Projektansvarlig

Operativ taktisk produktionsopfølgning på kvægbrug

Formålet med projektet er at demonstrere en effektiv, operativ og taktisk opfølgning af produktionen på kvægbrug ved anvendelse af en række nye værktøjer i Dairy Management System (DMS), der understøtter en økonomisk optimal produktion.

Desuden skærpes fokus på visuel ledelse på kvægbedrifter gennem demonstration af en ny type visuelt managementsoftware, som beskriver dag til dag og uge til uge situationen på en række udvalgte målepunkter på en malkekvægsbedrift.

Indhold:
1. Programmodulerne Lager og Produktionskontrol
a. Implementring af programmerne i rådgivningen
b. Demonstration af anvendelse  på kvægbrug
2. Demonstration af landmænd – konsulentsamarbejde om fælles anvendelse af programmerne  Lager og Kortperiodiske opgørelser
3. Demonstration af visuelt ledelsesværktøj på store kvægbrug i samarbejde med driftsleder, medarbejder og produktionskonsulent.

Kig ind i fremtiden med Dairy Management System

Et godt og gennemarbejdet budget, hvor du selv har været involveret i udarbejdelsen, er en god kickstart på 2013.

Resultat af foderregistrering på få sekunder med DMS

Fodermester Flemming Petersen indtaster selv foderregistreringen i DMS – Dairy Management System. Få sekunder efter viser forekomsten af røde tal, hvordan fodringen stemmer.

DMS klarer komplekse bedrifter

Dyr opstaldet på flere ejendomme er ikke et problem, da DMS er konstrueret til at håndtere bedriftsbegrebet.

It-programmet KMP giver hurtigt overblik

Kritiske Målepunkter (KMP) giver lynhurtigt svar på, om mælkeproduktionen, reproduktionen, sundheden og fodringen kører, som det skal.

KMP er let at bruge

It-programmet Kritiske Målepunkter (KMP) er overskueligt, nemt at bruge, og giver lynhurtigt overblikket over, om man er med på alle områder, lyder dommen fra en testvært.

Dairy Management System på Agromek

Kritiske Målepunkter er en del af it-systemet

Nyt princip for beregning og anvendelse af interne grovfoderpriser

Som det fremgår af "Vejledende grovfoderpriser" på LandbrugsInfo indføres der nu et nyt princip for beregning af intern grovfoderpris.

KvægNøglen får nye it-værktøjer

Automatisk overførsel fra Ø90 og håndtering af bedriftsbegrebet er nogle af fordelene.

Farvel til Fodereffektivitet – goddag til Energiudnyttelse

Mælkeproducenter og kvægrådgivere har i rigtig mange år brugt begrebet ‘Fodereffektivitet’ som mål for, hvor godt malkekøerne omsætter deres foder til mælk og tilvækst.

Hvad er DMS – Dairy Management System?

Det vrimler med forkortelser, men hvad er DMS helt præcist – og hvad er NorFor?

Få gode råd om DMS – Dairy Management System

14 kvægrådgivere fra hele landet er eksperter i DMS – Dairy Management System.

Meget skarpere fodring med DMS

Testlandmænd fremhæver muligheden for selv at justere foderplanen og lave foderkontrol i DMS.

Justerer selv foderplanen hele tiden

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, juli 2012

DMS-kursus gav skubbet

Udfasningen af Bedriftsløsning fik Jakob Hauge på DMS-kursus. Nu er første foderplan i DMS lavet.

Læg strategi for mælkeproduktionen resten af kvoteåret

Der har været tryk på produktionen de første måneder af dette kvoteår, og landekvoten bliver formentligt udnyttet helt i 2012/13. Derfor er der forud for augustbørsen god grund til at overveje strategien.

Læg strategi for mælkeproduktionen resten af kvoteåret

Der har været tryk på produktionen de første måneder af dette kvoteår. Fortsætter udviklingen tyder meget på, at landekvoten bliver produceret i 2012/13. Derfor er der forud for augustbørsen god grund til at overveje strategien.

