Reproduktionseffektiviteten forbedret i danske malkekvægsbesætninger

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug
De bedste besætninger har de seneste fem år forbedret reproduktionseffektiviteten markant. De øvrige bør hoppe med på vognen, da besætninger med lav reproduktionseffektivitet har den største økonomiske gevinst at hente.


Når man sammenligner opgørelser over reproduk-
tionseffektivitet i 2008 og i foråret 2012 ses det, at den bedste fjerdedel af Holsteinbesætningerne har flyttet sig fra ≥ 0,18 til ≥ 0,21.
Foto: Merete Martin Jensen, VFL, Kvæg

Det seneste år har 3.500 ejendomme med malkekvæg bestilt de nye reproduktions-udskrifter ”Reproudskrift køer” og ”Reproudskrift kvier” i Dyreregistrering. Det vidner om, at der virkelig er kommet fokus på reproduktionsarbejdet i besætningerne. Udskrifterne blev udviklet af Videncentret for Landbrug, Kvæg som et led i en fælles indsats om at højne reproduktionseffekti-
viteten, som VFL Kvæg, Viking Danmark og lokale rådgivere har ydet i samarbejde med landmændene.  

Forbedret reproduktionseffektivitet
Og tilsyneladende har indsatsen virket. Når man sammenligner opgørelser over reproduktions-
effektivitet i 2008 og i foråret 2012 ses det, at den bedste fjerdedel af Holsteinbesætningerne har flyttet sig fra ≥ 0,18 til ≥ 0,21. Den bedste fjerdedel af Jerseybesætningerne har flyttet sig fra ≥ 0,25 til ≥ 0,28. I en modelbesætning svarer denne ændring til en stigning i dækningsbidraget på cirka 100 kr. per årsko. Selvom det går i den rigtige retning, er der ifølge Søs Ancker, Videncentret for Landbrug, Kvæg dog stadig et stort behov for at fortsætte det seje træk – ikke mindst for at motivere den tredjedel af besætningerne, som har den laveste reproduktionseffektivitet og som har den største økonomiske gevinst at hente.  


Reproudskrift køer og Reproudskrift kvier

Der findes utrolig mange reproduktionsnøgletal, som hver især siger noget om reproduktionen, men som også - i større eller mindre grad – overlapper hinanden. De nøgletal, som fremgår
af Reproudskrift, køer / kvier, er udvalgt fordi de netop dækker reproduktionscyklus, og udskriften er inddelt, så den afspejler de enkelte faser i reproduktionscyklus. Med udskrifterne er der fokus på:

  1. Hvor i reproduktionsprocessen eventuelle problemer opstår
  2. Spredningen af resultaterne i besætningen
  3. Om der er potentiale, sammenlignet med kollegerne
  4. Grafiske præsentationer, som et pædagogisk redskab

Udskrifterne kan udskrives separat for køer og kvier, for at tilgodese besætninger, som ikke har disse dyregrupper opstaldet sammen.