Projektansvarlig
Videnspredning for projektet
Artikel: "Nyt fra registreringsnettet -uge 16."

Artikel i Effektivt Landbrug den 21. april 2012.

Artikel: "Nyt om skadegørere."

Artikel i Effektivt Landbrug den 28. april 2012.

Artikel: "Nu starter registreringsnettet for skadegørere."

Artikel i LandbrugsAvisen den 13. april 2012.

Artikel: "Om to uger begynder varsling om angreb igen."

Artikel i Effektivt Landbrug den 31. marts 2012.

Artikel: "Hold øje med svampe i rajgræs og vintersæd."

Artikel i LandbrugsAvisen den 11. maj 2012.

Artikel: "Første sadelgalmyg registreret"

Artikel i Effektivt Landbrug den 22. maj 2012.

Artikel: "Nyt fra Registreringsnettet - uge 18"

Artikel i Effektivt Landbrug den 5. maj 2012.

Artikel: "Ugens nyt fra registreringsnettet"

Artikel i Effektivt Landbrug den 16. juni 2012.

Artikel: "Bladlus på vej"

Artikel i LandbrugsAvisen den 8. juni 2012.

Artikel: "Ugens nyt fra registreringsnettet."

Artikel i Effektivt Landbrug den 30. juni 2012.

Artikel: "Første opgørelse af skadegørere i sæson 2012"

Artikel i EffektivtLandbrug den 18. august 2012.

Artikel: "Pas på - der er rigtig mange snegle i år.2

Artikel i LandbrugsAvisen den 10. august 2012.

Artikel: "Nu starter registreringsnettet for skadegørere."

Artikel i LandbrugsAvisen den 13. april 2012.

Artikler: "Ugens nyt fra registreringsnettet", "Angreb af havreål i havre" og "Septoria-timer beregner risiko for angreb af Septoria i marken."

Artikler i Effektivt Landbrug den 19. maj 2012

Forbedring af anvendelsen af planteværnsmidler

Projektets formål er at bidrage til at forbedre dyrkningsprocesserne i forbindelse med valg af plantebeskyttelsesstrategi og derved sikre landmanden et bedre beslutningsgrundlag, når de enkelte behandlinger mod ukrudt og skadevoldere skal fastlægges i løbet af vækstsæsonen. Dette sker med henblik på at sikre en fortsat miljømæssig og driftsøkonomisk optimal planteproduktion med et lavt forbrug af planteværnsmidler. Endvidere er formålet at forbedre varslings- og beslutningsstøttesystemer, der skal sikre, at forbruget af planteværnsmidler tilpasses til den aktuelle situation, så der opnås et optimalt resultat ved anvendelse af reducerede doseringer.

I markforsøg afprøves effekten af varierende indsatser med plantebeskyttelsesmidler mod ukrudt og skade-voldere, samt betydningen for udbyttet og kvaliteten af den høstede afgrøde. Den langsigtede effekt af reducerede doseringer af ukrudtsmidler undersøges i markforsøg. I forbindelse med ukrudtsbekæmpelse i majs belyses muligheder for at kombinere mekanisk og kemisk bekæmpelse. Desuden afprøves forskellige sprøjtetekniske muligheder for optimering af effekten af behandlinger med planteværnsmidler. Endvidere testes og opdateres varslingsmodeller for sygdomme og skadedyr i korn og vinterraps. Der inddrages produktionsøkonomiske beregninger og vurderinger i opgørelsen af forsøgene og udviklingen af dyrkningsprocesserne.

Nyt om skadegørere i registreringsnettet - uge 15

Registreringer fra den 10. og 11. april viser, at der nogle steder er gulrust i triticale, mens svampeangrebene i vinterhvede, vinterbyg og rug p.t. er meget svage.

Nyt om skadegørere i registreringsnettet - uge 16

Registreringer fra den 16. og 17. april viser, at der nogle steder er gulrust i triticale, mens svampeangrebene i vinterhvede, vinterbyg og rug p.t. er meget svage.

Nyt om skadegørere i registreringsnettet - uge 17

Registreringer fra den 23. og 24. april viser, at der fortsat findes meget gulrust i triticalesorterne Tulus og Gringo .

Nyt om skadegørere i registreringsnettet - uge 18

Registreringer fra den 30. april og 1. maj viser, at gulrust i triticale har bredt sig, og at der i bl.a. vinterbyg nogle steder er meget meldug.

Nyt om skadegørere i vintersæd og rajgræs i registreringsnettet - uge 19

Registreringer fra den 7. og 8. maj viser, at gulrusten i triticale fortsat breder sig, og at der i bl.a. vinterbyg nogle steder er meget meldug.

