Projektansvarlig

Registrering og præsentation af data - genbevilling fra 2011

Dyreregistrering er det primære it-program til kvægbrugere, kvægrådgivere, praktiserende dyrlæger m.fl. Programmet anvendes til registrering af data, daglig styring ved hjælp af diverse styringslister samt i rådgivningen af kvægbedrifter. Dyreregistrering er udviklet midt i 1990’erne og er ikke tidssvarende hverken teknologisk eller funktionsmæssigt. Projektets formål er at omlægge Dyreregistrering, så programmet anvender den nyeste teknologi med brugervenlighed og optimeret funktionalitet i fokus, så programmet bliver enklere og hurtigere for brugerne at anvende. Effekten af et hurtigere og enklere system er, at både kvægbrugere og deres rådgivere skal bruge mindre tid på selve it-arbejdet og samtidig får et bedre produkt, som kan anvendes i arbejdet med forbedringer på bedrifterne. Ved at besøge kvægbrugere og deres rådgivere inddrager vi brugernes behov og ønsker og udvikler præcis det, der giver nytteværdi på kvægbedrifterne.

Projektet er en genbevilling fra 2011.