre.

Svampebekæmpelse i vårbyg

Strategi for svampebekæmpelse i vårbyg, herunder sorternes modtagelighed, bekæmpelsestærskler og løsninger.

Svampebekæmpelse i vårhvede

Vårhvede kan angribes af meldug, gulrust, brunrust, Septoria (hvedegråplet) og under visse betingelser hvedebladplet. Mange af vårhvedesorterne er modtagelige for gulrust, og man skal være meget opmærksom på evt. angreb af gulrust.

Svampebekæmpelse i havre

I havre er det oftest meldug, som udløser en evt. svampebekæmpelse. Havrebladplet er oftest et begrænset problem.

Tilfælde af meget hvedebladplet i upløjede marker med forfrugt hvede

De seneste dage er modtaget flere henvendelser om tilfælde af relativ kraftige angreb af hvedebladplet i upløjede hvedemarker med forfrugt hvede.

Skadedyr i vinterraps under blomstring

Under blomstringen kan der være behov for at bekæmpe skulpesnudebiller og skulpegalmyg i vinterraps. De senere år har angrebene været overvejende svage. Ved kraftige angreb af skulpegalmyg kan der ikke opnås en effektiv bekæmpelse med én sprøjtning.

Følg flyvningen af hvedegalmyg

Landmænd, som dyrker meget hvede, kan selv sætte feromonfælder op, og følge forekomsten af hvedegalmyg.

Se efter trips i rug og triticale

Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb kan dette resultere i, at bladskederne og fanebladene farves brune. Bekæmp ved fund af mere end én trips pr. bladskede.

Angreb af stankelben i marker efter græs

Der er nu meldt om angreb af stankelben i nogle marker. Der er netop er givet dispensation den 18. maj 2012.

Ukrudt i majs

Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.

Bekæmpelse af rodukrudt i korn

Bekæmp rodukrudt, når hovedparten af de nye skud er fremme og i god vækst.

Angreb af havreål i havre

De første angreb af havrecystenematoder eller "havreål" ses nu. Rødderne bliver meget korte og tykke, og bladene er i havre tit rødlige. Angreb optræder pletvis eller stribevis i marken.

Kan majs sås direkte i stub?

Fem demonstrationsparceller med majs skal vise forskellene ved forskellige etableringsmetoder, forskellig gyllenedfældning og forskellige startgødninger. Du kan se resultatet på Grovfoderekskursionen 2012.

Dispensation til dimethoat mod stankelben

Miljøstyrelsen har givet dispensation til brug af dimethoat-produkterne Danadim Progress og Pefekthion 400 EC ved konstateret angreb af stankelbenlarver i græs og følgende afgrøder efter græs: vårbyg, havre, vårhvede, kløvergræs og roer.

Spiringsproblemer i nogle marker med vårsæd

Der er set spireproblemer i nogle vårbyg- og vårhvedemarker. Planterne er angrebet af fusarium, der kan komme fra udsæden eller skyldes svækkede planter. På trods af dette vil en omsåning ikke være aktuel for ret mange marker.

Skadedyr i korn

Læs om strategi for skadedyrsbekæmpelse i korn.

Hvor længe skal der være tørvejr efter sprøjtning?

Regnfastheden og dermed kravet til antal timers tørvejr efter sprøjtning varierer betragteligt for forskellige bekæmpelsesmidler. Se oversigten nedenfor.

Bånddannelse i vinterraps

I bl.a. vinterraps kan der til tider optræde ganske enkelte deforme planter, som skyldes fænomenet ”bånddannelse”.

Effekt af ukrudtsmidler i majs

Tabel med effekt af aktuelle ukrudtsmidler i majs.

Bekæmpelse af aksfusarium i hvede og triticale

Hvis en sprøjtning skal have en rimelig effekt, skal den udføres indenfor de cirka syv dage, hvor hveden blomstrer.

Skadedyr i ærter

Bladlus er det vigtigste skadedyr i ærter. Anskaf feromonfælder, hvis du dyrker ærter med særlige kvalitetskrav.

Anvendelse af overgemt bejdset rapsfrø

Det anbefales at få udført en spireanalyse, før overgemt bejdset rapsudsæd anvendes.

Hvede- og triticalesorters modtagelighed for nye smitteracer af gulrust

De nye smitteracer angriber bl.a. Hereford og Jensen, men kun i mindre grad. Vi ønsker at undersøge, om der denne sommer er kommet yderligere nye smitteracer. Indsend bladprøver til Aarhus Universitet.

Svampebekæmpelse i ærter til modenhed

Svampebekæmpelse i ærter anbefales generelt ikke.

