Projektansvarlig
Videnspredning for projektet
Fraråder investering i fiber

Artikel fra LandbrugsAvisen, torsdag 11. oktober 2012

Økonomisk rentable produktionssystemer

Projektets formål er at vurdere,  indsamle og formidle erfaringer, der kan understøtte en økonomisk optimal investering i produktionsanlægget på kvægbrug. Målgruppen er kvægbrugere, der ønsker at foretage investeringer, eller allerede har investeret og ønsker at udnytte disse optimalt. Formålet er desuden at belyse og formidle, hvordan fiberfraktion som strøelse i sengebåse påvirker dyrevelfærd, miljø og økonomi. Endelig er formålet at formidle viden om, hvordan nye velfærdsmæssige investeringer i produktionsanlægget påvirker de økonomiske resultater på bedriften. 

Projektet består af 3 arbejdspakker:
1. Bedre udnyttelse af ledig produktionskapacitet
2. Økonomi i fiberfraktion som liggeunderlag i sengebåsen
3. Rentabilitet i investering i forbedret dyrevelfærd.

Det forventes, at projektet er med til at skabe bedre produktionstekniske rammer for såvel dyr som landmand i form af klare anbefalinger til, hvilke produktionsanlæg og -metoder der giver netop ham de bedste produktionsrammer igennem øget dyrevelfærd, miljø og sundhed. Resultaterne skal også skabe bedre økonomiske rammer for et trængt landbrug uden store krav til nyinvesteringer i en tid, hvor det er svært at låne penge. 

Kend prisen på markaktiviteterne

Artikel bragt i Fagmagasinet Kvæg, marts 2012

Alternativ strøelse i sengebåse

Koen og kalven - 28 og 56 - Bilag til Kvæg Kongres 2012

Alternativ strøelse i sengebåse - v/Anne M. Holm

Koen og kalven - 28 og 56 - Bilag til Kvæg Kongres 2012

Erfaringer med fibre som strøelse

55. Er der økonomi i Lov om hold af malkekvæg?

Bygningsrådgiver Anja Juul Freudendal, LMO Kvægrådgiver Kristina Krogh Hensen, LandboNord

55. Er der økonomi i Lov om hold af malkekvæg?

Bygningsrådgiver Anja Juhl Freudendal, LMO. Kvægrådgiver Kristina Krogh Jensen, LandboNord

Ammoniakfordampning fra fiberstrøelse undersøges

Videncentret for Landbrug, Kvæg går i gang med at teste ammoniakfordampning fra fiberstrøelse. Et krav fra Miljøstyrelsen for accept af fiber i sengebåse.

Afsluttende rapport