Reproduktionsudskrifterne bliver brugt

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Udskrifter fra Dyreregistrering om reproduktion bliver brugt i stor udstrækning og rykker resultater.

De reproduktionsudskrifter, der er udviklet i Dyreregistrering inden for de seneste tre år, udgør en del af materialet ‘ReproManagement - sund fornuft’.

Cirka 3.500 ejendomme har bestilt ’Reproudskrift, køer’ og ’Reproudskrift, kvier’ i Dyreregistrering i 2012. I alt 48.800 gange er udskrifterne skrevet ud for at understøtte reproduktionsarbejdet i malkekvægsbesætningerne. Det er et tydeligt tegn på, at mælkeproducenter og deres rådgivere (dyrlæger, avlsrådgivere, kvægkonsulenter og inseminører), har taget udskrifterne til sig.

Udskrifterne ’ReproDagsliste, køer’ og ’ReproDagsliste, kvier’ blev lavet som et supplement til den daglige reproduktionsstyring. De 13.200 udskrifter, der er udskrevet på cirka 1.650 ejendomme i ovennævnte periode, understreger ReproDagslisternes potentiale og nytteværdi i bestræbelserne på at hæve reproduktionseffektiviteten i besætningerne.

Den bedste fjerdedel rykker
Den fokuserede og fælles indsats, som VFL Kvæg, Viking Danmark, mælkeproducenterne og lokale rådgivere har gjort og gør inden for reproduktionsområdet har haft positiv effekt. Når man sammenligner opgørelser over reproduktionseffektivitet i 2008 og i 2012 ses, at den bedste fjerdedel af Holsteinbesætningerne har flyttet sig fra en reproduktionseffektivitet på ≥ 0,18 til ≥ 0,22. Den bedste fjerdedel af Jerseybesætningerne har flyttet sig fra ≥ 0,25 til ≥ 0,29. I en modelbesætning svarer denne ændring til en stigning i dækningsbidraget på cirka 100 kr. pr. årsko.

Motivation er en forudsætning
Selvom det går i den rigtige retning, er der stadig et stort behov for at fortsætte det seje træk. Ikke mindst for at motivere den fjerdedel af besætningerne, som har den laveste reproduktionseffektivitet, og som har den største økonomiske gevinst at hente. Resultater skabes på baggrund af motivation. Motivationen kan eventuelt hentes via det nye it-program KMP, som giver mulighed for automatisk at overvåge og få overblik over det daglige reproduktionsarbejde.

 

Artiklen har været bragt i Kvæg Nyt nr. 1 - 2013