Sund fornuft i reproduktionsarbejdet betaler sig

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Ny undersøgelse viser, at 93 pct. af de malkekvægsbesætninger, der har anvendt ‘ReproManagement – sund fornuft’, opnår en synlig effekt på reproduktionsresultaterne.

Ved at anvende de dele af materialet ‘ReproManagement – sund fornuft’, som er relevante i din besætning, får du sat fokus på og systematik i reproduktionsarbejdet. Mange besætninger anvender allerede materialet i dag. Det viser en spørgeundersøgelse henvendt til rådgivere, der udfører reproduktionsrådgivning i malkekvægsbesætninger.

Kvægkonsulenter, avlsrådgivere og dyrlæger udtaler blandt andet, at materialet ”har afdækket årsager til reproduktionsproblemer”, ”har givet anledning til en forbedret reproduktionseffektivitet” og at det ”har givet inspiration til at sætte nye mål”.

Sådan viser den positive effekt sig
Rådgiverne beskriver den positive effekt af at anvende de forskellige dele af ‘ReproManagement – sund fornuft’ som:

  • Bedre opstart af køer efter kælvning
  • Øget insemineringsprocent
  • Øget drægtighedsprocent
  • Færre omløbere
  • Lavere kælvningsalder
  • Øget antal kælvninger pr. årsko
  • Systematisering af reproduktionsarbejdet i besætningerne
  • Bedre udpegning af indsatsområder.

Rådgivernes svar i undersøgelsen viser, at der er opnået en positiv effekt i 93 pct. af de besætninger, hvor materialet er anvendt. Det svarer til ca. 300 besætninger.

Tænk over, hvad der kan motivere dig til at forbedre reproduktionen i din besætning – er det arbejdslettelsen i, at alt er sat i system, så der er overblik over, hvor samtlige køer er, reproduktionsmæssigt set? Er det glæden ved, at alle køer kommer godt fra start efter kælvning og viser cyklisk aktivitet? Er det stigningen i dækningsbidraget pr. ko, når reproduktionseffektiviteten forbedres? Din motivation smitter af på dine medarbejdere.

Hent inspiration og konkrete input
Uanset, hvor motivationen skal findes, kan der hentes inspiration og konkrete input i materialet ’ReproManagement – sund fornuft’. God reproduktion er nødvendig for at opretholde en økonomisk mælkeproduktion, og der ligger et potentiale for rigtig mange bedrifter netop i reproduktionen. Det potentiale kan, ifølge rådgiverne, udnyttes ved hjælp af ‘ReproManagement – sund fornuft’, fordi materialet:

 • sætter fokus på og systematik i reproduktionsarbejdet
 • øger forståelsen for reproduktionens betydning for økonomien
 • medfører diskussion og handlingsplaner
 • øger det tværfaglige samarbejde.

Mange anvender materialet – gør du?
‘ReproManagement – sund fornuft’ understøtter reproduktionsrådgivningen i malkekvægsbesætninger. Vi har opbygget materialet, så det fremhæver de mulige samarbejdsflader mellem dig og din dyrlæge, avlsrådgiver, inseminør og kvægkonsulent.

Let anvendelig, med en overskuelig og pædagogisk opbygning” - sådan vurderer rådgiverne materialet. De fremhæver, at man som rådgiver har fået bedre overblik over besætningens reproduktion samtidig med, at materialet har øget ejers/driftleders fokus og medarbejdernes forståelse.

Spørgeundersøgelsen viser, at der er et bredt kendskab til ‘ReproManagement – sund fornuft’. Ud af i alt 135 dyrlæger, kvægkonsulenter og avlsrådgivere, svarer 80 pct., at de umiddelbart kender materialet. De rådgivere, som ikke tidligere har hørt om ‘ReproManagement – sund fornuft’, har vist stor interesse for at lære det at kende. Men du behøver ikke vente på, at din rådgiver tager initiativ – du kan også selv efterspørge at få sat reproduktionen i din besætning på dagsordenen, næste gang du har rådgivningsbesøg. Du kan også lade dig inspirere og gratis downloade materialet på www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/reproduktion eller hent pdf-filen her

 

 

ReproManagement – sund fornuft understøtter reproduktionsrådgivningen i malkekvægsbesætninger synliggør samarbejdsflader mellem mælkeproducenter, dyrlæger, avlsrådgivere, inseminører og kvægkonsu-
lenter er opdelt i 6 kapitler, som gør det nemt for dig og dine rådgiverne at ”plukke” de dele der er relevante i din besætning:

 • Kap. 1 Reproduktionsstrategi
 • Kap. 2 Udpeg indsatsområder
 • Kap. 3 Prioritér indsatsområder
 • Kap. 4 Sæt mål for indsatsområder
 • Kap. 5 Udpeg punkter til handlingsplan
 • Kap. 6 Handlingsplan    

 

Læs også:

Daglig overvågning af reproduktionen med KMP

 

Artiklen har været bragt i Kvæg Nyt nr. 1 - 2013