Overvejer du at dyrke dit eget protein?

Det kan virke tillokkende at være mest mulig selvforsynende med protein og mindre afhængig af varierende proteinpriser. Kom til Grovfoderekskursion 2012 og hør om fordele og ulemper ved hjemmeavlet protein.

K-Obiol EC 25 godkendt mod lagerskadedyr

Nu er der kommet et middel til bekæmpelse af kornskadedyr, som landmanden selv kan anvende.

Forebyg skadedyr i kornlageret

Rengør kornlageret grundigt nu, hvor beholdningerne er små og før den nye høst tages ind.

Angreb af smelderlarver i majs

Efter græsdyrkning er der risiko for angreb af smelderlarver i bl.a. majs.

Svampebekæmpelse i majs

De opnåede merudbytter for svampebekæmpelse har været meget varierende, og svampebekæmpelse anbefales derfor ikke generelt. Anlæg et træk i marken, hvor du sprøjter for at blive klogere.

Bladlus i majs

Bekæmpelse anbefales, hvis der er bladlus på alle planter, og der er kolonidannelse på mange af planterne.

Svampebekæmpelse i sukkerroer, foderroer og energiroer

Bladsvampe bekæmpes, når 10 procent af planterne er angrebet. Registreringsnettet i sukkerroer starter den 12. juli 2012.

Dispensation til senere anvendelse af Opera i majs

Miljøstyrelsen har 29. juni givet dispensation til anvendelse af Opera i majs i 2012 indtil vækststadium 65 (blomstring).

Svampemidlet Efilor godkendt i raps

Svampemidlet Efilor (Cantus+Juventus) er netop er blevet godkendt til bekæmpelse af skulpesvamp og knoldbægersvamp i vår- og vinterraps.

Hold øje med øjeplet i majs

Der ses nu angreb af majsøjeplet i flere marker. Det er meget tidligt at se angreb, og bekæmpelse er aktuelt i flere marker. Udviklingen skal nu følges nøje.

Goldfodsyge ses i nogle vinterhvedemarker

Når rødderne vaskes grundigt i vand, kan det afgøres, om goldfodsyge er årsag til, at bladene områdevis visner.

Forebyggelse og bekæmpelse af snegle

Vær opmærksom på snegleangreb på lerjord i tide, så der ved behov kan forebygges med jordbearbejdning efter høst. Sneglemidler virker kun tilfredsstillende ved en rettidig behandling. Vær især opmærksom på snegleangreb ved grubbesåning.

Rapsjordlopper i vinterraps

I efteråret 2012 forventes svage angreb, men følg udviklingen i registreringsnettet fra september. Læs om strategien for at bekæmpe rapsjordlopper.

Bekæmp kvik og rodukrudt før høst

Kvikbekæmpelse med glyphosat før høst er normalt mere effektivt end bekæmpelse i stub efter høst. Hvis tidsler og andre rodukrudtsarter er i vækst før høst, kan der også opnås god effekt mod disse. Samtidig nedvisnes grønskud og evt. bundgræs.

Tjek alle majsmarker for øjeplet

Den senere tid er fra flere landsdele modtaget en del meldinger om angreb af majsøjeplet, og i flere marker er svampebekæmpelse aktuel.

Ukrudtsmidler anvendt forud for vinterraps

Vær opmærksom på, at der for nogle ukrudtsmidler anvendt i forfrugten er forbehold, når den efterfølgende afgrøde er vinterraps.

Planlæg ukrudtsbekæmpelsen i vinterraps inden såning

Command CS/Reactor 360 CS lige efter såning er den vigtigste løsning mod enårig rapgræs. Kerb må anvendes ved stor forekomst af græsukrudt. Radrensning er også en mulighed.

Gødskning af vinterraps om efteråret

I forbindelse med såning af vinterraps har mange marker om efteråret behov for at få tilført kvælstof og evt. kalium. Mængden bør afpasses efter dyrkningshistorie, forfrugt og ud fra, om der nedmuldes halm.

Gylle til efterafgrøder forud for sukkerroer

Det er muligt at udbringe flydende husdyrgødning til gul sennep eller olieræddike, som etableres forud for sukkerroer.

Gylleudbringning til græs og raps frem til oktober

Planlæg efterårsudbringning af gylle, så du er sikker på at have tilstrækkelig opbevaringskapacitet frem til foråret. Husk de nye krav til udbringningsmetode, som er omfattet af krydsoverensstemmelse.

Hold øje med sneglene - der er mange i år

Undersøg, om der er snegle i stubben af forfrugten. En god bekæmpelse forudsætter, at sneglene opdages tidligt.