Nyt om skadegørere i vintersæd, vårsæd og rajgræs i registreringsnettet - uge 20

Registreringer fra den 14. og 15. maj viser, at skoldplet har bredt sig meget i vinterbyg og rug. Der er sket smitte med Septoria i hvede. I vinter- og vårbyg findes ingen eller kun meget lidt bygrust.

Nyt om skadegørere i vintersæd, vårsæd og rajgræs i registreringsnettet - uge 21

Registreringer fra den 21. og 22. maj viser, at skoldplet har bredt sig meget i vinterbyg og rug. Der er sket smitte med Septoria i hvede. I vinter- og vårbyg findes ingen eller kun meget lidt bygrust.

Følg flyvningen af hvedegalmyg

De første indberetninger fra feromonfælderne kan nu ses. Sæt fælderne op nu, hvis det ikke er sket endnu.

Nyt om skadegørere i vintersæd, vårsæd og rajgræs i registreringsnettet - uge 22

Registreringer fra den 29. og 30. maj viser, at gulrusten nu også breder sig i flere hvedesorter. I vinter- og vårbyg findes fortsat ingen eller kun meget lidt bygrust.

Nyt om skadegørere i vintersæd, vårsæd og rajgræs i registreringsnettet - uge 23

Registreringer fra den 4. og 5. juni viser, at Septoria ikke har udviklet sig ret meget. I vinter- og vårbyg findes ingen eller kun meget lidt bygrust. Der er meldug i flere vårbygmarker med Propino. Der er begyndende angreb af bladlus i vårbyg og havre.

Nyt om skadegørere i vintersæd, vårsæd og rajgræs i registreringsnettet - uge 24

Registreringer fra den 11. og 12. juni viser, at der flere steder er mange bladlus i vårbyg og havre.

Nyt om skadegørere i vintersæd, vårsæd og rajgræs i registreringsnettet - uge 25

Registreringer fra den 18. og 19. juni viser, at der er mest Septoria i Hereford.

Nyt om skadegørere i vintersæd, vårsæd og rajgræs i registreringsnettet - uge 26

Registreringer fra den 25. og 26. juni viser, at der er mest Septoria i Hereford. Evt. svampebekæmpelse i vinterhvede samt vårbyg og havre sået til normal tid skal nu til at afsluttes.

Nyt om skadegørere i vintersæd, vårsæd og rajgræs i registreringsnettet - uge 27

Registreringer fra den 2. og 3. juli viser, at der mange steder fortsat er mange bladlus i hvede, vårbyg og havre, men bekæmpelse skal nu til at afsluttes.

Indikator for pesticidskader

En gruppe forskere vurderer, det er muligt at udvikle indikatorer for pesticidskader, men det vil kræve en mangeårig og intensiv forskningsindsats.

Resultater fra registreringsnettet 2012 i vinterhvede

Se udviklingen af skadegørere i vinterhvede i planteavlskonsulenternes registreringsnet 2012.

Resultater fra registreringsnettet 2012 i rug og triticale

Se udviklingen af skadegørere i rug og triticale i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 2012.

Resultater fra registreringsnettet 2012 i vårbyg og havre

Se udviklingen af skadegørere i vårbyg og havre i planteavlskonsulenternes registreringsnet 2012.

Resultater fra registreringsnettet 2012 i vinterbyg

Se udviklingen af skadegørere i vinterbyg i planteavlskonsulenternes registreringsnet 2012.

Første registrering af rapsjordlopper er foretaget

Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet er vist for denne uge. Der forekommer p.t. kun meget få rapsjordlopper.

Nyeste registrering af rapsjordlopper er foretaget - uge 36

Registreringer fra planteavlskonsulenternes registreringsnet den 2. og 3. september viser, at der forekommer p.t. kun meget få rapsjordlopper.

Registrering af rapsjordlopper - uge 37

Registreringer fra planteavlskonsulenternes registreringsnet den 10. og 11. september viser, at der fortsat kun findes meget få rapsjordlopper.

Registrering af rapsjordlopper - uge 38

Registreringer fra planteavlskonsulenternes registreringsnet den 17. og 18. september viser, at der fortsat kun findes meget få rapsjordlopper.

Registrering af rapsjordlopper - uge 39

Registreringer fra planteavlskonsulenternes registreringsnet den 24. og 25. september viser, at der fortsat kun findes meget få rapsjordlopper.

Registreringer af bladlus i vinterhvede og vinterbyg er startet

Første registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg er foretaget den 24. -25. september i planteavlskonsulenternes registreringsnet.

Registrering af rapsjordlopper - uge 40

Registreringer fra planteavlskonsulenternes registreringsnet den 1. og 2. oktober viser, at der fortsat kun findes meget få rapsjordlopper.

Registreringer af bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Der findes pt. kun få bladlus. Bladlusene kan om efteråret overføre viruset havrerødsot.

