Projektansvarlig

Dyrevelfærds- og miljøforbedrende produktionssystemer

Projektets formål er at formidle ny viden om miljø- og velfærdsforbedringer af eksisterende stalde samt billigt nyt kvalitetsbyggeri under hensyntagen til kvægbrugets nuværende økonomiske situation samtidig med, at fødevaresikkerheden og -kvaliteten sikres. I projektet er det formålet at demonstrere nye områder i produktionsanlægget, der kan optimeres med fokus på bedre miljø, dyrevelfærd og arbejdsmiljø. 
    
Der gennemføres 10-15 FarmTests, som tager udgangspunkt i højaktuelle problemstillinger i kvægbruget eller nye produktionsteknikker for 2012, vis effekt og nytteværdi er forbedring af miljø, råvarekvalitet, dyrevelfærd og arbejdsmiljø.

Disse nye miljø- og dyrevelfærdsfremmende produkter til kvægbruget demonstreres i praksis og afrapporteres i FarmTests direkte til landmænd, konsulenter og dyrlæger ect. Projektet vil blandt andet belyse, hvilke ressourceforbedrende teknikker kvægbruget med fordel kan investere i. På dyrevelfærdssiden vil blandt andet kalveopstaldning blive vurderet, og efterfølgende udarbejdes de seneste anbefalinger til opstaldning, pasning og logistik på området. Dermed forbedres både velfærd og management med øget sundhed og produktivitet til følge.

FarmTest - Logistik i AMS besætninger

Mange malkekvægbrug med AMS har valgt et lågesystem der styrer køerne til og fra malkning. Den perfekte logistik er afhængig af hvor køerne skal ledes hen, men i høj grad også af staldens indretning.

Farmtest nr. 71 - Logistik i AMS

Logistik i AMS besætninger

Flere renoverede stalden i 2011

I 2011 steg antallet af staldudvidelser i kvægbruget med 25 pct. Af de som udvidede etablerede 75 pct. AMS, og flere etablerede spaltegulve med linespil, end set de øvrige år.

Bilag til FarmTest Kvæg nr. 71

Tjekliste/huskeseddel. Print listen ud og udfyld den efterfølgende.

Tørv og halmprodukter er gode alternativer til traditionel strøelse

En ny FarmTest viser, at tørv og varmbehandlede halmprodukter er meget velegnede som strømidler i sengebåse.

6. Fodring og strøning

FarmTest - Kvæg

Komposteringsstalde til malkekøer - De første danske erfaringer

Et nyt staldsystem - komposteringsstald - er dukket op. Det tilbyder køerne samme komfort som dybstrøelsesstalde, men uden samme halmforbrug. Bygningen er stort set indrettet på samme måde som en dybstrøelsesstald, men strøelsesmaterialet er træflis.

Beskrivelse af fire hollandske komposteringsstalde

Beskrivelser af fire hollandske komposteringsstalde med fotos og erfaringer om indretning, opstart, management, ventilation, luftindblæsning og adfærd.

Ammoniakemission fra Kompoststalde

Videnopsamling fra tur til Holland i marts 2012.

Hollandsk inspiration til komposteringsstalde

KoKom projektgruppen var i marts 2012 på en inspirationstur og workshop til Holland, med det formål at blive klogere på, hvordan man får en komposteringsmåtte til at fungere under danske klimaforhold.

Udskydelse af byggeri til 2015 kan være mere fordelagtig end at købe kvote til udvidelse nu

Artikel bragt i Fagmagasinet Kvæg, januar 2012

Kend prisen på markaktiviterne

Artikel bragt i Fagmagasinet Kvæg, marts 2012

Majshalm som strøelse

Mangel på halm efter en meget våd høst, inspirerede en sønderjysk slagtekalveproducent til at prøve at strø med majshalm.

FarmTest - Omkostninger ved mekanisering på kvægbrug - tjener investeringen sig hjem?

Denne FarmTest er baseret på data fra ni bedrifter, hvor der er indsamlet oplysninger ved besøg på bedrifterne og ved gennemgang af årsrapporten.

FarmTest - Elektroniske øremærker

For at få fuld effekt af de elektroniske øremærker skal der arbejdes mere målrettet, og der skal satses mere på, at hele sektoren bruger de elektroniske øremærker og udnytter mulighederne.

Afsluttende rapport

FarmTest - Udlevering af døde kreaturer - smittebeskyttelse

Det er dyrt at få sygdomme ind i besætningen. Tænk på smittebeskyttelse og kvægbrugets image, når du lægger døde dyr ud til afhentning.