Projektansvarlig

Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter

Formålet med projektet er at sikre svineproducenterne rådgivning med høj nytteværdi baseret på målrettede rådgivningsforløb. Kvaliteten af rådgivningen sikres gennem udarbejdelse af best-practise værktøjer og formidling af viden og værktøjer på områder, der er aktuelle og relevante. Endvidere er der fokus på udnyttelse af synergier mellem agronomiel og veterinær rådgivning, samt ressourcebesparende implementeringsmetoder.

Den nyeste faglige viden om svineproduktion er til rådighed for alle svineproducenter, men til trods for dette ses fortsat en stor spredning i resultaterne. Endvidere oplever selv de bedste producenter, at det er nyttigt med sparring fra rådgivere, når ny viden skal implementeres på bedriften eller arbejdsgange skal optimeres. Værktøjer og viden, der understøtter pasning af høj kvalitet og effektive arbejdsgange er relevante for alle svineproducenter. Tilsvarende har producenternes rådgivere behov for metoder, der understøtter en effektiv formidling i alle led.

Rådgivningskoncepter

Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter.

Afsluttende rapport