Registrering af rapsjordlopper - uge 41

Registreringer fra planteavlskonsulenternes registreringsnet den 8. og 9. oktober viser, at der fortsat kun findes meget få rapsjordlopper.

Registreringer af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 41

Der findes pt. overvejende få bladlus, men i en enkelt mark med forfrugt rødsvingel er der fundet mange bladlus. Bladlusene kan om efteråret overføre viruset havrerødsot.

Registrering af rapsjordlopper - uge 42

Planteavlskonsulenternes registreringsnet den 15. og 16. oktober viser, at der fortsat kun findes meget få rapsjordlopper.

Registreringer af bladlus i vinterhvede og vinterbyg - uge 42

Der er fundet enkelte marker med mange bladlus. Bladlusene kan om efteråret overføre viruset havrerødsot.

Registrering af rapsjordlopper - uge 43

Planteavlskonsulenternes registreringsnet den 22. og 23. oktober viser, at der fortsat kun findes meget få rapsjordlopper.

Registreringer af bladlus i vinterhvede og vinterbyg - uge 43

Der er kun fundet 3 marker med mange bladlus. Bladlusene kan om efteråret overføre viruset havrerødsot.

Registrering af rapsjordlopper - uge 44

Planteavlskonsulenternes registreringsnet den 29. og 30. oktober viser, at der fortsat kun findes meget få rapsjordlopper.

Registreringer af bladlus i vinterhvede og vinterbyg - uge 44

Der er fundet ingen eller få bladlus denne uge. Bladlusene kan om efteråret overføre viruset havrerødsot.

Registreringer af bladlus i vinterhvede og vinterbyg - uge 45

Der er fundet ingen eller få bladlus denne uge. Bladlusene kan om efteråret overføre viruset havrerødsot.

Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse

Septoriaangrebene varierede fra moderate til kraftige i 2012 afhængig af sort og landsdel.

Ukrudtsbekæmpelse

Forsøgene viser gode muligheder for bekæmpelse af de fleste ukrudtsarter. De eksisterende strategier kan køre videre med ny pesticidafgift, hvis doserne tilpasses til de nye prisforhold og ønsket om at forsinke resistensudvikling.

Oversigten 2012 - Vinterbyg

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Vinterrug

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Vinterhvede

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Vårbyg

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Havre

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Raps

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Majs

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Forekomst af turnips yellows virus i vinterraps i foråret 2012

20 vinterrapsmarker i milde områder af landet er i dette forår undersøgt for angreb af turnip yellows virus. Alle marker viste angreb, og i enkelte marker var der 100 procent angrebne planter.

Flyvningen af sadelgalmyg følges på enkelte lokaliteter

Der er sadelgalmyg i de første fangbakker i marker, hvor der i 2011 var kraftige angreb.

Prognose for angreb af rapsjordlopper i 2012-2013

Der forventes svage angreb.

Forekomst af bladlus og havrerødsot i registreringsnettet i vintersæd i 2011-2012

I vinterbyg var der i registreringsnettet i gennemsnit omkring 10 pct. planter med havrerødsot i foråret-sommeren og i vinterhvede 1 pct. I vinterbyg gav omkring 2-4 strå med bladlus i efteråret ingen eller kun svage angreb af havrerødsot.

Præsentation: Sikker strategi for planteværn i majs

Indlæg på Plantekongres 2013.

Præsentation: Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse

Indlæg på Plantekongres 2013.

Præsentation: Ukrudtsbekæmpelse

Indlæg på Plantekongres 2013.

Sikker strategi for planteværn i majs

Vær klar til at tilpasse ukrudtsbekæmpelsen efter vejrforholdene og de ukrudtsarter, der spirer frem på arealet. Bekæmpelse af bladsvampe må ske ud fra angreb og en risikovurdering.

Fritfluer - risikovurdering

Aktuel risikovurdering for angreb af fritfluer i havre og majs baseret på temperaturen i år.

Skulpegalmyg, registreringsnet

Følg udviklingen i forekomsten af skulpegalmyg i vinterrapsen.

Kålfluer - varsling for æglægning

Aktuel varsling for kålfluens æglægning i kålafgrøder baseret på temperaturen i 2012.

Graddageberegner

Graddageberegneren kan bl.a. bruges til at beregne, om du kan nå at så vinterraps, så den kan nå at udvikle sig tilstrækkeligt inden kulden forventes at sætte ind.

Engrapgræsgalmyg - risikovurdering

Aktuel risikovurdering for angreb af engrapgræsgalmyg i engrapgræs baseret på temperaturen i år.

Forbedring af anvendelsen af planteværnsmidler

Oversigt over forsøg og undersøgelser i projektet: Forbedring af anvendelsen af planteværnsmidler

Afsluttende rapport