Bejdsemidlet Difend er godkendt i 50 liters dunke

Miljøstyrelsen meddeler, at bejdsemidlet Difend (30 g pr. liter difenoconazol) er blevet godkendt til bejdsning mod udsædsbårne svampe i hvede, rug og triticale med doseringen 150 ml pr. hkg. Difend er et kopiprodukt af bejdsemidlet Dividend Formula M.

Brug en regnvejrstime i kemikalierummet

Efter 2. september 2012 er der en del ældre midler, som ikke længere må opbevares. Positivlisten er en hjælp til at tjekke om dine midler er lovlige.

Svampemidlet Talius blev ikke godkendt

Midlet har været afprøvet i de senere års Landsforsøg mod meldug i hvede. Baggrunden for afslaget er, at midlet er for persistent i jorden.

Vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps om efteråret

Vækstregulering af vinterraps anbefales kun i kraftigt udviklede marker, hvor der er risiko for, at planterne strækker sig i efteråret. Bekæmpelse af rodhalsråd er kun aktuelt ved meget udbredte angreb.

Strategi mod ukrudt i vintersæd

Planlæg ukrudtsbekæmpelsen, så du både forebygger opformering af ukrudt og udvikling af herbicidresistens.

Valg af midler til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Vælg en blanding af ukrudtsmidler ud fra de vigtigste ukrudtsarter i marken og tilpas dosis efter ukrudtsmængde og ukrudtets størrelse.

Strategi mod viruset turnip yellows virus i vinterraps

Det er svært at give nogen konkret vejledning på nuværende tidspunkt, da der er fundet lige så meget virus i sprøjtede som usprøjtede marker.

Bekæmp kvik, tidsler, grå bynke og andet rodukrudt i stub

Det er stadig relevant at bekæmpe rodukrudt i stub, selv om de nye regler for jordbearbejdning først tillader brug af glyphosat forud for vårafgrøder fra 1. oktober.

Jordtest for sædskiftesygdommen ærterodråd

Hvis der i 2013 skal dyrkes ærter på et areal, hvor der tidligere har været ærter, er det en god ide at få udført en jordtest i efteråret 2012 for smitte af ærterodråd. Smitstoffet kan holde sig smittedygtig i jorden i 15-20 år.

Havrerødsot i vintersæd

Fra den 24. - 25. september kan du følge, hvor mange bladlus der er i vinterhvede og vinterbyg i registreringsnettets marker. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus.

Ingen fangst af majshalvmøl i år

Der er ikke fanget majshalvmøl i nogen af de udstationerede fælder i år, men der er lige fundet to tilfælde af larveangreb i majs i Skåne, så hold øje med evt. symptomer i majs dette efterår.

Pas på afdrift ved sprøjtning

Selv meget små mængder af pesticider kan gøre skade eller måles, hvis de kommer på afveje. Sprøjt kun under gode forhold, og vælg den rigtige sprøjteteknik, så risikoen minimeres.

Ny formulering af Cyperb 100 godkendt

Der er godkendt en ny formulering af Cyperb 100, som hedder Cyperb 100 W. Den hidtidige godkendelse for Cyperb 100 er ændret.

Pyrethroidet Cythrin 500 godkendt

Pyrethroidet Cythrin 500 er netop blevet godkendt til skadedyrsbekæmpelse i en lang række afgrøder. Cythrin indeholder samme aktivstof som Cyperb 100 og Cyperb 100 W, men i en højere koncentration.

Nyt angreb af majshalvmøl

Der er fundet omkring 0,5 procent angrebne planter på en ejendom ved Kalundborg. Undersøg majsmarkerne nu for evt. angreb.

Røde områder i vinterraps

Det vurderes, at meget nedbør har resulteret i iltmangel.

Status på resistens hos hvedemeldug mod Flexity

Resistensen hos hvedemeldug mod Flexity er øget i 2012.

Vurdér behovet for at anvende Kerb 400 SC i vinterraps

Ukrudtsmidlet Kerb 400 SC kan med fordel anvendes nu og frem til den 31. december 2012, hvis der er en stor forekomst af græsukrudt.

Pyrethroidet Cythrin 500 alligevel ikke godkendt

Miljøstyrelsen har ved en fejl tilladt to sprøjtninger med Cythrin 500 og har derfor netop trukket godkendelsen tilbage. Hvornår der foreligger en ny godkendelse for midlet med færre behandlinger vides ikke p.t.

Majssorter til 2013

Ændringer i resultater for sorter til majshelsæd og kernemajs på www.Sortinfo.dk.

