OptiPlant - Efter- og mellemafgrøder til optimering af kornbaserede planteproduktionssystemer

Projektets formål er at optimere efter- og mellemafgrøder som centrale værktøjer til opnåelse af en bæredygtig planteproduktion – det vil sige at gøre efter- og mellemafgrøder til en win-win strategi for miljø, klima og driftsøkonomi. Projektet vil udvikle dyrkningen af efter- og mellemafgrøder til nuværende og fremtidige klima og dyrkningsforhold. I projektet kvantificeres effekt af arter, sorter og blandinger på miljø, klima og produktionsøkonomi og når ud til slutbrugerne via beslutningsstøtteværktøjer, formidling og demonstration.

Det fastlægges, hvilke sorter, arter og blandinger, der skal screenes, samt hvilke etableringsmåder, der skal afprøves. Efter- og mellemafgrøderne etableres iht. screeningsplanen. I efteråret udtages dels jordprøver, der analyseres for N-min, dels planteprøver, der bl.a. analyseres for indhold af tørstof og kvælstof.
Der udarbejdes en overordnet struktur for et ”beslutningstræ” samt for de kommende dynamiske dyrkningsvejledninger, så det sikres, at den nødvendige viden og øvrige informationer bliver indsamlet i de efterfølgende projektår.

Udvælgelse af demo-ejendomme samt vurdering af de økonomiske beregninger, der skal foretages igennem projektperioden.

Projektets formål formidles i relevante landbrugsfaglige medier og diskuteres i forhold til udfordringerne ift. øgede krav om efter- og mellemafgrøder. Endvidere informeres beslutningstagere skriftlig om projektets opstart og formål.

Projektet har egen hjemmeside, hvor man løbende kan følge med i aktiviteterne. Hjemmesiden ligger på adressen: www.vfl.dk/optiplant.  

 

Strategier for efter- eller mellemafgrøder 2012

Allerede nu skal strategien for efterafgrøder være klar. Satses der på mellem- eller efterafgrøder sået før høst - eller efterafgrøder sået efter høst? Det er vigtigt at have overblik og ændre strategien efter forholdene.

Se nye typer efterafgrøder

Her i efteråret er der rig lejlighed til at komme ud og blive klogere på efterafgrøder. Dels på Alrø ved Horsens, hvor der er rundvisning den 21. september, dels landsforsøgene i Vestjylland og på Lolland.

Følg forsøgene med efterafgrøder

I projektet OptiPlant sættes fokus på dyrkning af mellem- og efterafgrøder og effekten af disse på f.eks. udvaskningen, biomasseproduktionen, jordkvaliteten og udledningen af drivhusgasser. Følg med i aktiviteterne på projektets hjemmeside.

Artikel: "Effekten af mellem og efterafgrøder skal optimeres."

Artikel i Effektivt Landbrug den 18. september 2012.

Artikel: "Bælgplanter som mellem- og efterafgrøde imponerer."

Artikel i Effektivt Landbrug den 18. september 2012.

Artikel: Få mest muligt ud af efter- og mellemafgrøder

Artikel i Maskinbladet den 21. marts 2012.

Artikel: Million-projekt skal få mest ud af efter- og mellemafgrøderne

Artikel i LandbrugsAvisen den 21. marts 2012.

Artikel: Catch crop and tillage effects on biomass production, nitrogen uptake and root development

Artikel fra "Soil Use and Management 28", side 517-529.

Forsøg med kvælstoffikserende efterafgrøder

I to forsøg afprøves kvælstoffikserende efterafgrøder i renbestand og i blanding med ikke-kvælstoffikserende efterafgrøder. Resultaterne fra 2012 var interessante.

Afsluttende rapport