Kurser i DMS

På kurserne er der mulighed for at arbejde med din egen bedrift, dit eget foder, dine dyr og egne nøgletal.

Med KvægNøglen kan man ikke snyde sig selv

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, januar 2012

Nye programmer til planlægning og opfølgning på kvægbrug

På kvægbrug erstatter NorFor og DMS nu BEDRIFTSLØSNING. Skiftet betyder også en lettere hverdag for planteavls- og driftsøkonomikonsulenter.

Daglig overvågning af reproduktionen med KMP

Danske mælkeproducenter er de første i verden, der får glæde af en automatisk overvågning af, om de inseminerer tilstrækkeligt mange dyr.

Infobrev - Resumé af workshop

Resumé af workshop for DMS-kontaktpersoner den 18. januar 2012

Informationsbrev nr. 1 - 2012

Til DMS-kontaktpersoner - 13. marts 2012

Informationsbrev nr. 3 - 2012

Til DMS-kontaktpersoner - 20. marts 2012

Informationsbrev nr. 4 - 2012

Til DMS-kontaktpersoner - 3. maj 2012

Informationsbrev nr. 5 - 2012

Til DMS-kontaktpersoner - 31. maj 2012

Informationsbrev nr. 6 - 2012

Til DMS-kontaktpersoner - 15. juni 2012

Informationsbrev nr. 7 - 2012

Til DMS-kontaktpersoner - 20. juli 2012

Informationsbrev nr. 8 - 2012

Til DMS-kontaktpersoner - 14. august 2012

Informationsbrev nr. 9 - 2012

Til DMS-kontaktpersoner - 24. september 2012

Informationsbrev nr. 10 - 2012

Til DMS-kontaktpersoner - 16. november 2012

Informationsbrev nr. 11 - 2012

Til DMS-kontaktpersoner - 23. november 2012

Informationsbrev nr. 12 - 2012

Til DMS-kontaktpersoner - 5. december 2012

Informationsbrev nr. 13 - 2012

Til DMS-kontaktpersoner - 21. december 2012

Nyhedsbrev vedr. workshop den 8.1.2012

Til DMS-kontaktpersoner - 13. november 2012

Nyhedsbrev vedr. særlige avlsindtægter og omkostninger

Til DMS-kontaktpersoner - 16. november 2012

Kom hurtigt i gang med Kort Periodiske Opgørelse

Vejledning KPO - 18. juni 2012

Konteringsguide til Ø90, version 2.1

KPO - 15. november 2012

Korrektionslinjer og sammenligning

KPO - 17. september 2012

Kritiske Målepunkter (KMP)

Slide - Agromek - 30. november 2012

Værd at vide om DMS

Workshop økonomikontorer - november 2012

Rådgivningskoncept "KvægNøglen"

Beskrivelse af konceptet - 27. september 2012

Program for workshop - KPO

Efteråret 2012

Nyt opfølgningsværktøj i DMS - KMP

Indlæg på "Kvægets dag" - Gefions årsmøde, efterår 2012

Værd at vide om DMS

Workshop på centre - September 2012

Dagsorden - Workshop hos Gefion

Den 11. december 2012

Kom godt i gang med DLBR KPO

Efterår 2012

Sammenhængende produktions- og økonomistyring i kvægbedrifter

Pilotprojekt efterår 2012

Vejl. til flytning af data fra Bedriftsløsning til DMS

Den 11. maj 2012

Budget og opfølgning

DMS workshop, sept. 2012

DMS programmer til økonomikontorer

Den 13. december 2012

Mødeindkaldelse vedr. redefinering af KvægNøglekonceptet

Den 28. juni 2012

DMS workshop for centerkontaktgruppen

Den 22. august 2012

Invitation til NorFor Advisers Workshop i Uppsala

Bilag til Nyhedsbrev nr. 7, 23.-24. august 2012

Dagsorden til SPOC workshop den 18. januar

Afsendt den 11. januar 2012

Workshop om brugen af KPO

Heden og Fjorden, den 19. juni 2012

Forskelle i DB beregnet i Bedriftsløsningen og DMS KPO modulet

Den 20. juli 2012

Afsluttende rapport