Oversigten 2012 - Vinterbyg

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Vinterrug

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Vinterhvede

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Vårbyg

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Havre

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Vårhvede

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Bælgsæd

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Raps

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Efter- og mellemafgrøder

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Gødskning

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Kulturteknik

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Græsmarksplanter

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Majs

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Dyrkningsvejledning: Bekæmpelsestærskler for skadedyr

Dyrkningsvejledning: Bekæmpelsestærskler for skadedyr

Dyrkningsvejledning: Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Dyrkningsvejledning: Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Dyrkningsvejledning: Brødrug

Dyrkningsvejledning: Brødrug

Dyrkningsvejledning: Havre

Dyrkningsvejledning: Havre

Dyrkningsvejledning: Hestebønne

Dyrkningsvejledning: Hestebønne

Dyrkningsvejledning: Kernemajs

Dyrkningsvejledning: Kernemajs

Dyrkningsvejledning: Majshelsæd

Dyrkningsvejledning: Majshelsæd

Dyrkningsvejledning: Maltbyg

Dyrkningsvejledning: Maltbyg

Dyrkningsvejledning: Markært

Dyrkningsvejledning: Markært

Dyrkningsvejledning: Mellemafgrøder

Dyrkningsvejledning: Mellemafgrøder

Dyrkningsvejledning: Svampemidler i korn

Dyrkningsvejledning: Svampemidler i korn

Dyrkningsvejledning: Triticale

Dyrkningsvejledning: Triticale

Dyrkningsvejledning: Valg af dyser og vandmængder

Dyrkningsvejledning: Valg af dyser og vandmængder

Dyrkningsvejledning: Vinterbyg

Dyrkningsvejledning: Vinterbyg

Dyrkningsvejledning: Vinterhvede

Dyrkningsvejledning: Vinterhvede

Dyrkningsvejledning: Vinterhvede til brød

Dyrkningsvejledning: Vinterhvede til brød

Dyrkningsvejledning: Vinterraps

Dyrkningsvejledning: Vinterraps

Dyrkningsvejledning: Vinterrug

Dyrkningsvejledning: Vinterrug

Dyrkningsvejledning: Vårbyg til foder

Dyrkningsvejledning: Vårbyg til foder

Dyrkningsvejledning: Vårhvede

Dyrkningsvejledning: Vårhvede

Monitering af majsmarker med dårlig fremspiring

To majsmarker med sorterne Anvil og Saludo er indberettet med dårlig fremspiring.

Monitering af majsmarker med dårlig fremspiring

Frem til 23. maj 2012 er der ikke indberettet majsmarker med dårlig fremspiring.

Etablering af såbed til majs

Såbedet til majs skal være bearbejdet i mindst 10 cm dybde, men skal være jævnt og fast, så der ikke bliver dybe såspor ved såning. Strategien afhænger af jordtypen, og om formålet er majshelsæd eller kolbe-/kernemajs.

Prioritér såning af vintersæd efter arter og forhold på bedriften

Rettidig såning af vintersædsarterne er en forudsætning for højt udbytte. Prioritér efter arternes egenskaber og forholdene på bedriften.

Hestebønne som vigtig proteinkilde

Hestebønner giver i sammenlignende forsøg et proteinudbytte, der er højere end ærternes. På Grovfoderekskursion 2012 den 14. juni 2012 kan du høre mere om hestebønnes potentiale som proteinkilde og dyrkning af afgrøden.

Arter og sorter af korsblomstrede mellem- og efterafgrøder 2012

Facts om lovgivning, valg af efterafgrødeart og egenskaber hos sorter på det danske marked.

Håndtering af efterafgrøder i 2012

Reglerne for efterafgrøder er ændret markant. Derfor skal man være opmærksom på, om der på de enkelte bedrifter er brug for at indberette ændringer i efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder inden den 31. august 2012.

Regler for pligtige mellem- og efterafgrøder i 2012

I planperioden 2011/ 2012 er reglerne for pligtige mellem- og efterafgrøder uændrede bortset fra en præcisering af, hvad der forstås ved en vellykket mellemafgrøde.

Husk forbuddet mod udbringning af fast gødning fra den 15. november til 1. februar

Med den nye husdyrgødningsbekendtgørelse er det ikke længere tilladt at udbringe fast husdyrgødning i vinterhalvåret.

Harsø Tankforsuring er nu godkendt

Gylle, som er forsuret i anlægget, er nu godkendt som et alternativ til nedfældning i fodergræs. Bemærk kravene til dokumentation for forsuringsprocessen.

Havrerødsot er fundet i vinterbyg

Den senere tid er der fundet flere angreb af havrerødsot i vinterbyg.

Afsluttende rapport