Projektansvarlig

Repromanagement

Formål:
At beskrive, udvikle og teste en udskrift, der tidsmæssigt kobler reproduktionen i den enkelte besætning med specifikke ernærings- og sundhedsmæssige hændelser.
  

Indhold:

Nedenstående er listet de delopgaver, som skal løses for at nå projektmålet: en udskrift, som bruges til at vurdere, i hvilken grad, omfanget af specifikke ernærings- / sundhedsmæssige hændelser i en given periode kan forklare reproduktionsresultaterne i en given malkekvægsbesætning. 

  • Overordnet funktionalitetsbeskrivelse af udskrift færdiggøres med afsæt i undersøgelserne der er udført i 2011
  • Beskrivelse af layout
  • Beskrivelse af datagrundlag
  • Programmering af udskriften
  • Test af udskriften

 

Forventet i 2013

  • Implementering af udskriften blandt mælkeproducenter og rådgivere

Reproduktionseffektiviteten forbedret i danske malkekvægsbesætninger

De bedste besætninger har de seneste fem år forbedret reproduktionseffektiviteten markant. De øvrige bør hoppe med på vognen, da besætninger med lav reproduktionseffektivitet har den største økonomiske gevinst at hente.

Sund fornuft i reproduktionsarbejdet betaler sig

Ny undersøgelse viser, at 93 pct. af de malkekvægsbesætninger, der har anvendt ‘ReproManagement – sund fornuft’, opnår en synlig effekt på reproduktionsresultaterne.

Daglig overvågning af reproduktionen med KMP

Danske mælkeproducenter er de første i verden, der får glæde af en automatisk overvågning af, om de inseminerer tilstrækkeligt mange dyr.

Reproduktionsudskrifterne bliver brugt

Udskrifter fra Dyreregistrering om reproduktion bliver brugt i stor udstrækning og rykker resultater.

Afsluttende rapport